PW heeft bedenkingen rondom verkeerssituatie Maasdijkplein

Progressief Westland

PW  heeft bedenkingen rondom verkeerssituatie Maasdijkplein

Maasdijk 29.04.2014 - Recent is de kruising Maasdijk – Oranjesluisweg – Pettendijk aangepast in voorbereiding op de aanleg van het Maasdijkplein in het kader van het 3 in 1 Project.

Hiermee wordt de aanleg van het Maasdijkplein buiten de verkeersstromen gehouden. Deze situatie geldt voor een periode van (minimaal) 48 weken.

De omlegging van het kruispunt behelst met name een bypass ter hoogte van de Oranjesluis, vanuit de richting Hoek van Holland. Een belangrijk punt is dat verkeer dat over de Maasdijk vanuit de richting ’s-Gravenzande - Hoek van Holland komt niet meer rechtsaf de Pettendijk op kan draaien. Verkeer vanuit die richting – en dan met name vrachtverkeer – dat naar Maasdijk en bedrijventerrein Maasambacht moet, wordt weer de Maasdijk op gestuurd, moet bij de rotonde bij het Nollaantje /Honderdland omkeren en dan weer helemaal terug naar het kruispunt bij de Oranjesluisweg, om daar vervolgens linksaf de Pettendijk op te draaien om naar Maasdijk te kunnen. Dit geeft een extra belasting op de op toch al behoorlijk drukke Maasdijk.

De verkeerslichtinstallatie is ook anders ingeregeld. Hierdoor staat het op verschillende momenten van de dag, dus ook buiten de spits, behoorlijk vast op de Maasdijk, zowel vanuit de richting Hoek van Holland als vanuit de richting Maassluis. Dit heeft tot gevolg dat automobilisten andere routes proberen te kiezen, met nadelig sluipverkeer tot gevolg. Ook geeft dit een extra verkeersdruk op de Lange Kruisweg. Het heeft echter ook gevolgen voor de bereikbaarheid van de woningen langs de Maasdijk, ook doordat op- en afritten geblokkeerd worden door stilstaand (vracht)verkeer.

Ook de veiligheid van fietsers komt in het geding door deze maatregelen. Als de Maasdijk vanuit de richting Maassluis vaststaat, is het als fietser lastig, zo niet gevaarlijk, om de fietsersoversteek bij het Blauwhek te gebruiken. Fietsers (en voetgangers) moeten tussen het (vracht)verkeer gaan staan om te kijken of er verkeer vanuit de richting Hoek van Holland komt. Ook bij de bypass bij de Oranjesluis/Pettendijk is het voor fietsers/voetgangers niet heel duidelijk hoe zij vanuit de richting Maassluis over moeten steken of anderszins hun weg moeten vervolgen.

Het Onderpad aan de (zuidkant van de) Maasdijk is doodlopend gemaakt voor het autoverkeer. Dit zou ten goede moeten komen aan de veiligheid van de fietsers. Echter, dit heeft wel economische gevolgen voor een aantal bedrijven dat aan het Onderpad gevestigd is, zoals café De Dijk en Perkgoedland. Zij zijn slecht bereikbaar en ondanks aandringen bij de Provincie is er nagenoeg geen extra bewegwijzering aangebracht ten behoeve van deze bedrijven. Daardoor weten nieuwe, maar ook bestaande klanten hun weg naar deze bedrijven niet meer te vinden, waardoor er nu al een behoorlijke omzetdaling merkbaar is, met name bij Perkgoedland.

Dit leidt ons tot de volgende vragen:

1.            De onmogelijkheid om vanuit de richting ’s-Gravenzande vanaf de Maasdijk de Pettendijk op te draaien is onlogisch en heeft onnodige verkeersdruk op de Maasdijk tot gevolg. Er lijkt voldoende ruimte te zijn om het mogelijk te maken ook rechtsaf de Pettendijk op te draaien. Is het College bereid om hierover met de Provincie over in gesprek te gaan om daarmee de verkeersdruk op de Maasdijk te verminderen?

2.            Welke maatregelen denkt het College, al dan niet in overleg met de Provincie, te nemen ten aanzien van de veiligheid van fietsers en voetgangers bij het oversteken van de Maasdijk ter hoogte van het Blauwhek?

3.            Om de op-/afritten van de Maasdijk vrij te houden zodat aangrenzende percelen enigszins bereikbaar blijven dienen minimaal witte kruizen op het wegdek te komen. Is het College bereid daarvoor te zorgen, al dan niet in overleg met de Provincie?

4.            De economische gevolgen van deze (tijdelijke) situatie voor bedrijven gevestigd direct aan het projectgebied dienen ons inziens tot een minimum beperkt te blijven, zeker voor de bedrijven die het vooral moeten hebben van passanten. Kan het College (samen met de Provincie) ervoor zorgen dat er op strategische plekken bewegwijzering komt die verwijst naar deze bedrijven? De eigenaren van deze bedrijven denken overigens graag met u mee!

Namens Progressief Westland,

Ulbe Spaans

 

 

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info