PW wil sneller plan van aanpak alcoholmisbruik in Westland

Progressief Westland

PW wil sneller plan van aanpak alcoholmisbruik in Westland

Westland 04.02.2016 - Progressief Westland heeft op 7 januari jl. verzocht om in februari een raadinformatieavond (RIA) van de commissie Maatschappelijke Omgeving

(MO) te houden waarin informatie uitgewisseld kan worden over een effectieve aanpak van alcoholmisbruik. Progressief Westland verzocht om in ieder geval uit te nodigen:

Stand van zaken maatregelen tegen comazuipen

·         Dr. van der Lely

·         Politiechef Alice Taal

·         vertegenwoordiger van gemeente met succesvolle aanpak (na overleg met Dr. van der Lely)

·         vertegenwoordiger middelbaar onderwijs (ISW-Hoogeland?) en

·         eventueel iemand van Vitis

Bij de avond dienen de volgende stukken betrokken te worden:

·         plan van aanpak alcoholmisbruik van de betreffende voorbeeldgemeente,

·         interview Dr. van der Lely in Groot Westland (d.d. 30-12-2015) en

·         het antwoord op de artikel 26 vraag van Progressief Westland over alcoholmisbruik jongeren.

Progressief Westland heeft begrepen dat deze RIA, die conform de door het college overgenomen motie van Progressief Westland e.a. reeds na het zomerreces van 2014 zou worden gehouden, op uw verzoek wederom is uitgesteld. Deze RIA moet voeding geven aan het streven van de gemeenteraad om te komen tot een Westlandse Preventieplan alcohol. Dit plan dient, zoals de fractie van D`66 in de vergadering van 10 juni 2014 reeds aangaf, het Handhavingsplan Horeca Westland 2014, te completeren op het preventieonderdeel. Dit onderdeel is sinds 1 juli 2014 verplicht volgens art. 43a van de Drank- en Horecawet.

Zowel Progressief Westland als dr. van der Lely hebben meerdere keren hun zorg uitgesproken over het aantal jeugdigen die onwel van alcohol in het ziekenhuis worden opgenomen. Waar in de rest van Nederland dit aantal daalt als gevolg van preventief èn repressief optreden stijgt dit aantal nog als het jeugdigen uit Westland betreft. Om dr. van der Lely aan te halen: “het kwartje wil in het Westland nog niet vallen”.

Onlangs heeft de rechter een moeder uit De Lier veroordeelt tot een boete van €400,- omdat “als op jouw feestje minderjarigen dronken worden, dat strafbaar is”. Daarnaast blijkt uit een (bijgesloten) artikel van de NOS dat alcohol nog vrij verkrijgbaar is voor jongeren.

In vervolg op uw antwoord op onze vorige vragen brengt dit ons tot de volgende vragen:

- Kunt u de preventieve punten uit het Handhavingsplan Horeca Westland 2014 in de komende RIA toelichten en uitleggen wat de preventieve werking hiervan is?

- Waarom denkt u dat dr. van der Lely zegt dat het kwartje in Westland nog niet gevallen is en heeft u hierover overleg met hem gehad?

- Weet u dat dr. van der Lely, i.s.m. SV Velo, een voorlichtingsbijeenkomst voor de sportverenigingen heeft georganiseerd welke blijkbaar een kortere voorbereidingstijd vergt dan de 20 maanden die u nodig blijkt te hebben?

- Kent u de maatregelen die staan in plannen van aanpak Alcoholmisbruik van succesvolle gemeenten en zo ja waarin wijken die af van de preventieve punten door u genoemd als antwoord op de eerste vraag?

- Als u het met Progressief Westland eens bent dat er drastische maatregelen nodig zijn hoeveel geld bent u dan bereid uit te trekken voor deze maatregelen?

- Kunt u een tijdschema geven wanneer een gedegen plan van aanpak Alcoholmisbruik aan de raad gestuurd kan worden uitgaande van een RIA in maart?

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info