PW ziet asbestdaken in Westland liever verdwijnen

Progressief Westland

PW ziet asbestdaken in Westland liever verdwijnen

Wateringen 19.01.2015 - Op 15 januari stond in Trouw een artikel met de kop ‘Als asbest is opgeruimd moet Wateringen van Overijssel leren.’ De strekking van het artikel is dat gemeenten meer kunnen doen om asbestcalamiteiten zoals in Wateringen te voorkomen, namelijk door het actief saneren van asbestdaken. Staatssecretaris Mansveld van Milieu heeft aangekondigd dat alle daken in 2024 asbestvrij moeten zijn.

Gemeente Holten in provincie Overijssel geldt als positief voorbeeld. Overijssel is na een brand in Holten in 2006 actief begonnen met het opruimen van asbestdaken. Gespecialiseerde ambtenaren maken ondernemers wegwijs in de wirwar van subsidies en belastingvoordelen en wijzen hen op het feit dat sanering onderdeel kan zijn van een verduurzaming die veel verder gaat dan ‘asbestvrij’. Bij verduurzaming kan gedacht worden aan dakisolatie, licht en warmte opnemende panelen en zonnecollectoren. Volgens Trouw kunnen door subsidies de sanerings- en verduurzamingskosten beperkt worden tot slechts 30% van de daadwerkelijke kosten. Deze ‘aanjaagmethode’ is daarom zeer populair bij ondernemers. Holten zal de eerste plaats zijn die vanaf komende zomer asbestvrije daken heeft.

Progressief Westland staat zeer sympathiek tegenover alle duurzame maatregelen en zou deze asbestvrije, duurzame daken ook graag in Westland gerealiseerd zien. Dit brengt ons tot de volgende vragen:

- Kent het college het voornemen van de staatssecretaris ten aanzien van het verbod van asbesthoudende daken in 2024?

- Trouw noemt in het artikel de combinatie van asbestverwijdering en duurzame maatregelen, die samen de saneringskosten kan drukken. Wat is het beleid ten aanzien van de sanering van asbestdaken in Westland? Wat doet het college om deze combinatie te stimuleren?

- Is het college op de hoogte van de subsidieregelingen waarover Trouw bericht en de ondersteuning die de provincie Overijssel en de gemeente Rijssen-Holten bieden?

- Welke provinciale en gemeentelijke subsidieregelingen en andere financiële prikkels zijn er voor de sanering van asbestdaken en het stimuleren van duurzame daken?

- Is het college bereid om - in samenspraak met provincie Zuid-Holland - een met Overijssel en Holten vergelijkbare actieve, aanjagende rol te gaan vervullen? Wellicht is de ‘Best Gejat Prijs’ ook in 2016 binnen te slepen door het overnemen van dit beleid in 2015.

Namens de fractie van Progressief Westland

Nico de Gier en Aart van den Berg

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info