Reisjes collegeleden Westland verstoren te vaak bestuurlijke agenda

Westland Verstandig

Reisjes collegeleden Westland verstoren te vaak bestuurlijke agenda

Westland 23.01.2015 - Deze week worden we weer opgeschud doordat twee wethouders naar een beurs in Berlijn moeten en dat we daardoor het commissiewerk niet,

althans niet naar behoren, kunnen doen omdat vergaderingen verschoven moeten worden. Het is nu al de zoveelste keer dat het reguliere werk van de Raad en de raadsleden en van het College moet schuiven voor “buitenlandse” activiteiten.

Voeg daarbij de afwezigheid van één van de wethouders (A. Weverling) tijdens één van de laatste raadsvergaderingen omdat hij moest dineren –hij twitterde dat op een ongelukkige wijze tijdens de raadsvergadering aan een ieder die het wilde lezen- voor een wethoudersclub, terwijl de voorzitter van de Raad had aangegeven dat de betreffende wethouder op een “zeer leerzame studiebijeenkomst” was.

Ook eerder hebben zich al voorvallen voorgedaan van Collegeleden die hun normale werk niet kunnen doen omdat zij bezig zijn met allerlei op het eerste oog niet direct van belang zijnde zaken voor de gemeente. Ook valt niet in te zien dat beurzen met twee of meerdere wethouders bezocht moeten worden.

Het College en de Collegeleden moeten zich realiseren dat het gewone werk wat hoort tot hun taak en waar de Westlandse inwoners belang bij hebben, voorgaat boven allerlei zaken die blijkbaar het College en de Collegeleden en wellicht ook nog de coalitiepartijen belangrijk vinden, maar de Westlandse burgers niet.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-          Hoe valt te verklaren dat net in de week waarin de commissievergaderingen plaatsvinden in ieder geval twee wethouders niet aanwezig kunnen zijn waardoor het commissiewerk verstoord wordt en de wethouders hun normale werk niet kunnen doen?

-          Wat is het belang van het bezoeken van beurzen zoals die in Berlijn met meerdere vertegenwoordigers van het College? Bekend is dat de afgelopen jaren dat ook al gebeurd is en de vraag is of de tuinbouw in Westland daar iets beter van geworden is. In ieder geval gezien de crisis in de tuinbouw is dat niet manifest zichtbaar. Is het College het hiermee eens?

-          Wat is het nut en de noodzaak van een wethouder van Westland om voorzitter te zijn van een wethoudersclub en daar heel veel tijd aan te besteden? Hoeveel tijd trouwens?

-          Kan het College niet volstaan met vijf Collegeleden in plaats van zes waardoor meer dan € 350.000,-- per jaar bespaard kan worden op salaris, wachtgeld, personele kosten en bijkomende zaken? Als alle wethouders doen waarvoor zij zijn, namelijk de portefeuilles uitvoeren en aandacht besteden aan de Westlandse burgers, dan zou dat toch veel beter zijn. Is het College het hiermee eens?

-          Tenslotte nog een vraag over de recente asbestvervuiling in Wateringen. Zou het niet zinvol zijn in de toekomst als zich nog een keer een dergelijk vreselijk drama voordoet, om een team te benoemen uit het College bestaande uit de burgemeester en een aantal wethouders, om dan gezamenlijk de kwestie aan te pakken? Er bestaat nu de indruk dat de bewoners en de benadeelden niet voldoende aandacht krijgen omdat behandeling door één lid van het College niet voldoende is. Is dit een idee voor de toekomst?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info