Snelheidscontroles en verkeersdrempels bij Maasdijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/09/2013 11:14 - Gewijzigd op 05/09/2013 11:15

Snelheidscontroles en verkeersdrempels bij Maasdijk

Maasdijk 05.09.2013 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft het College in een op 7 augustus 2013 ontvangen brief vragen gesteld inzake de veiligheid van het fietstunneltje in Maasdijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het College bekend met de gevaarlijke situatie aan beide zijden van de tunnel?

Antwoord 1

Het college is ervan op de hoogte dat op deze locatie, als gevolg van het gedrag van (brom)fietsers, gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Vraag 2

Kan het college aangeven welke middelen ingezet kunnen worden om de veiligheid ter plekke te vergroten? Zijn de zogenoemde zig-zag hekken misschien een oplossing?

Antwoord 2

Het betreft hier het beïnvloeden van het gedrag van (brom)fietsers. De voorrangsituatie is voor (brom)fietsers duidelijk waarneembaar. Door de aanwezige haaientanden en de opvallende kleur en textuurverschillen van het (brom)fietspad wordt dit geaccentueerd.

Het toepassen van fysieke maatregelen zoals het plaatsen van zig-zag hekjes is eerder in de werkgroep verkeer afgewezen. Hekjes leiden tot hinder in de afwikkeling van (brom)fietsverkeer en andere doelgroepen zoals voetgangers, hulpdiensten en gehandicapten. Door de breedte van de rijbaan zijn brede en meerdere hekken nodig waardoor de kans op eenzijdige ongevallen toeneemt. Daarnaast is de kans groot dat het trottoir als fietspad zal worden gebruikt.

Naar aanleiding van de meldingen dat doorgaand verkeer vaak met te hoge snelheid het tunneltje kruist, zullen wij in september snelheidsmetingen laten uitvoeren. Aan de hand van de uitkomst van deze metingen zullen wij mogelijke vervolgmaatregelen (fysiek dan wel gedrag beïnvloedend) overwegen.

Vraag 3

Komt dit punt voor op de lijst nog op te lossen plekken van de veilige school-thuis routes?

Zo ja; kan deze plek met voorrang worden aangepakt?

Zo nee; ziet het college aanleiding deze plek alsnog toe te voegen.

Antwoord 3

Nee, de kruising van het Onderpad met het tunneltje komt niet voor op de lijst van knelpunten die leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben aangegeven. Wel is er melding gemaakt van hoge snelheden op het Onderpad.

Mede naar aanleiding van vragen van de LPF fractie hierover is in overleg met bewoners besloten dat twee bestaande verkeersdrempels worden verhoogd en dat er een nieuwe drempel wordt aangelegd. Deze maatregelen worden uitgevoerd op het wegvak tussen de Schenkeldijk en de Korte Kruisweg.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info