Sociaal cultureel centrum De Vang wordt opgeknapt

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/12/2013 18:22 - Gewijzigd op 13/12/2013 18:29

Sociaal cultureel centrum De Vang wordt opgeknapt

Wateringen 13.12.2013 - De fractie LPF Westland heeft het College vragen gesteld over de beschikbaarheid De Vang na de brand die daar heeft plaatsgevonden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

1. Wat zijn concreet de plannen voor het pand ven het SCC De Vang in Wateringen?

Flinke brand in Wateringen

Antwoord

De schade aan het pand ontstaan door de brand op 23 december 2012 zal worden hersteld. Daarbij zal het pand tevens worden verbouwd t.b.v. de CJG/Kwadrant. De aanbesteding staat gepland voor begin december en de oplevering in april 2014.

Vraag

2. Waarom is er, 11 maanden nadat er brand was uitgebroken, verder niets gedaan met dit gebouw, behalve dan het (beperkt) dichttimmeren van de ramen?

Antwoord

Direct na de brand lag de focus op het herhuisvesten van de gebruikers, o.a. voor het kinderdagverblijf. Het opnieuw in gebruik geven van de gymzaal was niet mogelijk in verband ingrijpende schade aan de nutsvoorzieningen (gas, water elektriciteit) waardoor de ketel voor verwarming van de zaal niet inzetbaar was. Bijkomend probleem was de aanwezigheid asbest in het ketelhuis. Nadat het pand was vrijgegeven door de politie in verband met onderzoekswerkzaamheden is door de  verzekeringsmaatschappij de omvang van de schade vastgesteld.

Vervolgens is op initiatief van de verzekeringsmaatschappij het pand schoongemaakt, en is de rook en roetschade geëlimineerd. Direct daarna is gestart met de voorbereiding om De Vang terug te bouwen is de oorspronkelijke indeling. Nadat duidelijk werd dat het kinderdagverblijf na herstel niet meer terug zou keren, is er ruimte gekomen voor huisvesting van het CJG. Rond de zomervakantie is besloten om De Vang niet terug te bouwen in zijn oorspronkelijke staat maar met een uitbreiding van het gebouw geschikt te maken voor de vestiging van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Voor deze uitbreiding diende een aangepast ontwerp te worden gemaakt is en zijn vergunningsprocedures gestart.

Vraag

3. Is het college het met ons eens dat voornoemde verenigingen, maar ook de buurtpreventie daar in gehuisvest zouden kunnen worden?

Antwoord

Met uitzondering van het kinderdagverblijf kunnen de huurders weer gebruik gaan maken van De Vang. Na overleg met NED 3 wordt een verbinding gecreëerd tussen De Vang en NED3 zodat intern verkeer van De Vang naar NED 3 kan plaatsvinden door bijvoorbeeld de Phoenix. Voor de buurtpreventie is te weinig plaats in de herbouwde Vang. Over een oplossing voor die huisvesting wordt met de buurtpreventie gesproken.

Vraag

4. Is het college bereid op korte termijn actie te ondernemen om verdere vandalisme rondom/in het gebouw tegen te gaan door deze beter af te schermen?

Antwoord

Het gebouw is op dit moment zo goed als mogelijk beschermd tegen vandalisme. Tijdens de feestdagen wordt extra controle ingezet. Bij de verbouwing wordt de entree aangepast waardoor het pand in de toekomst minder vandalismegevoelig moet zijn.

Vraag

5. Is het college bereid op zeer korte termijn onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het opknappen en weer in gebruik nemen van het pand van SCC De Vang en de uitkomsten daarvan te rapporteren aan de gemeenteraad?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 1.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info - Valentijnsontbijt MVO Westland: \'Statushouders: lust of last voor de arbeidsmarkt?\' Meer info