Stand van zaken muziekschool en Egac locatie

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/12/2013 21:28 - Gewijzigd op 12/12/2013 21:38

Stand van zaken muziekschool en Egac locatie

Westland 12.12.2013 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft B&W vragen gesteld over de muziekschool en de Egac locatie in de kern 's-Gravenzande.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen per locatie als volgt: 

1.            Muziekschool aan de Noordwind

Vraag

Welke acties wil uw College ondernemen tegen de eigenaar/bouwer van de muziekschool nadat aanvankelijk niet met de bouw begonnen is, de bouw na enige activiteit is stopgezet en nu ook weer gedurende vele maanden geen enkele bouwactiviteit ter plaatse is waargenomen? Nu de situatie onooglijk en ook onaanvaardbaar is, is actie van uw College geboden. Is uw College bereid om nu de knoop door te hakken en de meest vergaande maatregel te nemen, in ieder geval een handhavingsmaatregel op te leggen?

Antwoord

Er bestaat geen dwingende grondslag om het pand af te bouwen. Het nemen van handhavingsmaatregelen, zoals het intrekken van de omgevingsvergunning behoort tot de mogelijkheden, maar lost het probleem niet op. Het pand wordt dan niet afgebouwd. Nederland kent namelijk geen bouwplicht.

Qua openbare orde is er geen probleem. Om het pand staan hekken. De gemeente neemt het pand mee in de controleronden in verband met oudjaar.

De gemeente gaat  de eigenaar/bouwer uitnodigen voor een gesprek en zal er nadrukkelijk op aandringen de bouw van het pand af te ronden.

Vraag

Uiteraard kan ook overleg met de bouwer/eigenaar plaatsvinden dat alsnog de bouw nu op korte termijn ook daadwerkelijk wordt afgerond, doch dan zullen er termijnen afgesproken moeten worden. Is uw College bereid om in deze verdere actie te gaan ondernemen?

Antwoord

Zie het antwoord van de vorige vraag.

2.            Egac locatie aan de Sand Ambachtstraat

Vraag

Waarom heeft uw College ingestemd met de sloopvergunning zonder dat de bouw verzekerd was?

Antwoord

Er lag al een overeenkomst tussen initiatiefnemer en een zorginstelling over de grondafname van een deel van de grond en het hierop te realiseren programma, zodat er voldoende zicht was op de realisering van het plan. Voorts dient te worden opgemerkt dat de in 2011 ontvangen sloopvergunning is verleend, omdat er geen redenen waren de vergunning aan te houden of te weigeren. In het bestemmingsplan zijn geen beperkingen met betrekking tot beeldkwaliteit opgelegd en er is ook geen sprake van een beschermd dorps- of stadsgezicht. Indien er voor een aanvraag geen aanhoudings- of weigeringsgronden aanwezig zijn, moet een vergunning worden verleend. Dat is in deze dan ook gebeurd.

Vraag

Klopt het dat op dit moment geen omgevingsvergunning meer rust op het perceel? Welke acties is uw College van plan te gaan ondernemen tegen de thans bestaande situatie waarin sprake is van een bouwput en omringd met bouwhekken. Deze situatie dient toch op korte termijn beëindigd te worden. Welke acties is uw College bereid te ondernemen?

Antwoord

Er rust op dit moment inderdaad geen omgevingsvergunning meer op het perceel. Deze is door de initiatiefnemer/ontwikkelaar ingetrokken vanwege het faillissement van deze ontwikkelaar.

De hiervoor genoemde zorginstelling heeft vervolgens in oktober tijdens een informeel overleg aan de gemeente te kennen gegeven een doorstart te willen maken met de realisering van een aangepast plan. Op 14 november 2013 heeft een vervolg overleg plaats gevonden. De zorginstelling heeft nogmaals aangegeven dat zij ter plaatse van de Sand Ambachtstraat een plan willen realiseren. Voorwaarde is dat zij nog overeenstemming moeten bereiken met de curator en dat het plan financieel en juridisch planologisch haalbaar is.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info