Straatverzakkingen bij de Eikenhof

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/08/2013 08:47 - Gewijzigd op 23/08/2013 09:00

Straatverzakkingen bij de Eikenhof

De Lier 23.08.2013 - Tot ons en tot alle andere politieke partijen wendde zich een bewoner van de Eikenhof te De Lier. Zijn oorspronkelijke klacht/wens geuit richting consulent van de gemeente Westland  

is het hofje waaraan hij woont opgehoogd te krijgen tot ‘normaal’ straatniveau Geen enkele reactie van gemeentewege deed hem besluiten een en ander onder de aandacht van de plaatselijke politiek te brengen.

Straatverzakkingen bij de Eikenhof

Als bewoner van de Eikenhof in De Lier heeft hij begin deze zomer een gesprek gehad met een vijftal heren die inspectie uitvoerden in de 'bomenbuurt' in ons De Lier. Naar aanleiding van dat gesprek heeft bewoner de situatie kenbaar gemaakt in een brief welke 02-05-2013 aan de consulent van de gemeente Westland, verstuurd is. Naast wat andere zaken zat de bewoner vooral met het volgende:

‘Storender is de enorme verzakking van de straten en stoepen en daarmee ook van riool en alle andere leidingen. Gasleidingbreuken hebben zich al eens voorgedaan. Het niveauverschil tussen de voordeur drempel en de stoep zou 2 cm mogen zijn, maar is inmiddels wel 64cm.

Twee royale treden en voor ouderen niet meer toegankelijk. Onze oudere of minder valide bezoekers moet ik vragen om achterom te komen. Bij schuurtjes liggen de funderingen bloot. De glasvezelkabel kon zonder boren onder de fundering doorgetrokken worden.’ Fietsen verliezen hun kettingkasten bij het in en uit de schuurtjes halen, etc.

Omdat reactie uitbleef is dit schrijven 15 aug. '13 opnieuw verstuurd, maar nu met foto's om de ernst van de situatie nog duidelijker aan te geven.


Straatverzakkingen bij de Eikenhof

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

Aangaande de situatie zelf

- Is het College bekend met de situatie in genoemd hofje?

- Deelt het College de mening van de bewoner dat ophoging van straat en stoepen hoognodig is?

- Zo ja, behoort het verhelpen van de ernstige verzakking op korte termijn tot de mogelijkheden

Ten aanzien van de communicatie

- Wat is de reden van het uitblijven van een reactie op de brief van de bewoner dd 02-05-2013?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

L.G. Boekestijn

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info