Terrassentax in Westland gaat niet door

College Westland

Terrassentax in Westland gaat niet door

Westland 30.01.2015 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft vragen gesteld aan het College over de huur voor terrassen op openbare grond.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college werkelijk van plan een huur te berekenen voor openbare grond voor horecabedrijven?

Antwoord 1

Wij hebben op 27 maart 2012 het besluit genomen om huur te berekenen voor het gebruik van de openbare ruimte voor het plaatsen van terrassen. Op 6 januari 2015 hebben wij echter besloten met terugwerkende kracht het beleid stop te zetten per 31 december 2014.

Dit besluit is genomen vanwege de geringe opbrengsten die niet in verhouding staan tot de inspanningen. In de overwegingen zijn ook aspecten meegenomen zoals deregulering, ontwikkelingen richting een horecaplein en het feit dat de (openbare) gronden door desbetreffende ondernemers worden schoongehouden. Deze overwegingen gelden ook voor het jaar 2014. Om een heldere lijn aan te houden is besloten ook voor 2014 geen huur te heffen en reeds betaalde huur terug te betalen.

Vraag 2

Zo ja wanneer heeft uw college dan dit besluit genomen

Antwoord 2

Zoals hiervoor aangegeven hebben wij dit besluit genomen op 27 maart 2012, en hebben wij dit besluit inmiddels met terugwerkende kracht stopgezet.

Vraag 3

Wanneer dat na 19 maart 2014 is geweest, bent u dan met ons van mening, dat dit strijdig is met datgene wat in het bestuursakkoord staat

 

Antwoord 3

N.v.t.

Vraag 4

Heeft u er bij de inventarisatie op gewezen dat ondernemers de eerste meter uit de gevel niet mee hoeven te tellen.

Antwoord 4

Deze veronderstelling is niet juist. De systematiek van het berekenen van de huur en het aantal vierkante meters is aangegeven in de brief die in augustus van 2013 aan de horecaondernemers is gestuurd. Daarin wordt onder andere aangegeven dat vanaf de voorgevel wordt gemeten.

Vraag 5

Hoeveel m2 blijft er volgens uw college over om te heffen na aftrek van de “vrije” ruimte en de terrassen op eigen grond?

Antwoord 5

Op basis van de toenmalige gegevens is geen inschatting gemaakt van het aantal vierkante meters.

Vraag 6

Hoeveel bedragen de perceptiekosten van deze huur?

Antwoord 6

Gezien de stopzetting van het beleid is deze vraag niet van toepassing

Vraag 7

Gaat de gemeente, wanneer u over gaat tot verhuur, ook daadwerkelijk handhaven op het gebruik?

Antwoord 7

Gezien de stopzetting van het beleid is deze vraag niet van toepassing   

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info