Thema-avond vluchtelingenhulp goed bezocht

ChristenUnie/SGP

Thema-avond vluchtelingenhulp goed bezocht

Westland 22.09.2015 - De Westlandse SGP kiesvereniging heeft vrijdagavond 18 september jl. een goed bezochte avond gehouden.

Prof. dr. E. (Elbert) Dijkgraaf, lid van de SGP fractie in de Tweede Kamer hield een actueel en aanprekend referaat waarin hij inging op de toenemende vluchtelingsstromingen en onveiligheid in de wereld. Daar deze avond vlak na Prinsjesdag plaats vond, was er ook aandacht wat de kabinetsplannen voor ons gaan betekenen.

Dijkgraaf stelde dat zijn insteek voor de lange termijn is dat er opvang in de regio dient te komen. Hiervoor is stabiliteit in de regio van groot belang. Bij de huidige stroom van vluchtelingen uit Syrië bevinden zich veel hoger opgeleide mensen. Zij zullen later ook juist nodig zijn voor opbouw van het land. Voorkeur zal er gegeven moeten worden aan de opvang van groepen die bijzonder onderdrukt worden zoals christenen. Tevens zal er gekeken moeten worden welke groepen mensen het meeste kans maken op integratie in Nederland en hen zodoende voorkeur geven. Op de korte termijn is noodopvang zeker nodig, we kunnen deze mensen in nood niet aan hun lot overlaten. In de coördinatie hiervan ziet Dijkgraaf een grote rol voor de Europese Unie weggelegd. Particuliere initiatieven dienen daarbij ook toegejuicht te worden.

 

Leen Snijders de voorzitter van de Westlandse ChristenUnie-SGP fractie ging nader in op de situatie van vluchtelingen en statushouders in het Westland. Op de korte termijn dient er noodopvang geregeld te worden voor de vluchtelingen die zich melden. Hiertoe is ook een motie gesteund om de gemeente te vragen meer energie hierin te steken. Daarnaast is er druk vanuit de landelijke overheid op de gemeente Westland om aan het quotum van huisvesting van statushouders te komen. Snijders deed verder ook een oproep aan de kerken om een taak hierin te nemen.

Vanuit Vluchtelingenwerk Westland was Margreet Bakker aanwezig om haar ervaringen te delen op het gebied van opvang en begeleiding van vluchtelingen en statushouders.

Nadat de heren Dijkgraaf en Snijders hun referaat gehouden hadden, was er gelegenheid voor de aanwezigen om vragen te stellen. Hier werd ruim gebruik van gemaakt, waar het met name ging over de situatie in het Westland. Is bijvoorbeeld opvang in leegstaande kantoren een optie, en wat kan er gedaan worden om tot een groter aanbod van huurwoningen te komen. Juist ook voor de eigen Westlandse starters op de woningmarkt.  

Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info