Urgentie gewenst voor bodemenergieplan

Westland Verstandig

Urgentie gewenst voor bodemenergieplan

Westland 09.07.2015 - Een bodemenergieplan is belangrijk voor de tuinbouw in Westland en met name voor de warmte- koudeopslag.

Dat wil zeggen dat het water in de zomer uit de koude bodem wordt opgepompt en de kou aan de kas wordt afgegeven. Het opgewarmde water wordt daarna in de warme bron ingebracht. In de winter wordt deze warmte weer in de kas gebracht.

Een groot aantal tuinders hebben al een dergelijk systeem, maar inmiddels heeft de Provincie een vergunningssysteem ingevoerd, gebaseerd op de Waterwet. In de praktijk betekent dat dat de Provincie in de regel geen vergunningen meer afgeeft omdat de Provincie dat ongewenst vindt in het eerste watervoerend pakket. Kwekers denken daar heel anders over.

Warme- koudeopslag in het tweede watervoerend pakket is geen alternatief vanwege het feit dat dit niet voldoende rendement oplevert en voorts sprake is van vervuiling. Warmte- koudeopslag kan dan ook enkel in het eerste watervoerend pakket plaatsvinden, maar men krijgt daarvoor geen vergunning gezien het beleid wat de Provincie erop nahoudt. Dit is onwenselijk en staat een duurzame exploitatie van tuinbouwbedrijven in de weg.

De Provincie is eventueel bereid om haar beleid te heroverwegen als de gemeente een bodemenergieplan aanlevert. Dat dat bodemenergieplan er komt is urgent. Uw College heeft eerder op vragen van Westland Verstandig toegezegd dat een en ander verzocht zou worden en ingevolge de besluitenlijst is dit ook in werking gesteld.

Daarna is echter niets meer vernomen en inmiddels is toch meer dan drie maanden verstreken. De kwekers hebben haast en willen dit nu snel geregeld zien. In het kader van duurzaamheid is een verder gebruik van deze methode zeer effectief.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-         Hoe ver is het overleg inmiddels met de Provincie over het opstellen van het zogenaamde bodemenergieplan?

-         Bestaat de bereidheid van de betrokken tuinders om een financiële bijdrage te verstrekken en om welke bijdrage gaat dat dan?

-         Is inmiddels een adviesbureau verzocht een offerte uit te brengen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info