Veel verwarring rondom plan Waelpark

Westland Verstandig

Veel verwarring rondom plan Waelpark

Westland 10.10.2014 - Op 8 oktober jl. heeft de informatieavond plaatsgevonden van de gemeente Westland en ONW.

Eerder heeft coalitiepartij GBW al kritiek geuit op de gang van zaken. De behandeling in de commissie van het plan Waelpark is uitgesteld vanwege het niet compleet zijn van de stukken, terwijl een eerdere commissiebehandeling van het plan duidelijk aangaf dat de voorliggende plannen –kort gezegd- niet goed waren.

De informatieavond op 8 oktober jl. had, zoals te verwachten was, een vreemd verloop. Ook gesprekken met aanwezigen na afloop wezen uit dat ook zij het een vreemde avond vonden. Er kon met name geen goed antwoord gegeven worden op de te verwachten waterproblematiek –in het verleden is in deze polder veel wateroverlast geweest-, het niet naar tevredenheid beantwoorden van vragen over de ontsluiting, terwijl over de vleermuizen een beetje lacherig gedaan werd zodat in de zaal de conclusie getrokken werd dat er waarschijnlijk verkeersborden komen om het veilig rondvliegen van de vleermuizen te bevorderen.

Voorts –en ook dat heeft de fractie van GBW al eerder vastgesteld- is er verwarring over de rol van de gemeente en de rol van ONW.

Nu komen er ook vragen boven over de toewijzing van de woningen. In overleg met de gemeente zou zijn afgesproken dat voor de verdeling twee systemen gevolgd gaan worden, namelijk 50% van het woningzoekendensysteem van de gemeente Westland en 50% via loting van de inschrijvingen bij ONW.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Waarom worden dit soort informatieavonden gegeven, terwijl op cruciale vragen geen danwel onvoldoende antwoorden gegeven kunnen worden?

- Lijkt het niet beter om eerst een voldragen plan te hebben waarover goed is nagedacht om daarna pas naar buiten te komen met informatie en een informatieavond te organiseren?

- Waarom neemt de wethouder planontwikkeling zo’n prominente rol in op zo’n avond, terwijl het een plan is van ONW waarin de gemeente met 50% deelneemt als aandeelhouder, maar in feite ONW de presentatie moet doen?

- Welke afspraken zijn met ONW/ABB Bouwgroep gemaakt over de toewijzing van de woningen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info