Verklaring LPF-Westland inzake extra raadsvergadering 14 maart 2016.

Advertorial LPF Westland

Verklaring LPF-Westland inzake extra raadsvergadering 14 maart 2016.

Westland 13.03.2016 - Dit weekend heeft de fractie van LPF-Westland kennis genomen van het verzoek van GBW (ondersteund door CDA en PW)

tot het houden van een extra raadsvergadering op maandag 14 maart 2016. Aanleiding hiervan is de geschorste raadsvergadering van 1 maart jl.

Collegevragen LPF omtrent ‘Islamitische school’ in gemeente Westland

Het betreft hier voor de zoveelste keer een conflict waarbij WV betrokken is en waar over en weer op een uiterst kinderachtige wijze stellingen worden ingenomen. Met lede ogen zien wij aan dat zelfs kinderen in groep 8 van het basisonderwijs op een normalere manier met elkaar omgaan... LPF-Westland laat zich niet gebruiken voor vergaderingen als deze en wij zullen dan ook niet aanwezig zijn bij deze extra 'raadsvergadering'.

WV; Vreemde conversatie tijdens schorsing vergadering vluchtelingendebat

Wij zien deze extra raadsvergadering als een totale blamage voor de Westlandse politiek en roepen alle betrokken partijen op eens als volwassenen met elkaar om te gaan en te doen waarvoor we hier horen te zitten : constructieve besluiten nemen om het Westland, haar inwoners en haar bedrijven te dienen en niet constant bezig te zijn met haantjesgedrag van een zeer bedenkelijk niveau.

Namens de fractie van LPF-Westland,

Dave van der Meer

Fractievoorzitter LPF-Westland

Advertorial

----------------------------

VOORLOPIGE AGENDA

voor de extra vergadering van de Raad van de gemeente Westland te houden op maandag 14 maart 2016 om 19.00 uur in de raadzaal aan de Van Geeststraat 1 te ’s-Gravenzande 

De burgemeester van Westland roept de leden van de raad van de gemeente Westland ingevolge artikel 17 lid 2 van de Gemeentewet bijeen voor een extra raadsvergadering op maandagavond 14 maart 2016 om 19.00 uur in de raadzaal te 's-Gravenzande, Van der Geestraat 1. Het presidium legt de volgende voorlopige agenda aan de raad voor:

1.    Opening

2.    Vaststelling agenda

3.    Mededelingen

4.    Ingekomen stukken Alleen stukken/mails betrekking hebbende op het agendapunt van deze raadsvergadering.

5.    Spreekrecht voor burgers

6. Beraadslaging over de ontstane situatie die is ingetreden aan het eind van de raadsvergadering van 1 maart 2016 tegen het licht van de nieuwe vergadercyclus van maart.

De op dit agendapunt betrekking hebbende stukken zijn het verzoek voor de raadsvergadering, de mail van de fractievoorzitter van GBW, Remmert Keizer, van zaterdag 12 maart 2016 om 18.06 uur alsmede de op deze situatie betrekking hebbende mail van de fractievoorzitter van Westland Verstandig, Peter Duijsens, van zondagmorgen 13 maart 2016 om 00.41 uur en zijn voorafgaande mail van zaterdagmiddag 13.27 uur. Klik hier voor de agenda en de stukken.

7.    Sluiting

De voorzitter van de raad van de gemeente Westland,

J. van der Tak

 

 

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info