Vertraging bij realiseren fietsverbinding over de Zweth

College Westland

Vertraging bij realiseren fietsverbinding over de Zweth

Wateringen 10.03.2016 - De fractie Progressief Westland heeft vragen gesteld aan B&W over de fietsverbinding over de Zweth.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Hoe staat het met de voortgang van deze plannen?

Antwoord 1

De uitvoering van de fietsverbinding tussen de Zweth en de Woudseweg heeft vertraging opgelopen. De gemeente Midden-Delfland is met de grondeigenaren in gesprek over verwerving en gebruik van de gronden. De insteek is om dit minnelijk te doen. Zodra er met alle partijen overeenstemming is, kan de realisatie snel plaatsvinden. Alle inzet is er op gericht om dit jaar de fietsverbinding inclusief de fietsbruggen gereed te hebben.

Vraag 2

Kan het college in overleg treden met de Gemeente Midden-Delfland om daarover te informeren om zodoende de (Westlandse) ondernemers langs de Zweth duidelijkheid te verschaffen.

Antwoord 2

Een algemene informatieavond is opportuun zodra het project een fase verder is. Tot die tijd heeft de gemeente Midden-Delfland geregeld bilateraal overleg met omwonenden en ondernemers. Dit betreft ook Westlandse ondernemers.

Vraag 3

Kunnen onze vertegenwoordigers binnen de Metropoolregio het belang van een dergelijke recreatieve verbinding voor Westland en andere omliggende Gemeenten aldaar aan de orde stellen?

Antwoord 3

Vanuit de Metropoolregio is het belang en de prioriteit van deze verbinding glashelder. De MRDH, vanuit het voormalige stadsgewest Haaglanden, heeft momenteel alleen een subsidierelatie met deze fietsverbinding in het kader van project Zwethzone. De subsidiebeschikkingen voor dit project zijn reeds verstrekt. Daarmee is het commitment van de MRDH geborgd.

Vraag 4

Is het college het met Progressief Westland eens dat goede recreatieve verbindingen naar de omliggende Gemeenten van groot belang is voor onze inwoners?

Antwoord 4

Ja. Zoals beschreven in de nota toerisme & recreatie ‘Beleef Westland’ zijn fiets- en voetpaden een belangrijke basis onder het recreatieve netwerk. Verbindingen met andere delen van de regio zijn van belang om bezoekers in het gebied te verwelkomen. De afgelopen jaren is er door meerdere partijen hard gewerkt om deze recreatieve netwerken te versterken. Denk daarbij aan het wandelroutenetwerk en het vaarnetwerk. Ook deze fietsverbinding met Midden-Delfland past goed in onze visie.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info