Voorlopig geen slagbomen bij slag Beukel

College Westland

Voorlopig geen slagbomen bij slag Beukel

's-Gravenzande 10.03.2016 - De fractie Progressief Westland heeft in februari een vraag gesteld aan B&W over de afsluiting van strandslagen in 's-Gravenzande.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vraag.

Vraag

Gaat het college de strandslagen Arendsduin en Beukel ook met een slagboom afsluiten voor illegale verkeersbewegingen?

Antwoord

Ons zijn geen problemen bij strandslagen Arendsduin en Beukel bekend. Incidenteel komt er verkeer voor dat daar niet thuishoort, maar dat heeft geen structureel karakter. In voorkomende gevallen is doorgaans het gedrag van verkeersdeelnemers de oorzaak van onveilige situaties.

Wij hechten belang aan de ongestoorde doorgang voor hulpdiensten op de strandslagen. Omdat de mogelijkheid bestaat dat verkeer zich na afsluiting van slag Vlugtenburg verplaatst, zullen wij in deze zomer de verkeerssituatie op Arendsduin en slag Beukel monitoren. Dit doen wij aan de hand van meldingen uit de omgeving en de waarnemingen van onze boa’s, rekening houdend met de reeds aanwezige flexibele afsluiting bij Arendsduin.

Mocht daartoe aanleiding bestaan dan kunnen in samenspraak met toegestane gebruikers de slagen alsnog afgesloten worden. Daarbij nemen we de ervaringen opgedaan bij Vlugtenburg mee.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info