Vragen inzake recente en toekomstige uitstapjes collegeleden

Westland Verstandig

Vragen inzake recente en toekomstige uitstapjes collegeleden

Westland 05.10.2015 - Het College heeft vorige week een persbericht doen uitgaan dat de burgemeester in oktober naar China gaat en wethouder Weverling in november naar Japan.

Beide reizen zouden gemaakt worden “op uitnodiging”. Navraag wijst inmiddels uit dat de praktijk is dat het ministerie heel veel partijen aanschrijft waarvan slechts een heel klein deel ingaat op de uitnodiging. Navraag heeft ook uitgewezen dat de kosten van de bezoeken ten laste komen van degene die de bezoeken maakt.

Voorts is geconstateerd dat collegeleden meerdere keren de afgelopen maand in Milaan bij de Expo zijn geweest. Personen die er verstand van hebben, hebben echter de Nederlandse deelname aan de Expo volstrekt belachelijk gemaakt en spreken van uitsluitend het hebben van kermisattracties, slechte organisatie, chaos en volstrekt geen belangsteling. Foto’s waar de burgemeester een toespraak houdt wijzen ook uit dat er sprake is van een gehoor van enkele tientallen personen die grotendeels zelfs nog uit het Westland komen. De vraag is ook welke zin het heeft dat Westland toch vrij grote bedragen stopt in dit soort oeverloze avonturen.

De vraag is ook wat Westland Marketing extra ontvangt voor haar bijdrage boven het vaste bedrag hetwelk de gemeente jaarlijks aan Westland Marketing afdraagt.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

-        Wat kost het de gemeente dat burgemeester Van der Tak van CDA en wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland naar respectievelijk China en Japan gaan? Welke personen nemen zij nog vanuit de gemeente mee om hen “te begeleiden”? Wat kost dat?

-        Klopt het beeld wat door derden geschetst wordt over de Expo in Milaan dat de Nederlandse bijdrage, dus ook de tuinbouwbijdrage, een volstrekte farce is en niet aanslaat en ook in geen enkele verhouding staat tot de bijdrage van andere landen die ook tuinbouw willen promoten?

-        Wat is de zin van de aanwezigheid van een aantal bestuurders van Westland in Milaan om daar presentaties te houden voor voornamelijk een Westlands publiek?

-        Welke bijdrage ontvangt Westland Marketing extra van de gemeente voor activiteiten in Milaan? Wat is totaal in 2015 tot nog toe aan Westland Marketing door de gemeente betaald, dus zowel de vaste toegezegde bijdrage alswel eventueel losse opdrachten die aan Westland Marketing betaald zijn? Onder welke post in de begroting/jaarrekening vallen die kosten terug te lezen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info