Westland Verstandig: Bouw twee halve gemeentehuizen blijft onverstandig

Advertorial Westland Verstandig

Westland Verstandig: Bouw twee halve gemeentehuizen blijft onverstandig

Westland 17.07.2015 - Zonder enige vooraankondiging aan de raadsleden heeft het College een persbericht doen uitgaan dat inmiddels de gunningsprocedure

is opgestart voor de laatst overgebleven aannemersgroep. De timing is natuurlijk vreemd. Net zijn alle raadsvergaderingen achter de rug en de vakantieperiode is aangebroken. Noch aan de raadsleden noch aan de burgers is tot nog toe iets getoond over welke plannen er zijn, wat de kosten zijn, wat de bijkomende voorwaarden zijn etc.

Dit past in de achterkamertjespolitiekgedachte van dit College. Stiekem wordt dit nu weer gedaan en met opzet wordt gewacht tot de vakantieperiode en totdat alle raadsvergaderingen achter de rug zijn. Ook wordt op geen enkele wijze inzage gegeven in de plannen die er zijn. De fractie van Westland Verstandig heeft de afgelopen weken de betreffende stukken opgevraagd, maar niet ontvangen. Het College weigert “pottenkijkers” toe te laten. Waar is men bang voor? Weer een voorbeeld van slecht bestuur.

WV; Onverantwoorde jaarrekening wordt toch door meerderheid Raad geaccepteerd

Uiteraard blijft Westland Verstandig tegen de bouw van twee halve gemeentehuizen. Geldverkwisting, kapitaalsvernietiging. Ook in de toekomst zullen er dus twee gemeentehuizen zijn plus allerlei nevenlocaties zoals de gemeentewerven, de Wilhelminaschool waar meer dan 40 fte’s gehuisvest zullen worden, Patijnenburg waar voor meer dan € 400.000,-- huur per jaar circa 40 fte’s werken en allerlei andere locaties waar ook ambtenaren nog gehuisvest zijn. Waarom is dit nodig?

Wij vinden dat dit prestigeobject alsnog afgeblazen moet worden. De gemeenteschuld is al hoog genoeg en onzekerheden over de grondposities en of wel betaalbare zorg geleverd kan worden, zijn natuurlijk grotere zorgen. Ook is het niet verantwoord aan deze nieuwbouw heel veel ambtelijke uren besteden. Die uren kunnen beter ingezet worden voor de echte problemen van Westland zoals onder meer groenbeheer, meer draakvlak voor besluiten.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info