Westland Verstandig: College te kort door de bocht met bestemmingsplan Dijckerwaal

Advertorial Westland Verstandig

Westland Verstandig: College te kort door de  bocht met bestemmingsplan Dijckerwaal

Westland 26.06.2015 - Inmiddels heeft het College van Burgemeester en Wethouders bij monde van wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland

in een memo aan de commissie Ruimte laten weten dat zij alsnog aan het bestemmingsplan Dijckerwaal fase 1 wil toegevoegd zien dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is en ook dat de zogenaamde coördinatieregeling uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening van toepassing verklaard wordt. In de ontwerpen zoals die tot nog toe van de bestemmingsplannen ter visie gelegd zijn, is dit niet opgenomen. Blijkbaar is dit een omissie geweest van het College.

WV: Raadsbesluit ontwikkeling Waelpark onverstandig: Wel de lasten maar niet de lusten

 

Nu wil het College vlak voordat de Raad de bestemmingsplannen vaststelt alsnog dat de rechten van degenen die een zienswijze hebben ingediend worden beknot. Dit kan natuurlijk niet. Formeel kan het niet omdat degenen die een zienswijze hebben ingediend geen zienswijze hebben kunnen indienen tegen die beknotting van hun rechten, maar het is ook niet eerlijk en fair ten opzichte van de burgers van Westland. Immers door nu op het laatste moment alsnog met deze wijziging te komen, worden de projectontwikkelaars wederom bevoordeeld boven degenen die een zienswijze hebben ingediend. Tegen het bestemmingsplan zijn veel zienswijzen ingediend. Westland Verstandig zal bij de raadsvergadering op dat punt bezwaar maken.

Voorts zouden al degenen die een zienswijze hebben ingediend alsnog hun bezwaren moeten uiten in het kader van de inspraakmogelijkheid bij de Raad. Het lijkt erop alsof dit College en nu weer wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland, steeds verder gaat in het minachten van Westlandse burgers. Het was al erg, maar dit slaat natuurlijk alles. Het memo treft u bijgaand aan.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Advertorial Westland Verstandig

Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info