Westland Verstandig dient een zienswijze in tegen de komst van windturbines

Advertorial Westland Verstandig

Westland Verstandig dient een zienswijze in tegen de komst van windturbines

Westland 23.03.2016 - Westland Verstandig heeft op tijd zienswijzen ingediend tegen het project “Net op zee Hollandse Kust” en tegen “Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust”.

Beide besluiten zijn slecht voor Westland. Het College en de Raad hebben geen zienswijzen willen indienen en vandaar dat Westland Verstandig dat maar zelf gedaan heeft. Westland Verstandig heeft daarover contact met de commissie Loosduinen in Den Haag die zich terecht ernstige zorgen maakt over de gevolgen van een windpark nabij de Westlandse kust en ook een aanleg van een boven- en ondergrondse leiding naar het hoogspanningsstation Wateringen.

 Transmissiesysteem windmolenpark op zee dwars door het Westland

Dit laatste levert een bedreiging op voor de natuur, flora en fauna, en ook voor de volksgezondheid. Nog steeds is niet duidelijk wat de invloed is van de zogenaamde elektromagnetische velden rondom de kabel op de gezondheid van mens en dier. Aanleg is dus onverantwoord en een bedreiging.

Het is om die reden dat Westland Verstandig op tijd een zienswijze heeft ingediend om op die wijze de belangen van Westland bij de op te maken milieueffectrapporten te laten meetellen. Kopieën van de ontvangstbevestigingen en de zienswijzen worden bijgevoegd.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Advertorial

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info