Westland Verstandig laat zich niet de mond snoeren

Advertorial Westland Verstandig

Westland Verstandig laat zich niet de mond snoeren

Westland 21.02.2015 - Er zijn partijen in de Raad die ineens spreektijdbeperkingen willen gaan invoeren. Daarmee

wordt een partij die de stukken goed leest, voorstellen becommentarieert, alternatieven aandraagt, wil opkomen voor burgers en ondernemers en zo nodig wijzigingen voorstelt de mond gesnoerd.

Het is bekend dat de coalitiepartijen GBW, CDA Westland, Progressief Westland en VVD Westland allang voor een inperking van de spreektijd zijn; Logisch die partijen nemen praktisch -zonder enige discussie met het College te voeren- alle voorstellen blindelings over. Enig gesprek over de inhoud is dan lastig.

Men is altijd “blij” met het voorstel, vindt het evenwichtig en als er al iets aan de hand is, dan heeft men er vertrouwen in dat het College het goed zal uitvoeren. Stukken hoef je dus ook niet te lezen, hetgeen op grote schaal ook niet lijkt te gebeuren. De controlerende taak van de Raad komt zo niet echt uit de verf. Gevolg is veel fouten en verloren procedures. Veel ontevreden burgers en ondernemers.

Het is een beetje wrang dat nu LPF Westland die altijd tegen was, met het spreekbeperkingsvoorstel lijkt te gaan komen en blijkbaar zich laat gebruiken als tassendrager van de coalitie.

Westland Verstandig komt in en buiten de Raad op voor burgers en ondernemers. Andere partijen vinden dat niet leuk. Om dat nu allemaal in te dammen komt men ineens met een voorstel om de spreektijd te beperken. Westland Verstandig zal daar niet mee akkoord gaan en zal al hetgeen doen wat in haar vermogen ligt om dat tegen te gaan. De democratie wordt hier geweld aangedaan. Dit is een poging een positief kritische nieuwe fractie monddood maken. Dat zal niet lukken De oude politiek kan er maar niet aan wennen dat een nieuwe en jonge partij positief kritisch is.

€ 37,5 miljoen garantie

Tijdens de laatste raadsvergadering was het opvallend dat het College vergeten was een bedrag van € 37.5 miljoen te vermelden in het raadsbesluit Waelpark en Westland Verstandig heeft op het allerlaatste moment voordat gestemd werd, gewezen op deze omissie. Die werd “uiteraard” snel gecorrigeerd. Zonder die correctie zou de Raad ingestemd hebben met een onbeperkte garantie aan een derde partij. Het is natuurlijk vreselijk dat geen van de andere partijen en ook de collegeleden deze omissie tijdens de raadsvergadering gezien hebben.

Asbest Wateringen

Voeg daaraan toe de bijval die de fractie van Westland Verstandig kreeg van de vier comités van gedupeerden van de asbestschade in Wateringen die dat openlijk bij de inspraak in de Raad uitspraken en ook aangaven dat de andere politieke partijen inclusief de Burgemeester hen volledig aan hun lot hadden overgelaten ondanks alle ellende en klachten, dan is duidelijk dat Westland Verstandig, anders dan sommige politieke partijen willen doen geloven, wel degelijk bijdraagt aan een beter Westland.

Dat daarvoor de bestaande bestuurscultuur van Westland en de good old boys-circuits danig op de schop genomen worden is onvermijdelijk. Westland Verstandig zal dat blijven doen en hoopt erop dat andere partijen ook gaan inzien dat het huidige College op vele vlakken niet in het belang van Westland is. Westland Verstandig staat zeker open voor samenwerking met andere partijen, maar dan zullen deze op basis van dossier- en feitenkennis het debat aan moeten willen gaan.

Als het alleen maar “meningloze jaknikkers” blijven, dan zal samenwerken in een groot aantal dossiers lastig blijven.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

 

Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info