Westland Verstandig: Manege De Dijkgraaf op korte termijn verplaatsen

Advertorial Westland Verstandig

Westland Verstandig: Manege De Dijkgraaf op korte termijn verplaatsen

Monster 19.02.2016 - Bekend is dat manege De Dijkgraaf moet verhuizen en niet kan blijven op het perceel aan de Plaats Langeveld. Het gebruik was tijdelijk

en op termijn zou toch verplaatsing moeten geschieden. De Dijkgraaf wil nu elders in Westland haar bedrijf voortzetten. Een aantal locaties zijn al genoemd, maar die vallen dan weer af vanwege de duurzaam glastuinbouwbestemming.

Westland Verstandig vindt dat als er voldoende draagvlak in de omgeving is en een perceel niet echt belangrijk is voor de glastuinbouw, De Dijkgraaf zich daarop moet kunnen vestigen. Dat betekent dat het College soepel moet omgaan met de bestemmingsplanvoorschriften. Overigens vindt ook de Provincie dat verdere versoepeling van de duurzaam glastuinbouwbestemming moet plaatsvinden.

Recentelijk heeft de gemeente nog ingestemd met een uitbreiding van Rijk Zwaan op een duurzaam glastuinbouw perceel en zijn een aantal andere voorbeelden in Westland bekend waar duurzaam glastuinbouw moest wijken voor een andersoortige betere bestemming. Ook voor De Dijkgraaf dient dat te geschieden.

Het is om die reden dat Westland Verstandig bij de komende raadsvergadering op 1 maart a.s. een motie indient om dat te bewerkstelligen. De tekst van de motie wordt bijgevoegd.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

 

Fractievoorzitter

---------------------

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde inz. hervestiging Paardencentrum De Dijkgraaf in Westland

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 1 maart 2016

In aanmerking nemende:

dat De Dijkgraaf op haar huidige locatie niet verder haar bedrijf kan exploiteren;

dat op korte termijn dan ook een verhuizing dient te geschieden, welke verhuizing overigens toch al zou moeten gebeuren nu de betreffende gronden een woonbestemming gaan krijgen op termijn;

dat De Dijkgraaf nu al een aantal keren gestuit is op het probleem dat zij zich alleen maar kan vestigen op een perceel dat bestemd is voor duurzaam glastuinbouw;

dat de Raad van oordeel is dat vanwege het belang van De Dijkgraaf voor Westland en ook het belang van de recreatieve functie voor Westland, de duurzaam glastuinbouwbestemming dient te wijken;

dat recent dat ook nog in een aantal andere gevallen gebeurd is zonder dat dit tot noemenswaardige problemen heeft geleid

Spreekt uit:

Het College ruimhartig dient om te gaan met de duurzaam glastuinbouwbestemming van een perceel voor hervestiging van De Dijkgraaf en, mits er voldoende draagvlak in de directe omgeving is, het College in ieder geval op dat punt geen zwaarwegende eisen dient te stellen tenzij de glastuinbouwbelangen voor het gebied waarin het perceel gelegen is dermate groot zijn dat ieder ander gebruik daarvoor dient te wijken.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Advertorial

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info