Westland Verstandig niet onder de indruk van machtspolitieke spelletjes College

Advertorial Westland Verstandig

Westland Verstandig niet onder de indruk van machtspolitieke spelletjes College

's-Gravenzande 20.05.2015 - Westland Verstandig heeft medio april 2015 geconstateerd dat de door de Raad benoemde accountant Deloitte een dubbelrol vervulde.

Zonder dit vooraf aan de Raad te melden bleek de accountant in minimaal twee gevallen het College geadviseerd te hebben. Duidelijk is dat deze adviezen in de controle van de jaarrekening ook weer terugkomen en vandaar het terechte verwijt richting Deloitte.

Zoals vaker al gebeurd is wordt Westland Verstandig verweten dat zij dit aangekaart heeft. Westland Verstandig heeft geprobeerd tijdens meerdere vergaderingen over de inhoud van de dubbelrol met het College en met name de burgemeester en de andere partijen te praten, doch die willen, durven of kunnen dat niet. Ook wil het College, ondanks eerdere toezegging door Burgemeester van der Tak, de gegeven adviezen/afgenomen diensten en de nota’s aan het College vanaf 1 januari 2010 niet verstrekken. Dat laatste zegt natuurlijk al genoeg en het meest ernstige moet gevreesd worden.

 
Fractie Westland Verstandig

Als klap op de vuurpijl kwamen zes politieke partijen van Westland gisteren met een motie die alleen maar tot doel heeft om Westland Verstandig wederom de mond te snoeren. Zelfs wordt een door de Burgemeester himself op te zetten onderzoek aangekondigd. Uiteraard zal Westland Verstandig enkel aan onderzoeken meewerken als ook alle stukken van alle in het verleden besproken dossiers op tafel komen, de onderzoeker ook ruime volmacht krijgt om zaken en feiten daadwerkelijk te onderzoeken en eventueel met getuigen te praten.

Het is natuurlijk uniek dat een meerderheid van de Raad onder leiding van Burgemeester Van der Tak een onderzoek laat doen naar de handelwijze van een fractie die naar eer en geweten in het belang van Westland en haar inwoners handelt. De fractie ook die geregeld de vinger op de zere plekken legt van een op achterkamertjespolitiek en geheime stukken gebaseerd gemeentebestuur dat de good old boys nog steeds erg graag koestert en geen enkel schaamtegevoel heeft. Een gemeentebestuur ook dat schaamteloos te werk gaat door de raadsaccountant te misbruiken, de gemeenteschuld laat oplopen en alle problemen naar de toekomst verschuift.

Zo ook de accountantskwestie waar blijkbaar geldt, hoe meer stof men laat opwaaien hoe minder naar de daadwerkelijke inhoud van het probleem gekeken wordt. Westland Verstandig zal voor de inhoud blijven gaan, niet alleen tijdens de raadsvergaderingen, maar ook daarbuiten. Westland Verstandig zal het er niet bij laten zitten en zo’n motie als die gisteren is aangenomen moedigt alleen maar aan om nog scherper de belangen van de inwoners van Westland in de gaten te houden. Uiteraard heeft de fractie van Westland Verstandig met haar zeven zetels niet de meerderheid in de Raad. De coalitie wel en blijkbaar geeft dat het College en de coalitie de mogelijkheid om spelletjes te spelen zoals zij nu doen. Het zij zo…

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial 

Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info