Westland Verstandig positief over strandhuisjes voor de kust

Advertorial Westland Verstandig

Westland Verstandig positief over strandhuisjes voor de kust

Monster 09.09.2014 - De gemeente Westland wil 100 strandhuisjes voor de kust van Monster en Ter Heijde realiseren.

Bekend is dat er meerdere ondernemers die huisjes willen realiseren. Westland Verstandig heeft eerder al betoogd dat het in het belang van de gemeente is dat alle gegadigden een voorstel aan de gemeente moeten kunnen doen. De gemeente Westland moet dan vervolgens de voor haar meest gunstige aanbieding accepteren.

Eerder heeft in de raadsvergadering wethouder Weverling –om hem moverende redenen- aangegeven dat hij met één aanbieder in zee wilde gaan en de meerderheid van de raad heeft dat toen niet afgekeurd. De fractie van Westland Verstandig heeft direct al aangegeven dat dat niet in het belang van de gemeente Westland was, maar ook zeker niet als zorgvuldig moest worden aangemerkt.

Goed is het te vernemen dat bij brief van 28 juli 2014 het College is “omgegaan” en alsnog besloten heeft ook andere partijen die geïnteresseerd zijn in het plaatsen van de strandhuisjes de kans te geven om de strandhuisjes te realiseren.

Curieus is het dat de partij van wethouder Weverling nu weer via een omweg tracht de brief van 28 juli 2014 ongedaan te maken door alsnog erop te wijzen dat aan de ene door de toenmalige wethouder Weverling voorgedragen gegadigde, toch echt de strandhuisjes gegund moeten worden.

Dit kan natuurlijk niet en zou ook wederom tot onnodige procedures gaan leiden. Met de brief van 28 juli 2014 is het College dan ook een juiste weg ingeslagen. We zullen het gehele proces kritisch blijven volgen zodat de gemeente van de beste aanbieding gebruik zal maken.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens, Fractievoorzitter

 

Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info