Westlandse politieke partijen bezorgd over verhogen BTW op bloemen en planten

VVD Westland, GBW, Westland Verstandig

Westlandse politieke partijen bezorgd over verhogen BTW op bloemen en planten

Westland 24.06.2015 update - De fractie van VVD Westland heeft contact opgenomen met partijgenoten in Den Haag en haar zorgen geuit

over mogelijke plannen rondom de belastingherziening. VVD Westland wil er voor waken dat een verhoging van de BTW op bloemen en planten gaat zorgen voor problemen bij Westlandse bedrijven en wellicht ook in de recreatie- en strandsector.

“Het uitgangspunt van de voorgestelde belastingherziening, namelijk dat werken meer moet lonen, is lovenswaardig,” aldus VVD Westland fractielid Elly van der Wilk. “Echter wat de effecten zijn op diverse sectoren in de samenleving is nog niet duidelijk. Er bestaat angst dat door het brengen van bloemen en planten onder het hoge BTW-tarief de concurrentiepositie van de sector onder druk komt en dat er mogelijk verlies van arbeidsplaatsen optreedt. Dat kan nu niet de bedoeling van de verbetervoorstellen van het kabinet zijn.”

De fractie heeft haar zorgen geuit bij onder meer VVD Tweede Kamerlid Helma Neppérus, die namens de VVD nauw betrokken is bij de belastingherziening.  Van der Wilk: “Westland is de grootste gemeente onder de Greenports en drijft maatschappelijk en economisch voor een belangrijk deel op de bloemen-en fruitteelt met alle toeleverings- en logistieke bedrijven die samen deze tuinbouwsector vormen.

Ook voor de Nederlandse economie is een goed draaiende tuinbouwsector van groot belang. Wij doen dan ook een dringend beroep op de fractie van de VVD in de Tweede Kamer het voorstel van het brengen van niet-voedingsmiddelen onder het hoge btw-tarief uiterst kritisch te bezien en de mogelijk negatieve gevolgen voor de tuinbouwsector zwaar te laten wegen.” De fractie van VVD Westland wacht nu de onderhandelingen verder af, maar heeft in ieder geval een duidelijk signaal afgegeven.

VVD Westland

Motie GBW en Westland Verstandig

De raadsfractie van GemeenteBelang Westland heeft een motie aangekondigd om vanuit Westland een tegengeluid te laten horen op de plannen van het VVD / PvdA kabinet om de lage BTW op te trekken naar 21%. Ook Westland Verstandig heeft inmiddels aangegeven de motie te zullen ondersteunen.

Beide partijen vinden het voornemen van het kabinet een dolksteek in de rug voor al die ondernemers die de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging voor de kiezen hebben gehad. Ook de burger zal de dupe worden, 15% meer betalen voor een boeket bloemen zal er voor vele niet inzitten. Buiten de sierteelt zullen de klappen ook hard aan komen bij de horeca, de kappers branche en de culturele instellingen. Hieronder de motie

----------------------------------------------------

De raad van de gemeente Westland in vergadering bij een op 30 juni 2015

Overwegende dat:

Het kabinet van VVD en PvdA middels de media heeft aangegeven, dat zij voornemens is om het btw tarief van 6% naar 21% te verhogen m.u.v. die producten die behoren tot de eerste levensbehoefte.

Deze forse verhoging voor veel ondernemers keihard aankomt na jaren van forse bezuinigingen.

De economie na jaren van negatieve cijfers eindelijk een lichtelijke groei laat zien.

De nieuwe wet werk en zekerheid binnenkort van kracht is en grote negatieve gevolgen heeft, voor het glastuinbouwcluster en alle andere sectoren die seizoensgebonden zijn. Deze gevolgen op dit moment in financiële zin nog niet eens te berekenen zijn.

Verzoekt het college van B&W

Een schrijven te doen uitgaan aan de regering waarin deze wordt opgeroepen af te zien van hun voornemen om af te stappen van het lage btw tarief ( m.u.v. de eerste levensbehoefte) en alles te belasten met 21%. Inzichtelijk te maken hoeveel mensen afhankelijk zijn van de sierteelt en wat de gevolgen zijn wanneer deze btw verhoging door wordt gevoerd. Tevens aandacht in het schrijven voor de andere sectoren die door deze maatregel worden getroffen zoasl bijvoorbeeld, kappers branche, horeca, toerisme etc.

En gaat over tot de orde van de dag

GemeenteBelang Westland       Westland Verstandig   

Remmert Keizer                            Peter Duijsens

Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info