Zorgen om de zorg in Westland

GBW

Zorgen om de zorg in Westland

Westland 03.07.2014 - Zorgen omtrent het sluiten van verzorgingshuizen in Westland zijn al door velen uitgesproken.

GemeenteBelang Westland betreurt deze gang van zaken. Soms krijgen wij het idee, dat het geld meer leidend is dan de zorg. Al eerder zijn wij als fractie benaderd door ontredderde mensen die werd verteld dat hun familielid ging verhuizen naar Rijswijk.

Het spreekwoord luidt, dat je oude bomen niet moet verplaatsen. De impact voor deze mensen is enorm: • Ze worden uit hun vertrouwde omgeving weggerukt. • Familie, vrienden en kennissen worden ineens geconfronteerd met stevige reistijden, wat er in de praktijk op neerkomt dat de bezoekfrequentie fors afneemt. • Vertrouwde patronen worden zonder pardon verbroken, waardoor mensen erg onzeker en diep ongelukkig worden.

Onlangs is de fractie van GemeenteBelang weer benaderd door een man wiens familielid vanuit een zorginstelling in Westland een plek werd aangeboden in Schipluiden. Wanneer was niet precies te zeggen: binnenkort. Deze mevrouw hangt „binnenkort” het zwaard van Damocles boven het hoofd en zij ziet er erg tegenop, mede ook door bovengenoemde redenen.

Wij weten dat de gemeente formeel geen partij is bij deze transitie, maar de gemeenteraad en het college hebben wel bepaalde kwaliteitseisen gesteld en een kader opgesteld welke kwaliteit van leven en zorg wij willen voor onze inwoners. GBW vindt dat met deze verhuizingen de kwaliteit van leven en zorg (niet in de formele zin van het woord maar in de beleving), niet meer voldoet aan de hoge eisen die wij eraan mogen stellen. GBW maakt dan ook ernstig bezwaar tegen deze gang van zaken. Bovendien merken wij dat de staat van onderhoud van de gebouwen van zorgaanbieders achteruit holt, terwijl er nog mensen wonen, wat ook niet bijdraagt aan het algemeen welbevinden. Wij vin-den dit ontoelaatbaar!

Wij verzoeken het college in gesprek te gaan met de zorgaanbieders in Westland om deze zorgen over te brengen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

a. Is het college het met ons eens, dat de zorg en de kwaliteit van leven boven de fi-nanciële consequenties voor de zorgleverancier moeten gaan?

b. Is het college het met ons eens, dat de zorgleveranciers niet moeten forceren maar, indien nodig, meer tijd moeten nemen om de transitie te voltooien?

c. Is het college het met ons eens, dat, als er al gedwongen verhuizingen plaats moe-ten vinden, de mensen een plaats moeten krijgen in Westland, zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke huisvesting?

d. Is het college het met ons eens, dat indien er geen plek is in Westland er dan dus ook geen verhuizing mag plaatsvinden?

e. Is het college bereid dit standpunt en onze zorgen op korte termijn over te brengen aan de zorginstellingen en hierop in te zetten met bindende afspraken?

GemeenteBelang Westland verzoekt het college deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

namens hen,

Frank Rijneveen

Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info