Criminaliteitscijfers over Nederland kloppen niet

FNV/Westlanders.nu

Criminaliteitscijfers over Nederland kloppen niet

Westlanden 06.03.2018 - Er moet een onafhankelijk onderzoek komen door de Algemene Rekenkamer naar de werkelijke criminaliteitscijfers in Nederland,

omdat de betrouwbaarheid van de cijfers die staatssecretaris Harbers presenteerde ter discussie staan. De cijfers die het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie, hanteert in zijn modellen kloppen niet.

Hierdoor blijven 3,5 miljoen delicten onder de radar en leidt 82% van de geregistreerde misdaad niet tot vervolging. Dat vinden vakbonden FNV, CNV, 32 DJI-ondernemingsraden en de centrale ondernemingsraad DJI (Dienst Justitiele Inrichtingen). Zij bieden vandaag een petitie aan de vaste Kamercommissie van Justitie & Veiligheid aan met deze oproep.

Uit een vertrouwelijke discussienota van de top van de politie en het Openbaar Ministerie blijkt dat cijfers uit het rapport 'Handelen naar waarheid. Sterkte- en zwakteanalyse van de opsporing' en het rapport 'Opsporings- en vervolgingstekort’ niet in de modellen van het WODC zijn opgenomen. Hierdoor is een onjuiste berekening ontstaan van de benodigde capaciteit.

Inbraak in loods bij Hoogwerf

Jarenlange bezuinigingen op strafrechtketen

Yntse Koenen, bestuurder FNV Overheid: ‘Nu worden veel beleid en formatie bepaald op onbetrouwbare cijfers. Zo kopte het CBS vorige week nog dat er een afname van criminaliteit is in alle delen van het land. Maar dat gaat over geregistreerde criminaliteit en gebaseerd op de modellen van het WODC. De echte criminaliteit ligt hoger en wij denken dat de aangiftebereidheid laag is geworden, omdat burgers weinig vertrouwen hebben dat zaken worden opgepakt.

 

 

Deels begrijpelijk aangezien regeringen achtereen zwaar hebben bezuinigd op de hele strafrechtketen; van politie, recherche, Openbaar Ministerie, Rechterlijke Macht tot en met de Dienst Justitiële Inrichtingen.’

Ook politievakbond NPB presenteerde onlangs het rapport ‘Noodkreet Recherche’waarin wordt opgeroepen om 2.000 rechercheurs extra aan te nemen, omdat volgens de vakbond slechts 20% van de (geregistreerde) zaken daadwerkelijk kan worden opgepakt.

Onafhankelijkheid ter discussie

Eerder al zette FNV vraagtekens bij de onafhankelijkheid van WODC-rapporten vanwege klokkenluidersklachten over politieke sturing op de rapporten. Koenen: ‘Door rapporten van onder andere het WODC wordt er financieel geknepen op de hele veiligheidsketen. Die keten is wat ons betreft in gevaar. Op termijn dreigen bijvoorbeeld instellingen te sluiten waardoor er zo’n 2.200 banen in de Dienst Justitiële Inrichtingen en jeugdinrichtingen zullen verdwijnen. Het is van essentieel belang dat we kunnen bouwen op de WODC-rapporten. Zolang daar enige twijfel over is, kunnen we niet op deze cijfers vertrouwen. Daarom pleiten wij voor een nieuw en onafhankelijk onderzoek door de Algemene Rekenkamer. Te lage cijfers leiden tot het onterecht sluiten van locaties, het verdwijnen van banen in de toekomst en een onveiligere samenleving.’

Kaalslag veiligheid in Midden Delfland en Westland

Ook Westland heeft te maken gekregen met de bezuinigingen bij de politie en een veranderend beleid ten aanzien van de communicatie.

1. Zo kregen de wijkagenten van Midden Delfland recent te horen dat de politieberichten die zij wekelijks opmaakten moeten worden gestopt. Navraag bij zowel een wijkagent als burgemeester Rodenburg maakte duidelijk dat beiden hier kort gezegd niet vrolijk van worden.

2. Het politiebureau in Naaldwijk gaat dicht. Per 1 januari is het gebouw in de avonduren niet langer open, dan moet de politie arrestanten brengen naar bureau Delft, een gemeente met minder inwoners en minder woonoppervlakte. Agenten lieten in een reactie aan Westlanders.nu weten onvrede met het beleid hierover te hebben.

3. De weekscans voor de buurpreventies zijn zonder duidelijke reden van opgaaf opgesplitst en versnipperd. Voorheen was het overzichtelijk en één geheel, tegenwoordig krijgt buurtpreventies alleen de gebeurtenissen in hun eigen dorp nog te zien. Zaken dreigen langs elkaar te lopen, ook hier is onvrede over.

4. En de politieberichten over criminaliteit/incidenten in het Westland zijn in vergelijking met buurgemeenten Den Haag en Rotterdam ook flink gekelderd. De eerste twee maanden dit jaar 6-7 officiéle berichten, maar de meldingen van autodiefstallen/inbraken en elektrische gereedschapdiefstallen uit bedrijfswagens blijven links en rechts opborrelen op social media. 

Het lijkt er steeds meer op dat de beleidsmakers bij de nationale politie het contact met de lokale werkvloer verliezen. De signalen zijn in ieder geval duidelijk. 

 

 

 

C&E Draad Bewerking zoek medewerker Productie/Logistiek (programmeren) Meer info - S.v.Holstein Transport zoekt vrachtwagenchauffeur Meer info - Gratis skateboardlessen in Naaldwijk Meer info - Paasconcert - Groote Kerk Maassluis Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Kenniscafé 10 april locatie De Tuinderij in De Lier Meer info - Westlandse halve marathon aanstaande zaterdag Meer info - Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Naaldwijks wandelevenement op zaterdag 24 maart Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Concert Machutuskerk op 24 maart Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfster Aaf Brandt Corstius in Bibliotheek Monster Meer info - Kom naar de vrijwilligersmarkt voor nieuwe energie Meer info