Aanpak Maassluiseweg-Oude Veiling

Gemeente Midden Delfland

Aanpak Maassluiseweg-Oude Veiling

Maasland 18.06.2015 - Het kruispunt Oude Veiling-Maassluiseweg is een bekend knelpunt in het Maaslandse wegennet. Het is er druk, afslaande

verkeersstromen belemmeren de doorstroming en de oversteekbaarheid voor fietsers is slecht. Door de ontwikkelingen in de Dijkpolder en de bouw van de Blankenburgtunnel nemen de problemen toe. Het college heeft in het collegewerkprogramma afgesproken  om de verkeerssituatie op het kruispunt te verbeteren.

Groot onderhoud Maassluiseweg en kade Noordvliet

De Maassluiseweg is ondertussen toe aan groot onderhoud, waarbij we het asfalt gaan vervangen. Tegelijkertijd wil het Hoogheemraadschap de kade langs de Noordvliet ophogen en versterken. Het fietspad van de Maassluiseweg moet dan (tijdelijk) worden verwijderd om de ophoging mogelijk te maken. Deze projecten maken het mogelijk om de ligging van de rijbaan en het fietspad te veranderen en de verkeerssituatie voor de lange termijn te verbeteren.

tekening van de huidige verkeerssituatie bij het kruispunt Oude Veling

Onderzoek en mogelijke oplossingen

Samen met gemeente Maassluis hebben we onderzoek verricht naar de verkeerssituatie rondom de aansluiting op de A20 en de Maassluiseweg. Daaruit kwam ook naar voren dat er nu en in de toekomst problemen zullen zijn met de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op het kruispunt Maassluiseweg-Oude Veiling. 

In een brief aan de gemeenteraad hebben we de volgende mogelijke oplossingen genoemd:

  1. Het aanbrengen van verkeerslichten op de kruisingen Oude Veiling/Kerkweg en Maassluiseweg/Koningin Julianaweg;
  2. Het aanbrengen van middeneilanden in de oversteken voor fietsers;
  3. De aanleg van een onderdoorgang Maassluiseweg/Trekkade voor langzaam verkeer onder de brug over de Noordvliet;
  4. De aanleg van een nieuwe aansluiting op de A20: Maassluis Dijkpolder;
  5. Maatregelen in Maassluis om de verkeersvraag via alternatieve routes naar de twee bestaande afritten te leiden;
  6. Het verbeteren/uitbreiden van de afrit 6 Maasdijk/Coldenhove;
  7. De aanleg van een rotonde tussen de kruisingen Oude Veiling/Kerkweg en Maassluiseweg/Koningin Julianaweg.

Meedenkavond en werkgroep Maassluiseweg-Oude Veiling

Op 22 juni 2015 organiseren wij vanaf 19.15 uur onze eerste meedenkavond in ’t Trefpunt aan het Kerkplein in Maasland. Als belangstellende krijgt u hier de gelegenheid om vragen te stellen aan de wethouder en met ons mee te denken over de verkeerssituatie. Als weggebruiker, inwoner, ondernemer of recreant maakt u regelmatig gebruik van dit kruispunt. Graag horen wij uw ervaringen en uw oplossingen.  Alle ideeën en reacties zijn welkom. 

Op deze meedenkavond kunt u zich ook aanmelden voor de werkgroep Maassluiseweg-Oude Veiling. Uit de aanmeldingen selecteren we ongeveer 10 leden voor de werkgroep. Deze werkgroep zal bestaan uit een mix van weggebruikers, ondernemers en omwonenden. In deze werkgroep werken we verder samen om alle aangedragen ideeën te beoordelen en goede plannen verder uit te werken. 

Wat gaan we met uw reactie doen?

Alle binnengekomen ideeën worden serieus bekeken en beoordeeld. Het idee moet natuurlijk de verkeerssituatie verbeteren, haalbaar zijn en voldoende draagvlak hebben. De meest kansrijke ideeën werken we in de werkgroep Maassluiseweg-Oude Veiling verder uit. 

In november 2015 houden wij een tweede meedenkavond waarin we de uitgewerkte oplossingen zullen presenteren. U krijgt dan kans om hierop te reageren. De beste oplossing zal in december 2015 aan de gemeenteraad aangeboden worden. 

Documenten en onderzoeken

Er is in het verleden al veel gebeurd rondom de verkeerssituatie op de Maassluiseweg-Oude Veiling. De volgende documenten en onderzoeken zijn beschikbaar

Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info