Werkzaamheden aan Laan 1940-1945 dinsdag van start

Gemeente Maassluis

Werkzaamheden aan Laan 1940-1945 dinsdag van start

Maassluis 03.04.2015 - In opdracht van de gemeente voert BAM infra Regio Wegen west de reconstructie van Laan 1940 – 1945 uit. Inmiddels zijn alle

voorbereidingen getroffen om de planning van de werkzaamheden te optimaliseren. Dinsdag 24 maart jl. was er een goed bezochte inloopbijeenkomst voor de omgeving. Sommigen wilden een toelichting op de werkzaamheden, anderen kwamen het ontwerp nog eens inzien en bespreken. Sinds vorige week is het Twitter account en de App voor smartphones actief.

Vrijdag 27 maart is de eerste nieuwsbrief met daarin algemene projectinformatie over de werkwijze, de globale planning en de contactgegevens verstuurd. En op dinsdag 31 maart een tweede nieuwsbrief. En als laatste is de aankondiging van de werkzaamheden deze week overal in de stad op informatieposters te zien. We zijn er klaar voor!

Werk aan Laan 1940-1945 start op 7 april

Fase 1: 7 april tot en met 21 april

Vanaf nu houden we u per fase op de hoogte van de geplande werkwijze en de actuele verkeerssituatie. De eerste fase begint bij de uitrit van het Shell tankstation en eindigt voor de kruising met de PC Hooftlaan. We starten met het aanbrengen van de tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals tijdelijke asfaltverhardingen en het plaatsen van bebording en schildjes (paaltjes) langs de weg. Hierdoor wordt het mogelijk om het verkeer over de zuidzijde van de rijbaan te laten rijden.

Hierna worden de huidige verkeerslichten verwijderd en wordt begonnen met de werkzaamheden aan de noordzijde van de rijbaan. Denk aan het verwijderen van de oude wegverharding, vernieuwen van de riolering, aanbrengen van de nieuwe wegindeling en funderings-/asfaltlagen.

Data en werktijden Fase 1 wordt uitgevoerd van 7 april tot en met 21 april. Van maandag tot en met zaterdag wordt in twee ploegen tussen 6.00 uur en 22.00 uur gewerkt. In deze eerste fase is één 40-uurs afsluiting van de Bilderdijklaan gepland van maandag 20 april 6.00 uur tot en met dinsdag 21 april 22.00 uur. Dit is noodzakelijk om de halve rotonde te kunnen realiseren. Te zijner tijd brengen wij u op de hoogte van de aangepaste verkeerssituatie.

 

Verkeer en omleidingen

Op de projectenwebsite www.maassluis.nl/laan1940-1945 vindt u een vergrote tekening

Voor een goede doorstroming van het verkeer wordt nadrukkelijk gekozen voor een doorgaande verkeersstroom boven het afslaande verkeer. Dit is om verkeersopstoppingen tegen te gaan. Van 7 t/m 21 april werken we aan de noordzijde van de rijbaan. Het auto- en vrachtverkeer rijdt in twee richtingen op de zuidzijde van de rijbaan.

- Het tankstation blijft bereikbaar voor verkeer vanaf de A20.
- Verkeer vanaf de A20 kan de Bilderdijklaan inrijden. Ook kan verkeer vanaf de Bilderdijklaan richting de A20 rijden. Een afslaande beweging vanaf de Bilderdijklaan in de richting van het centrum is niet mogelijk.
- De Vermeerlaan is in deze fase afgesloten voor verkeer. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de Mesdaglaan.
- Fietsers en bromfietsers rijden in twee richtingen aan de zuidzijde van Laan 40-45.
- Voetgangers lopen langs de zuidzijde van Laan 40-45.
- Tijdelijke verkeerslichten zorgen voor een veilige oversteek van de (brom)fietsers en voetgangers.
- Voor bushalte Bilderdijklaan realiseren wij een tijdelijke halte tussen het werkvak en de rijbaan.
- Met hulpdiensten onderhouden wij nauw contact. Zij kunnen te allen tijden langs de werkzaamheden.

Bereikbaarheid winkelcentrum Palet

Het winkelcentrum blijft doorlopend bereikbaar voor alle verkeer. De aansluiting met de Mesdaglaan moet onvermijdelijk op een moment tijdelijk worden afgesloten voor de aanleg van een nieuwe rotonde. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via de Vermeerlaan en de Rembrandtlaan. In de spits worden er verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Er blijft gedurende de uitvoering een oversteekplaats vanaf de P.C. Hooftlaan naar de Mesdaglaan beschikbaar voor fietsers en voetgangers.

BAM-prijsvraag

Samen maken we er iets moois van… Gedurende de uitvoering van het project schrijft BAM tijdens iedere projectfase een prijsvraag uit. In totaal zijn er vijf fasen. Iedere fase is er een nieuwe prijsvraag en ook is er steeds een andere prijs te winnen. De vragen die worden gesteld hebben betrekking op de wegwerkzaamheden. Degene die het juiste antwoord weet of het dichtst bij het goede antwoord zit met zijn/haar schatting wint een prijs. Na afloop van de prijsvraag maken wij het antwoord en de winnaar bekend, maar ook geven wij een korte toelichting op het onderwerp. De prijswinnaar ontvangt hierover ook persoonlijk een bericht.

Doe mee en Win

De prijsvraag fase 1 luidt als volgt: “Hoeveel kilo asfalt verwerkt BAM Infra Regio West Wegen naar schatting bij de reconstructie van Laan 1940-1945?”

De winnaar wint een 3-gangen diner voor twee personen bij restaurant De Ridderhof!

U vindt de informatie over uw deelname via www.maassluis.nl/laan1940-1945, Twitter en de App.

Verstuur uw antwoord incl. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer via de e-mail aan laan1940-1945@bamwegen.nl

Meer informatie Wilt u actief op de hoogte blijven, dan kunt u kiezen voor verschillende informatiemiddelen.

Bekijk de projectwebsite www.maassluis.nl/laan1940-1945, abonneer op de digitale nieuwsbrief via een link op bovenstaande projectenwebsite, volg Twitter-account @BAMln40_45Mssl of download de gratis App op uw smartphone, onder de naam: Laan 1940 – 1945 (Android) of Laan 40 – 45 (Apple).

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info