Bezuinigingen bij brandweer Maassluis geen gevolgen voor bezetting

College Maassluis

Bezuinigingen bij brandweer Maassluis geen gevolgen voor bezetting

Maassluis 20.03.2015 - De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het nieuws van zondag 22 februari jl.

waarin werd aangekondigd dat er nieuwe bezuinigingen worden verwacht bij de brandweer. Het betreft met name een bezuiniging is op het personeel van de vrijwillige brandweer. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Kunt u aangeven welke consequenties de verdere bezuinigingen hebben op onze lokale brandweer?

Het Algemeen Bestuur van de VRR heeft geen nieuwe bezuinigingstaakstelling opgelegd. Reeds in 2010 heeft het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) een bezuinigingstaakstelling opgelegd van 5%. In 2012 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een tweede taakstelling van 3,5%. De VRR heeft daarmee in totaal een bezuinigingstaakstelling van 8,5% opgelegd gekregen. De VRR zit nu in de laatste fase van de bezuinigingen. In 2016 zullen deze geëffectueerd zijn en volledig verwerkt in de begroting.

Voor het opstellen van de begroting 2016 heeft de werkgroep verbetering financiële sturing namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond aangegeven dat het indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen voor de begroting 2016 is vastgesteld op -/- 0,65%. Door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio zal over dit negatieve accres een besluit moeten worden genomen. De algemeen directeur van de VRR heeft aangegeven dat een verdere krimp en/of taakstelling - waaronder een negatief acres - invloed zal hebben op de operationele spreiding van mensen en middelen, de beschikbaarheid, paraatheid en de dienstverlening.

Inzet brandweer bij schoorsteenbrand

2. Wordt er door het regio korps van Rotterdam-Rijnmond ook in Maassluis gekort op het aantal vrijwillige brandweermensen?

Nee, de bezuinigingen zoals deze nu verwerkt zijn in de begrotingen hebben hier geen invloed op. Daarnaast zijn zij nog druk bezig om het aantal vrijwilligers in Maassluis op sterkte te krijgen.

3. Wanneer er eventueel gekort wordt op het aantal brandweermensen, komt hiermee dan de inzetbaarheid van het korps in het geding en hebben we hiermee in het geval van calamiteiten extra risico’s in Maassluis?

Een (extra) korting is op dit moment niet aan de orde, zie ook onze uitleg bij vraag 1.

4. Kunnen met deze bezuinigingen de voertuigen nog wel bemenst worden?

Met name het behoud van de ladderwagen is van belang voor Maassluis, met het oog op de vele hoogbouw in Maassluis. Daarbij zijn senioren vaak woonachtig in hoogbouw. De reeds ingezette bezuinigingen hebben geen invloed op personeel en materieel. De brandweerzorg wordt, volgens afspraak, geleverd.

Wij vertrouwen erop u met de beantwoording van uw vragen voldoende te hebben geïnformeerd.

College van burgemeester en wethouders Maassluis

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info