Tijd voor een ambitieus natuurbeleid!

Milieufederatie

Tijd voor een ambitieus natuurbeleid!

Westlanden 12.07.2016 - Met de invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming kan de provincie Zuid-Holland mooie en soortenrijke landschappen creëren

die aantrekkelijk zijn voor planten, dieren én mensen. Soorten als de zeearend, otter en grutto kunnen hierdoor een toekomst krijgen in de Zuid-Hollandse natuur. De provincie moet de kans om een ambitieus natuurbeleid te voeren dan ook met beide handen aanpakken. Zo laten tientallen natuurorganisaties, waaronder Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Vogelbescherming vandaag weten in een gezamenlijke zienswijze.

Nieuwe Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Hiermee worden een aantal taken en bevoegdheden overgedragen van het rijk naar de provincies. Zo kan de provincie zelf bijzondere natuurgebieden en landschappen aanwijzen en moet zij een eigen natuurvisie op gaan stellen.In een voorstel beschrijft de provincie hoe zij deze taken wil opnemen in haar beleid. Met een gezamenlijke zienswijze hebben de natuurorganisaties  gereageerd op dit voorstel.

Kansen voor kwetsbare soorten

In hun reactie geven de natuurorganisaties aan  dat zij graag betrokken worden bij het opstellen van een natuurvisie. Deze natuurvisie biedt veel kansen om rijke landschappen te realiseren die gunstig zijn voor bijvoorbeeld de zeearend, otter en grutto . Ook kunnen in de natuurvisie maatregelen worden opgenomen om de achteruitgang van kwetsbare soorten zoals de weidevogels tegen te gaan.

Kritiek op afschot

In hun zienswijze uiten de natuurorganisaties ook kritiek op de beleidsvoorstellen van de provincie. Zo is het volgens hen onacceptabel dat de provincie  afschot van de smient en het vernielen van eieren en nesten van de zilvermeeuw toe wil staan. Beide soorten gaan achteruit en mogen daarom niet verder aangetast worden. Ook wijzen de organisaties erop dat jagers te veel mogelijkheden krijgen door bijvoorbeeld afschot voor zonsopkomst en na zonsondergang toe te staan.  Dit is in strijd met de Vogelrichtlijn en de Wet natuurbescherming zelf en moet daarom aangepast worden.

Zienswijze

De volledige zienswijze kunt u lezen op de website van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland: www.milieufederatie.nl.

De zienswijze is ingediend door Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek, KNNV afdeling Delfland, Stichting Westlandse Natuur, Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden, Stichting Rotte-Verband, Vogelwacht Delft en omstreken, Hoekschewaards Landschap, Natuurvereniging Eiland IJsselmonde, Vogelwerkgroep Zoetermeer, Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker, Verenging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Natuur- en Vogelwacht Rotta, Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard, Stichting Hooge Nesse Veerplaat en Vereniging voor Natuur en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee.

 

 

Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info