Belastingen in Westland omhoog voor sluitende voorjaarsnota

Gemeente Westland

Belastingen in Westland omhoog voor sluitende voorjaarsnota

Westland 14.06.2019 - Het college van burgemeester en wethouders is er in geslaagd de begroting voor de jaren 2020-2023 sluitend te krijgen.

Ondanks de stevige financiële opgave die er ligt als gevolg van onder meer landelijke ontwikkelingen, is er in de begroting ook ruimte gecreëerd voor een aantal gewenste voorzieningen en maatregelen. 

Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen, wil het college onder meer de onroerendzaakbelasting op niet-woningen verhogen. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota 2019 die vandaag is gepresenteerd. 

De Voorjaarsnota 2019 is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2020-2023 en schetst het financiële en beleidsmatige beeld voor de komende jaren. Ontwikkelingen in het gemeentefonds, jeugdzorg, de opgave voor de energietransitie, noodzakelijke investeringen in ICT en bijstelling van verwachte inkomsten uit leges en heffingen leiden tot een tekort in de begroting dat zonder noodzakelijke maatregelen oploopt tot € 13 miljoen in 2023.

Toch wil het college geld vrijmaken voor onder meer een fitpark in Heenweg, gecombineerd met gymfaciliteiten, de ontwikkeling van een aantal dorpscentra, nieuwbouw van zwembad De Hoge Bomen en de aanleg van twee metropolitane fietspaden. 

Lasten onder landelijk gemiddelde

De onroerendzaakbelasting (ozb) op niet-woningen wordt verhoogd en er wordt reclamebelasting ingevoerd. “De wetenschap dat de economie van Westland groeit en bloeit, in combinatie met het gegeven dat wij de afgelopen jaren stevig hebben geïnvesteerd in ons bedrijfsleven en hen daarbij tot nu toe financieel hebben ontzien, rechtvaardigt deze keuze”, meent het college. Met de voorgestelde correctie op de ozb blijft de bijdrage van het Westlandse bedrijfsleven nog altijd onder het landelijk gemiddelde.

De ozb op woningen stijgt niet. Wel ziet het college zich genoodzaakt de tarieven voor de afvalstoffenheffing te verhogen om de landelijk sterk gestegen kosten voor het inzamelen en verwerken van afval te compenseren. Ook worden de tarieven voor rioolrechten verhoogd in verband met de gestegen kosten voor de rioolinfrastructuur. De komende periode zal het college benutten om nadere keuzes te maken, op basis van het principe ‘oud voor nieuw’. 

Woontorens, Huis van de buurt en nieuwe Naald

Voor de lange termijn heeft het college de ambitie om op verschillende plekken, bijvoorbeeld de Greenport Horti Campus, woontorens te realiseren (‘horti towers’). “Deze ambitie vloeit voort uit de verwachte groei van de Westlandse bevolking. Die groei vraagt om een daadkrachtige aanpak van het wonen-vraagstuk, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkte beschikbare ruimte in Westland”, aldus het college.

Verder wil het college meewerken aan het concept ‘Huis van de Buurt’, een initiatief van Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland. “Dit wordt een plek waar jong en oud, redzaam en minder redzaam elkaar ontmoeten en helpen. Het concept sluit aan bij onze ambitie om te zorgen voor sterke verbondenheid, zelfredzaamheid, ontmoeting en minder eenzaamheid.” Ten slotte is de inzet van het college een nieuw Westlandtheater De Naald te realiseren, vanuit het gegeven dat de levensduur van dit theater ten einde is. Het streven is om in 2020 met een plan te komen voor de nieuwbouw van het theater in combinatie met de ontwikkeling van het gebied rond de Verdilaan. 

Financieel in balans
Het college realiseert zich dat de voorgestelde financiële maatregelen pijn zullen doen. “Ze zijn echter noodzakelijk om als gemeente financieel in balans te blijven en tegelijkertijd het voorzieningenniveau in Westland op zijn minst in tact te houden en waar mogelijk te versterken.” 

De Voorjaarsnota 2019 is uitgebracht als digitaal magazine en te vinden op www.gemeentewestland.nl. De nota wordt op dinsdag 16 juli behandeld door de gemeenteraad. De agenda voor deze vergadering vindt u binnenkort op de gemeentelijke website. 

 

'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Bibliotheek Westland trapt af met online boekenclub Meer info - Douanehuisje weer open: juni Terug naar '45 Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - Op 10 juni Buitenspeeldag met Jantje Beton Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Inschrijving ADO Den Haag Voetbalkampen zomervakantie geopend! Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - NL-Alert controlebericht 8 juni Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Tentoonstelling Kijk eens naar hommels Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Financieel veilig ouder worden, ook tijdens de coronacrisis Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Herinrichting Kloosterslop vanwege overlast jeugd Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info - Groen licht voor nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul Meer info - Provincie ziet ruimte voor zeker 30.000 extra woningen Meer info - Activiteiten van oranjevereniging Maasdijk verplaatst Meer info - Doe mee met de Steenbreektrofee 2020 Meer info - Verhoging verbrandingsbelasting mede oorzaak verandering ophalen huisvuil Meer info - Column; Onwankelbaar! Meer info - A Local Swim Westland wordt verzet naar 2021 Meer info - Honselse feestweek gaat door met coronaproef editie Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Hergebruiken mondkapjes mogelijk na goede sterilisatie Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info - Planken op de planken verplaatst naar juni Meer info