Dubbelgebruik water onder kassen gerealiseerd

HH Delfland

Dubbelgebruik water onder kassen gerealiseerd

's-Gravenzande 15.07.2014 - Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft recentelijk besloten om medewerking te verlenen aan het voorstel...

om de kelder onder de kas van firma Vreugdenhil in 's Gravenzande een dubbelfunctie te geven. De kelder is in 2009 gebouwd voor het bergen van oppervlaktewater bij hevige neerslag, waardoor wateroverlast tegengegaan wordt.

Voortaan wordt de kelder ook gebruikt voor de opvang van regenwater. Dit regenwater kan vervolgens gebruikt worden als gietwater voor een aantal tuinbouwbedrijven. Dit gebruik van de kelder helpt goed tegen wateroverlast en heeft als bijkomend voordeel dat tuinders minder aanspraak maken op andere zoetwatervoorzieningen.  

 

Delfland zoekt samen met de gemeente Westland  naar innovatieve oplossingen waarin glastuinbouwbedrijven regenwater langer vasthouden tijdens een zware bui. Het dubbelgebruik van de kelder levert ervaring op voor de ontwikkeling van de kas van de toekomst en sluit naaldloos aan op de duurzame ontwikkeling van de Greenport. Delfland en de gemeente Westland werken in dit project samen met private partijen en overheden met als doel optimalisatie van maatschappelijke kosten en baten, zoals dubbel ruimte gebruik en efficiënter gebruik van regenwater met betrekking tot gietwater.

Hoogheemraad Arie van den Berg - "In dit project hebben we een belangrijk ‘heilig huisje' om gehaald. Het zo efficiënt mogelijk inzetten van de combinatie van hemel-, giet- en oppervlaktewater was bij de start van het project nog een creatief vergezicht van een aantal tuinders die voorop liepen. Ieder project kent doodlopende wegen, je hebt ze ook nodig om de juiste weg te vinden en dat is hier gelukt."

Wethouder gemeente Westland Theo Duijvestijn - "Het project 4B Waalblok was een pilot, een leerproject. En met elkaar hebben we bereikt dat er in Waalblok geen wateroverlast meer is en er een innovatieve waterberging gerealiseerd is die dubbel gebruikt kan worden.  Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat de gemeente en het waterschap met de rug naar elkaar toe stonden; nu opereren we samen en zoeken we gezamenlijk met de tuinders naar win- win situaties. Dit project heeft daaraan zeker een belangrijke bijdrage geleverd."

Hoe werkt het dubbelgebruik?

De hemelwaterafvoer van 10 ha kasoppervlak, dit zijn drie bedrijven, is aangesloten op de kelder. Bij neerslag wordt hierdoor de kelder gevuld. Er kan in totaal 5000 m3 water opgevangen worden in de kelder. Twee bedrijven gebruiken het water uit de kelder om hun bassins en silo's te vullen. Bij een bepaalde neerslagverwachting wordt water snel uit de kelder gepompt, zodat er ruimte vrij komt voor de opvang van nieuw hemelwater. Hoe meer neerslag er verwacht wordt, hoe meer ruimte er vrijgemaakt wordt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de gietwaterbehoefte van de bedrijven: in het voorjaar blijft er meer water in de kelder achter dan in de rest van het jaar.

Samenwerkingsovereenkomst

De afspraken over het gebruik van de kelder en de samenwerking tussen Delfland, tuinders zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en een watervergunning. De samenwerkingsovereenkomst is op woensdag 9 juli ondertekend bij de firma Vreugdenhil.

Tuinders Jochem Vreugdenhil en Laurens van der Lans en Laurens - "Samenwerken met de overheid is een oefening in geduld. Waar ondernemers makkelijk stappen zetten is dat voor een gemeente en een waterschap moeilijker door de enorme hoeveelheid regels die er zijn. In dit project zijn we door die regels heen gebroken en loont het geduld. Het dubbelgebruik van de kelder hebben we met zijn allen mogelijk gemaakt."

Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info