Gemeente klaar voor aanbesteding gemeentehuizen

Geplaatst door Westlanders.nu op 03/10/2013 15:17 - Gewijzigd op 13/12/1901 21:05

Gemeente klaar voor aanbesteding gemeentehuizen

Naaldwijk 03.10.2013 - Het college van burgemeester en wethouders van Westland is na het raadsbesluit voor de bouw van nieuwe huisvesting voor de gemeente aan de slag gegaan met de voorbereidingen van een Europese aanbesteding.

Het college stelt de raad voor om nu het krediet van 20,7 mln. euro beschikbaar te stellen, zodat het college de nieuwe en goedkopere huisvesting, conform de opdracht van de raad, nog in 2016 kan realiseren en er zekerheid en duidelijkheid komt voor inwoners, bestuur en medewerkers.

Jaarlijkse kosten aanzienlijk lager

In de vergadering van 18/19 december 2012 heeft de gemeenteraad een knoop doorgehakt over het nieuwe gemeentehuis en besloten om een Westlands publieks- en bestuurscentrum op de voormalige Rabobank-locatie aan de Verdilaan en een gemeentekantoor op de voormalige ISW-locatie aan de Tiendweg in Naaldwijk te realiseren. Het college is hierop gestart met de uitvoering van dit besluit. Inmiddels is het programma van eisen gereed en ligt er een financieel onderzoek, waaruit blijkt dat het mogelijk is de nieuwe huisvesting te kunnen bouwen voor een exploitatielast die lager ligt dan de limiet die door de raad is vastgesteld, namelijk 3.7 mln. euro per jaar.

Alle dienstverlening op één punt

In de nieuwe huisvesting op de Verdilaan kunnen inwoners, ondernemers en organisaties terecht voor alle vormen van gemeentelijke dienstverlening en krijgen raad en college een plaats. In het kantoorgebouw op de Tiendweg wordt de gemeentelijke organisatie op een efficiënte en duurzame manier gehuisvest. Nieuwe huisvesting is aanzienlijk goedkoper dan de huidige vier gemeentekantoren na renovatie. In afwachting van besluitvorming is er jarenlang geen structureel onderhoud uitgevoerd aan de huidige panden. De staat van onderhoud, structuur en de ligging van de huidige gemeentekantoren beperken een adequate, eigentijdse dienstverlening.

Gemeente klaar voor aanbesteding gemeentehuizen

Aanbesteden van volledige traject

Het college vraagt de raad nu om een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van een krediet van € 20,7 mln voor realisatie van de nieuwe huisvesting in een DBFMO constructie. Dit houdt in dat in één aanbesteding de verschillende fasen en exploitatie in de markt worden gezet (ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en bedrijfsvoering).

Voor de nieuwe huisvesting is geld gereserveerd in een bestemmingsreserve.
Bij de Europese aanbesteding worden, zoals de raad heeft gevraagd en binnen de kaders van wet -en regelgeving, zoveel mogelijk criteria opgenomen die kansen bieden voor Westlandse ondernemers en het mogelijk maken om via social return lokale werknemers in te schakelen.

Leegkomende kantoorpanden krijgen een herbestemming

Het college maakt zich hard voor een snelle herontwikkeling van de leegkomende gemeentekantoren. De inzet is gericht op bestemmingen die een bijdrage leveren aan het versterken van de dorpskern.

Proces

Het raadsvoorstel over het beschikbaar stellen van het krediet wordt op 14 oktober 2013 behandeld in de commissie Bestuur, daarna wordt tijdens de raadsvergadering van 30 oktober 2013 over het voorstel besloten.

De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info - Slotrepetitie Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Cosy Rockers op 26 augustus in Kijkduin Meer info