Gemeente ziet faciliterende rol in zonne-energie

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/10/2013 06:45 - Gewijzigd op 13/12/1901 21:05

Gemeente ziet faciliterende rol in zonne-energie

    Westland 17.10.2013 - De fractie CDA Westland heeft het college in een op 4 september 2013 ontvangen brief vragen gesteld over Stimuleren van duurzame energie op sportparken.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Is het college met ons van mening dat duurzame initiatieven zoals hierboven (in bijgevoegde brief van 4 september 2013) beschreven extra ondersteuning verdienen?

Antwoord

Ja. Vanuit de duurzaamheidsagenda “Waardevol Westland”, die op 22 januari 2013 is vastgesteld, werken de gemeente Westland, bedrijfsleven, inwoners en organisaties samen aan tientallen projecten met als doel de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te worden. Initiatieven als het stimuleren van duurzame energie op sportparken dragen bij aan deze doelstelling en worden door het college ondersteund.

Vraag

Is het college bereid om in de begroting ruimte te maken om een substantieel bedrag vrij te maken om deze ontwikkeling mogelijk te maken, door gebruik te maken van voor duurzame initiatieven gereserveerde gelden?

Antwoord

In de huidige begroting is een bedrag van € 50.000,- per jaar opgenomen om duurzame ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit wordt bijvoorbeeld besteed aan het organiseren van een duurzaamheidsevenement (in mei in Naaldwijk) en ter ondersteuning van het platform “duurzaam Westland”. Er worden daarnaast duurzaamheidsinitiatieven uitgevoerd vanuit de Westland agenda en het waterplan. De huidige begroting voorziet niet in de mogelijkheid om hiernaast nog een substantieel bedrag vrij te maken voor nieuwe initiatieven.

Vraag

Is het college bereid om de voorbereidingen voor een stimuleringsregeling, bijvoorbeeld in de vorm van een 25%-regeling, te treffen waarin alle voorwaarden duidelijk worden beschreven?

Antwoord

De voorkeur van het college gaat niet uit naar een subsidieregeling waarbij verenigingen 25% van de investeringskosten vergoed krijgen. Het college is mening dat moet worden ingezet op een faciliterende rol van de gemeente Westland. Dit sluit het beste aan bij de huidige inzichten omtrent de rol van de overheid en de ontwikkeling naar een actievere rol van de burger, bedrijven en het maatschappelijk middenveld.

Er zijn steeds meer initiatieven om zonne-energie toe te passen. Als pilot ondersteunt de gemeente Westland het initiatief van bewoners om van de Venenwijk in Wateringen een zonnewijk te maken. Initiatiefnemers lopen nog vaak aan tegen belemmerende factoren, zoals obstakels van juridische- en fiscale aard. De gemeente kan hierbij een ondersteunende rol spelen. Er is een bijlage toegevoegd waarin nader wordt ingegaan op de pilot Venenwijk en de verschillende rollen die de gemeente kan vervullen.

Mogelijkheden energiecoöperatie

Uit voorbeelden blijkt dat het oprichten een lokale energiecoöperatie mogelijkheden biedt.

De financiering van de energie maatregelen (bijvoorbeeld zonnepanelen) gebeurt dan door de verenigingen, leden en inwoners. Op basis van gunstige salderingsmogelijkheden kan een rendabele business case worden gerealiseerd. De energiecoöperatie is een effectieve manier om “crowd funding” mogelijk te maken. Zo besparen verenigingen op de energierekening en worden leden en inwoners deelgenoot.

Door de maatschappelijke betrokkenheid wordt geborgd dat lokale ondernemingen ingeschakeld worden bij de verduurzaming van de verenigingen. Op hun beurt investeren ondernemers weer in lokale verenigingen.

Toekomstige ontwikkelingen

De verwachting is dat bij de uitwerking van het energieakkoord (SER) de mogelijkheden om subsidie te verkrijgen voor lokale duurzame initiatieven wordt uitgebreid en de fiscale voordelen (mogelijkheid om te salderen) gunstiger worden.

Tot slot

Het college wil initiatieven uit de maatschappij om duurzame energie toe te passen ondersteunen en faciliteren. Dit past bij de veranderende rol van de overheid, waarbij we een groter beroep doen op eigen verantwoordelijkheid en een actieve betrokkenheid van Westlanders. Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info