Gemeentetips rondom de feestdagen

Geplaatst door Westlanders.nu op 14-12-2011 10:25 - Gewijzigd op 31-07-2013 19:10

Westland 14.12.2011 - Rondom de feestdagen met kerst en nieuwjaar zijn de volgende wijzigingen van kracht van de gemeentelijke diensten en wat tips waar gemeente Westland u op wilt wijzen.

Zaterdag 24 december           Voor de gemeentewerven (afvalbrengstations) 's-Gravenzande, Monster en Naaldwijk gelden de gebruikelijke openingstijden (= van 08.30 tot 11.30 uur)

Maandag 26 december          Alle kantoren en werven (afvalbrengstations) zijn gesloten

Dinsdag 27 december t/m      Voor alle kantoren en werven (afvalbrengstations) gelden de gebruikelijke 

vrijdag 30december              openingstijden

Zaterdag 31 december           Voor de gemeentewerven (afvalbrengstations) 's-Gravenzande, Monster en Naaldwijk gelden de gebruikelijke openingstijden (= van 08.30 tot 11.30 uur)

Maandag 2 januari                            

 • Als gevolg van een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers is de gemeente Westland telefonisch bereikbaar vanaf 11.00 uur; vervolgens geldt de gebruikelijke bereikbaarheid;
 • de gemeentekantoren openen hun deuren voor publiek om 11.00 uur; vervolgens gelden de gebruikelijke openingstijden;
 • het afvalbrengstation op de werf van Naaldwijk is geopend van 11.00 tot 16.00 uur;
 • het afvalbrengstation op de werf van 's-Gravenzande is geopend van 13.00 tot 16.00 uur.

Voor een overzicht van de adressen van de kantoren en de werven, als ook van 'de gebruikelijke openingstijden' verwijzen wij u naar www.gemeentewestland.nl of de informatieblokken onderaan deze gemeentelijke informatiepagina's.

Overzicht huisvuilinzameling

rond Kerstmis op andere dan de gebruikelijke dagen

Inzamelroute Grofvuil Na kerst wordt eenmalig op woensdag 28 december ingezameld.

Huisvuilinzameling                            De GFT-route 's-Gravenzande – Heenweg (exclusief het gebied in 's-Gravenzande omsloten door: Maasdijk / Oranjedijk / gemeentegrens Hoek van Holland / Noordlandseweg) wordt gereden op zaterdag 24 december.

Ophalen oud papier                           De inzamelroute Honselersdijk wordt gereden op dinsdag 27 december.

 

Voor het overige gelden hier geen afwijkingen.

Gemeente kiest het zekere voor het onzekere

Afvalcontainers tijdelijk weg of op slot

Om zoveel mogelijk schade en vernieling rond de jaarwisseling te voorkomen, treft de gemeente een aantal voorzorgsmaatregelen. Dit kan enkele kleine ongemakken tot gevolg hebben.

Tijdens en rond de overgang van 2011 naar 2012 kunt u geen gebruik maken van praktische openbare voorzieningen zoals afvalbakken, verzamelcontainers, milieueilanden, hondenpoepbakken en dispensers voor (hondenpoep)zakjes.

De maatregelen:

 • Vanaf half december zijn er al veel afvalbakken verwijderd of afgesloten op plaatsen die gevoelig zijn voor vandalisme. Hiervoor in de plaats worden afvalzakken opgehangen. Wij verzoeken u afval en de uitwerpselen van uw trouwe viervoeter tijdelijk thuis in de minicontainer te deponeren of in de afvalzakken die ter plaatse zijn opgehangen.
 • In de periode van woensdag 28 tot en met zaterdag 31 december 2011 worden

-       boven- en ondergrondse wijkcontainers voor rest- en GFT-afval  - die niet voorzien zijn van een slot  - afgesloten;

-       boven- en ondergrondse glas-, kunststof-, textiel- en papiercontainers weggehaald of afgesloten.

Alle containers worden zo snel mogelijk na 1 januari weer opengesteld of teruggeplaatst.

Verzoek

Wij verzoeken u geen afval bij de gesloten of verwijderde containers neer te zetten en dit tijdelijk thuis te verzamelen. Wij beseffen dat deze maatregelen ongemak kunnen veroorzaken en vragen uw begrip hiervoor.

Tip

U bent zelf verantwoordelijk voor uw minicontainers. Om calamiteiten en onnodige kosten te voorkomen adviseren wij u, uw minicontainer zoveel mogelijk op uw werf of in de schuur te zetten, zodat niemand er bij kan. Haal de minicontainers zo snel mogelijk na lediging weer terug van het verzamelpunt.

Meldingen

U kunt uw vragen of meldingen met betrekking tot afvalcontainers of eventuele calamiteiten gedurende de periode van de jaarwisseling doorgeven aan het Meldpunt Leefomgeving, www.gemeentewestland.nl of per telefoon (0174) 673 499.

Ook tijdens kerst en jaarwisseling!

Geen 16? Geen druppel!

Ook tijdens de feestdagen moeten ouders geen alcohol geven aan kinderen die jonger zijn dan zestien jaar.

Het wordt steeds duidelijker hoe schadelijk alcohol is voor de hersenen van jonge mensen. Uit onderzoek blijkt dat het helpt om jongeren duidelijke grenzen te stellen over alcoholgebruik.

NEE IS NEE, óók als het feest is

Het is vijf voor twaalf, de eerste vuurwerkpijlen schieten buiten al omhoog, maar ook dan geen alcohol voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders denken wel eens "Ach, het is maar een keer per jaar Oud en Nieuw. Eén glas kan toch geen kwaad?" Maar: het kan wél kwaad. Vooral op dit soort momenten - oudejaarsnacht, kerst, carnaval, eindfeesten op de basisschool, vakanties - gaat het mis. Omdat ouders dan vaak zelf ook niet al te sterk in hun schoenen staan, niet aldoor opletten en niet moeilijk willen doen.


Maar als ouders een kind alcohol toestaan, is het hek eigenlijk al van de dam. Steeds duidelijker wordt hoe schadelijk alcohol juist voor kinderen is, en hoe verstandig het is om drinken - in ieder geval tot 16 jaar - gewoon te verbieden. Oók als de drank rijkelijk vloeit. 

Doe vuurwerkafval in de vuurwerkafvalzak !

Spelregels voor vuurwerkgebruik 

 • U mag alleen vuurwerk in uw bezit hebben gedurende de periode dat vuurwerk verkocht mag worden (= donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 december 2011) tot aan het moment waarop dit mag worden afgestoken (= 1 januari 2012, 02.00 uur). Binnen deze periode mag u niet meer dan 10 kg vuurwerk in uw bezit hebben.
 • Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
 • Let altijd op uw omgeving, omstanders, voorbijgangers en dieren.
 • Illegaal vuurwerk en vuurwerk met een onvoorspelbare baan is officieel verboden.
 • Ook sterretjes worden 1500 graden, let hiermee dus goed op.
 • Houd eventuele brandwonden minstens tien minuten onder lauw, zacht stromend water.
 • Gebruik voor het opruimen van vuurwerkafval de speciale vuurwerkafvalzak, die u bij de aankoop van uw vuurwerk ontvangt bij elk legaal vuurwerk-verkooppunt in Westland. Maak vuurwerkafval altijd eerst onschadelijk door het in water te dompelen. Het afval kunt u, verpakt in de vuurwerkafvalzak kwijt in de grijze container voor huisvuil.

Vanzelfsprekend is dat u bij het afsteken van vuurwerk voor de veiligheid van u en uw omgeving steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht moet nemen. Bescherm uw ogen met een veiligheidsbril, draag geen snel-brandbare kleding en gebruik voor het aansteken een aansteeklont. Houd afstand van brandend vuurwerk en ga er in geen geval mee experimenteren. Weigeraars nat maken en weggooien. Voorkom dat kleine kinderen, vaak onbekend met de gevaren van vuurwerk, op Nieuwjaarsdag in het ziekenhuis belanden, omdat ze alsnog probeerden uw weigeraars tot ontploffing te brengen.

Start u straks in het nieuwe jaar in de schoonste straat van Westland?

Schoonheidswedstrijd voor iedereen

Tijdens en na de jaarwisseling wordt door de gemeente veel aandacht en geld besteed aan het opruimen van de restanten van vuurwerk en andere rommel op straat. Dat kan ook anders! Misschien woont u wel in een straat waar u het samen een kleine moeite vindt om na de oud en nieuwviering even de bezem te pakken. Daarom organiseert de gemeente Westland de wedstrijd 'Wie viert op nieuwjaarsdag een feestje in de schoonste straat van Westland?'.

Per dorpskern worden in de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag de aangemelde straten bekeken. Aan het eind van de ochtend/begin van de middag inspecteren we die straten opnieuw. Zo wordt duidelijk welke straten het schoonst zijn. Elk huishouden in de winnende straat ontvangt van de gemeente Westland, in samenwerking met Westlandtheater De Naald, een cadeaubon ter waarde van € 15,-. De winnende straten ontvangen in de eerste week van januari een persoonlijke brief.

Werkwijze

 • In elke kern wordt één straat of gedeelte van de straat als winnaar uitgekozen.
 • De gemeente stelt voor elke woning in de winnende straat een cadeaubon van WestlandTheater De Naald ter waarde van € 15,- beschikbaar.
 • Van de 11 straten wordt de schoonste straat nog eens extra in het zonnetje gezet.
 • Lange straten kunnen worden opgedeeld. Geef in dat geval bij uw aanmelding de deelnemende huisnummers door.

Aanmelden

Wilt u het nieuwe jaar ook met een schone straat beginnen? Om mee te doen aan de wedstrijd moet u uw straat vooraf aanmelden. Wanneer u zich aanmeldt, bent u er zeker van dat uw straat gecontroleerd wordt. Alleen aangemelde straten binnen de bebouwde kom, komen in aanmerking voor 'de schoonste straat van Westland'.

Aanmelden kan tot vrijdag 30 december 12.00 uur 's middags via het Meldpunt Leefomgeving, www.gemeentewestland.nl/schoonstestraat. Op het meldingsformulier kiest u bij categorie voor 'Reiniging & afval' en bij onderwerp 'Schoonste straat actie'. Aanmelden kan ook via telefoonnummer (0174) 673 499.

Spelregels voor een feestelijke en veilige jaarwisseling in Westland 

 

Er kan veel in de gemeente Westland tijdens de jaarwisseling, maar er zijn vooral ook grenzen. Deze grenzen zijn er niet voor niets. Ze zijn bedoeld om een leuke en veilige jaarwisseling in Westland mogelijk te maken.

De burgemeester heeft samen met politie, het OM en andere hulpdiensten, zoals de brandweer, een pakket maatregelen vastgesteld voor Westland om de jaarwisseling in goede en veilige banen te leiden. Wij verwachten dat ook onze inwoners hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Vreugdevuren niet toegestaan

Vreugdevuren worden in Westland niet getolereerd. Politie, brandweer en de gemeente treden gezamenlijk op tegen vreugdevuren. Vuurkorven en vuurmanden mogen wel, tenzij politie of brandweer ter plaatse beoordelen dat de veiligheid in het geding is of er schade kan ontstaan.

Uiteraard moeten er bij het gebruik van vuurkorven of -manden maatregelen worden getroffen om schade aan bijvoorbeeld wegdek te voorkomen. In de voorbereiding op de jaarwisseling wordt uw medewerking verzocht bij het opsporen en tegengaan van vreugdevuren. Voor meldingen kunt u contact opnemen met de politie, via 0900-8844

Schade wordt verhaald op dader

Vandalisme is jaarlijks een enorme kostenpost. Ook Westland heeft te maken met vandalisme in de nieuwjaarsnacht. Ingegooide ruiten, kapotte bushokjes of opgeblazen containers kosten de gemeente Westland en daarmee u als inwoner veel geld. Dit is pure verspilling van belastinggeld. Het geld dat nu besteed wordt aan herstelwerkzaamheden en vervanging van straatmeubilair had ook een andere bestemming kunnen krijgen. De gemeente verhaalt na uitspraak van de rechter alle kosten van schade in de openbare ruimte direct op de daders. Bij minderjarige daders wordt de schade op de ouders verhaald 

Vuurwerk – houdt u aan de regels

De politie zal streng optreden tegen illegaal vuurwerk en overtreding van de regels. Kijk voor enkele tips rondom vuurwerk op deze pagina.

Verwijderen brandbaar materiaal

De afdeling Beheer Openbare Ruimte haalt in de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling vuilnis, papiercontainers en brandbaar materiaal al zo veel mogelijk op. Wij verzoeken ook u om uw verantwoordelijkheid te nemen en brandbaar materiaal te verwijderen of veilig op te slaan.

Maatregelen door bedrijven en ondernemers

Stel geen brandbaar materiaal beschikbaar

Voor de komende jaarwisseling doen wij een dringend beroep op u geen pallets of ander bedrijfsafval  voor de vreugdevuren beschikbaar te stellen. Wanneer de politie constateert dat vanuit uw bedrijf toch brandbaar materiaal wordt verstrekt, zal hiervan proces-verbaal worden opgemaakt. Het personeel van het Regiokorps Haaglanden houdt hierop dit jaar extra toezicht.

Sluit (bouw)terreinen goed af

Bouwterreinen moeten het hele jaar goed zijn afgesloten. Maar juist ten tijde van de jaarwisseling roepen wij ondernemers op om hun terrein goed af te schermen. Dit voorkomt vandalisme en brandstichting. Het is zeer aan te bevelen om brandbare materialen - tijdelijk - af te voeren of op te slaan in goed afgesloten stalen containers. 

 

Ben u getuige van vernielingen?

Doe er iets aan en bel de 'M-lijn'

Stop de vernieling van uw en onze eigendommen en houd de feestdagen feestelijk! Tijdens de jaarwisseling worden soms opzettelijk eigendommen opgeblazen met vuurwerk. Het schadeherstel kost jaarlijke vele euro's; dat is uw en ons geld!

Politie Haaglanden zet extra in op het aanhouden van iedereen die zich aan vernieling en ander wangedrag schuldig maakt en heeft daarbij uw hulp nodig!

Ziet u vernielingen en/of wangedrag met verboden vuurwerk, bel 112.

Heeft u nog andere informatie? Bel naar de politie via 0900-8844.

Anonieme melding

Kent u de dader, maar kent de dader u ook? Bel dan met de M-lijn 0800-7000 en meld de mis-daad anoniem. Meer informatie: www.meldmisdaadanoniem.nl.

Wij rekenen op uw medewerking om van de jaarwisseling in Westland een feest te maken, zonder vernielingen.

Gewelddadig?

Eindig een avondje stappen niet met zitten

 

Uitgaansarrangement, ook tijdens de jaarwisseling!

Geweldplegers die in het weekend worden opgepakt krijgen te maken met het zogeheten 'uitgaansarrangement'. Met het uitgaansarrangement pakt het Westland geweld in het weekeinde tijdens het uitgaan, sporten of recreëren aan.

Ook bij geweld tegen medewerkers van ambulance, politie en brandweer wordt het uitgangsarrangement toegepast. Wees gewaarschuwd! Dit uitgaansarrangement is dus ook tijdens de jaarwisseling van kracht.

Voel je veilig als je uitgaat.

De gemeente Westland zorgt, samen met het Openbaar Ministerie en politie Westland, ervoor dat jongeren in het weekend veilig kunnen uitgaan.

Gewelddadig? Eindig een avondje stappen niet met zitten.

Tijdens het uitgaan gelden er spelregels. Overtreed je deze spelregels dan krijg je te maken met het uitgaansarrangement van het Westland. Ben je verdachte van een geweldsmisdrijf, dan pakt de politie je op. Samen met het Openbaar Ministerie onderzoekt de politie wat er is gebeurd en binnen 3 dagen weet je wat het gevolg is van jouw gewelddadig optreden. Dit betekent dat als je op vrijdagavond wordt opgepakt, je tot maandagavond vast kan zitten. In ieder geval zolang als het onderzoek loopt.

Ineens weet iedereen wat je 't weekend hebt gedaan

Heb je geweld gebruikt en ben je opgepakt? Is het onderzoek nog niet afgerond op zondag? Dan zit je in ieder geval op maandag ook nog vast en kun je niet of te laat naar school of naar je werk.

Ook als je 12 jaar bent!

Ben je opgepakt voor een geweldsmisdrijf en ben je tussen de 12 en 15 jaar? Na verhoor door de politie mag je naar huis. Je ouders mogen je dan ophalen in het Politiebureau Westland.

 

Informatie?

Wil je meer informatie over het uitgangsarrangement. Ga naar www.vriendenvanhetwestland.nl

 Oud en Nieuwfeesten

Ook tijdens de komende jaarwisseling zijn er in Westland genoeg plekken om feest te vieren:

De Lier

 • Oud & Nieuwfeest in Sporthal Vreeloo te De Lier

’s-Gravenzande

 • Oud & Nieuwfeest in Racket- en Partycentrum te ’s-Gravenzande

Monster

 • Oud & Nieuwfeest in Sporthal de Wielepet in Monster

Naaldwijk

 • Oud & Nieuwfeest in de Westlandiahal te Naaldwijk

Wateringen

 • Oud & Nieuwfeest in de Velohal te Wateringen

Afwijkende sluitingstijden horeca Westland

Naast de genoemde jaarwisselingsfeesten heeft burgemeester Van der Tak de Westlandse horecaondernemers de mogelijkheid geboden om, speciaal voor deze jaarwisseling, de horecabedrijven geopend te hebben tot 05.00 uur op 1 januari 2012.

Voor deze en meer informatie over de jaarwisseling kunt u terecht op

www.gemeentewestland.nl/jaarwisseling

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Vogelexcursies 2024 in Midden Delfland - Magic circus start in Maassluis - Logistiek magazijn medewerker - Duits bluestrio Muddy What? in de Muziekzolder - Musical Madness op 10 maart - 1 maart a.s. start inschrijving A Local Swim Westland - Bijeenkomst Werk en Kanker op 7 maart - Industriedeur Monteur - Lezing over ‘De Geuzen in Vlaardingen’ - Tour de France Femmes 2024 op 12 augustus in de regio - 16 locaties tijdens Museumnacht Kids Den Haag - Presentatie deel 61 Streekmuseum Jan Anderson. - Maaimachinist - Monteur beveiligingstechniek - Duo expositie in Hofboerderij: beelden en schilderijen. - Man vermist na ongeluk Professor Gerbrandyweg - Koffieconcert met celliste Hanneke Rouw op 3 maart - Het belang van effectieve werving en selectie en de rol van account manager jobs - Expositie Johan van der Helm - Neuzelmarkt bij de Vlietwoning - 200 jaar KNRM tentoonstelling door heel het land - ‘Formidable!’ Harmonieorkest van De Phoenix geeft concert met Frans thema - Dit is hoe jouw onderneming succesvol wordt - Facilitair medewerker - Praten over borstkanker bij Carma - Junior Project Manager - Evenementen chauffeur - Goed nieuws voor Westlandse zonnepanelen bezitters: Salderingsregeling blijft! - Allround Monteur - Medewerker riooltechniek - Installatiebedrijf Recharged over behoud salderingsregeling zonnepanelen - Informatieavond over op- en overslag waterstof - Wat zijn de voordelen van beleggen in een ETF ten opzichte van losse aandelen? - Eerste Kamer stemt tegen afbouwen salderingsregeling - Vrachtwagenchauffeur Horti - Kunststof bewerker - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Maasdijk? - Bandenmonteur - Helpende handen gezocht voor Dios Lentefeest - Schoonmaak - Logistiek medewerker - Paniek in de Chocoladefabriek - Logistiek Medewerker afval - Productiemedewerker Planten - Productie medewerker stekwerk - Bedrijfsleider/meewerkend voorman - Meewerkend voorman - Grasverzorger - Presentatie uniek stamboomboek familie Van Buuren - 210 teams aan de start tijdens 33ste Roparun