Klimaatverhaal; Is er een hoopvolle toekomst? (6/7)

Aad van Uffelen

Klimaatverhaal; Is er een hoopvolle toekomst? (6/7)

Westlanden 03.10.2018 - Als je afgaat op de trend in het nieuws en de boodschap van de politici en de harde kern van de klimaatbepleiters, dan is het moeilijk

te aanvaarden dat er nog een hoopvolle toekomst is voor de mensheid. De boodschap is dat de temperatuurstijging maximaal 1.5 graden mag zijn, maar steeds meer wetenschappers zeggen dat het eind deze eeuw misschien wel 4 tot 6 graden is gestegen.

Het aantal rampberichten neemt toe, bijna dagelijks komt er wel een rapport of artikel uit dat allerlei treurigheid over de mensen uitstort. Zoals opwarming van het zeewater, sterven van de zee,  uitsterven van soorten, temperatuurstijging, hittegolven, smelten van het poolijs en waterrampen.

Velen hiervan zijn natuurlijke processen zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Aardplaten hoeven maar een klein beetje te verschuiven en allerlei gevolgen dienen zich aan, en ja die aardplaten zijn nog altijd in beweging.

Wetenschappers die met een afwijkende visie komen en niet oreren op basis van de geaccepteerde theoretische computermodellen, komen niet aan bod, ze worden zelfs verguisd of dood gezwegen. Men bestrijdt elkaar in het oververhitte klimaatdebat met nare termen als: klimaatkerk, klimaatontkenner, klimaatgekkie, klimaatscepticus, etc. Niet fraai allemaal!

De mens is verantwoordelijk voor de klimaatverandering; dat is het meest door wetenschappers en politici geaccepteerde klimaatparadigma. Ook meent men dat de mens het door haar veroorzaakte klimaatprobleem zelf kan terugdraaien.

Maar veel feiten uit onderzoek zijn niet echt keihard bewezen. De strijd tussen de voor- en tegenstanders lijkt harder te worden. Elke wetenschapper wil uiteindelijk de waarheid vinden. Er is dus veel te zeggen voor de term klimaatscepticus want elke wetenschapper hoort kritisch te staan tegenover het werk van collegae. Weerleggen van onderzoeksresultaten is zoals wetenschap hoort te zijn, samen naar de waarheid zoeken. Dus ook politici dienen kritisch te zijn en niet klakkeloos een opgediend klimaatverhaal te accepteren.

Het klimaat is in ieder geval niet met een soort thermostaat te bedienen. Het is verder nog lang niet duidelijk hoe de aarde en haar klimaat reageert op toename van CO2 en andere broeikasgassen.

Wel weten we wat de gevolgen zijn van de explosieve groei van het aantal mensen en de daarmee gepaard gaande noodzaak van meer energie, voedsel, steden, vliegtuigen, schepen en zo voort. We weten dat de aarde die toename niet aan kan, in ieder geval kan de natuur het niet aan en de natuur is onze  moeder op aarde, zonder haar is het gedaan. Alles wat we nu gebruiken aan grondstoffen is er dank zij de natuur.

Veel soorten wetenschappelijk onderzoek
Alle invloedsfactoren bepalen samen hoe het klimaat zich gedraagt en dat is dus zeker niet iets dat alleen CO2 doet. Het maakt ook nogal wat uit of je vertrekt met je onderzoek en visie als bioloog, klimatoloog, weerkundige, geoloog, palenoceanograaf etc. Men denkt veelal in heel verschillende tijdschalen. En alles heeft nu eenmaal een relatie in tijd en ruimte en in de aardse natuur hangt alles samen in een grote biodiversiteit, al verschilt die lokaal.

Zeker is dat het weer en vooral het klimaat over langere termijn invloed heeft op flora en fauna en op de potentie van een leefomgeving voor mens en dier. Zo zegt klimatoloog Peter Kuipers Munneke zeker te weten dat West-Nederland onder water komt te staan, wanneer zegt hij er niet bij.

Wetenschappers weten dat veel niet zeker is, daarom gaan onderzoekingen door. Zoals die van Appy Sluijs, hoogleraar paleo-oceanografie bij het departement Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In een nieuw onderzoek probeert hij veranderingen in het klimaat, de koolstofcyclus en de mariene biologie in het geologische verleden en daarmee samenhangend klimaatverandering en invloed van CO2, te bewijzen en lessen te trekken voor vandaag. Toch kunnen we er niet omheen dat de klimaatboodschap steeds heftiger wordt.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/24/klimaatverandering-in-het-verleden-en-de-garantie-voor-de-toekomst-a1626096

Intussen zit de politiek onder haar eigen stolp vast te houden aan wat ze zelf willen en dat is vooral obsessief de economie elk jaar met een paar procent laten groeien en nog meer banen scheppen. De economie van het méér wordt niet ingeruild voor een van beter! Eenmaal een politiek standpunt ingenomen is er geen weg terug, dat is normaal in de politiek.

Het volgende is wel vrij zeker:

1.      Er zijn te veel mensen op aarde; overbevolking neemt explosief toe en daarmee allerlei problemen

2.      De aarde wordt geplunderd, vervuild, natuur wordt vernield en de zee sterft. Als we onze dampkring verder aantasten eindigt wellicht alle leven op aarde.

3.      De huidige economie, gebaseerd op groei en winstmaximalisatie is niet houdbaar, toch is dat het huidige systeem. Grootbedrijven, banken en investeerders bepalen via lobbycratie het beleid.

4.      Willen we echt een eerlijke en goede toekomst hebben dan moeten we naar een soort betekeniseconomie of zo iets als het donutmodel van Kate Raworth. Eerlijker, beter en in harmonie met de natuur. En natuurlijk moet het nut hebben voor alle mensen en hen samenbrengen.

5.      Vooral op macht en religie gebaseerde oorlogen, onderdrukking en uitbuiting leiden tot stromen vluchtelingen en economische gelukszoekers. Ongelijkheid, armoede en (religieuze) onderdrukking vormen al eeuwen een bron van conflict en vernieling van leefomgevingen.

6.      Toerisme is een van de grote oorzaken van vervuiling en van klimaatverandering. Toerisme zou dus moeten worden beperkt en vliegen moet véél duurder gemaakt worden via een forse klimaatbelasting.

7.      We kunnen ook meer zaken met elkaar gaan delen, dus minder bezit; dus een deeleconomie.

8.      Producten zijn vaak zo slecht dat snel weg gooien de enige optie is. Kwaliteit en service zouden weer normaal moeten zijn.

9.      Er is te veel weinig natuur en groen, te weinig bomen in Nederland en de natuur is niet goed verbonden. De ontbossing gaat wereldwijd nog altijd in hoog tempo door.

10.   Omdat ook in Nederland honderdduizenden nieuwe huizen, bedrijventerreinen en wegen er bij moeten komen loopt het kleine beetje groen aan de stadsranden gevaar. Bij huidige toename van nieuwkomers heeft Nederland in 2100 mogelijk 24 miljoen inwoners...en is de bevolkingssamenstelling totaal veranderd. Ook het democratische systeem komt daarmee in gevaar.

11.   Er is te veel bodemdaling, grondwaterstanden zijn te laag waardoor veen oxideert en inklinkt en de natuur verdroogt, hierbij komt veel CO2 en Methaan vrij. West Nederland is al meer dan 7 meter ingezakt. Veen zakt het snelst.

12.   Klimaatadaptatie is belangrijk, dus je moet de omgeving zo inrichten dat hittestress, wateroverlast, verdroging e.d. onder controle zijn en schade wordt voorkomen. We moeten zowel water weg kunnen pompen als water kunnen bergen, ook in de droge hoge gebieden. Er moet meer zoetwateropslag komen; meren, waterwegen, vijvers en wellicht ook ondergrondse opslag.

13.   Tuinen moeten weer tuinen worden en geen steenwoestijn, daken kunnen worden vergroend. Mijn eigen gemeente Westland als minst groene gemeente van Nederland  scoort in dit opzicht heel slecht. Men weet dat natuur en groen essentieel is, maar toch gebeurt er bitter weinig.

14.   De mens consumeert te veel en vooral te veel foute zaken. Vleesproductie is contraproductief, kost veel water en veel planteneiwitten, en vee stoot veel methaan uit en is een belangrijke bron van opwarming van de aarde. Voor veevoer wordt een groot deel van de vruchtbare aarde gebruikt en worden ook oerbossen gekapt. Maïs, Soja en granen worden met gif bespoten tegen onkruid en dat tast weer de leefomgeving aan. Minder vlees eten helpt mee het klimaat te beschermen.

15.   Landbouw moet naar kleinschaligheid, grondgebonden en duurzaam en in harmonie met de natuur. Boeren moeten weer een goede prijs voor goede duurzame producten krijgen, niet zoals nu dat een boer nog geen 10 cent krijgt voor een kg uien, terwijl ze in de supermarkt voor 2 Euro liggen. Dit probleem speelt bij de meeste agrarische producten.

16.   Bouwen moet alleen nog natuurinclusief en duurzaam gebeuren en in een voldoende groene omgeving.

17.   Duurzaam openbaar vervoer zowel boven- als ondergronds en misschien wel in de lucht, moet veel beter en intensiever worden en vooral goedkoper ten opzichte van vliegen.

18.   En ook de energievoorziening moet gaan bijdragen een gezonde leefomgeving. Een hele reeks aan (nieuwe) schone energiesoorten moeten snel worden gerealiseerd.

https://www.theguardian.com/environment/2018/may/23/hitting-toughest-climate-target-will-save-world-30tn-in-damages-analysis-shows?CMP=share_btn_tw

Het klimaat is altijd al in beweging en blijft dat doen.  De mens wil een stabiel klimaat, geen hitte, geen storm, geen wateroverlast, maar dat is onmogelijk. Het is nogal arrogant te denken dat de mens de aarde kan besturen zoals we een auto besturen. Toch willen onze politici dat.

Een struikelblok bij dit alles is dat een kleine elite de macht bezit, en het geld en de economie, en dat dient vooral het eigenbelang. De massa is weinig meer dan consumptiebeest en betaalslaaf! Daardoor verandert er te weinig en is er te weinig draagvlak. 

De waarheid vinden

Nuttig is te weten door wie en waarom artikelen en onderzoeken worden gepubliceerd en vooral wie ze betaalt, want dat bepaalt vaak de uitkomst. Argumenten voor en tegen zijn er genoeg, maar de echte waarheid vinden, dat is andere koek!

Intussen zitten we in een fase van fundamentele veranderingen en een disruptieve maatschappij, veranderende systemen, structuren en kantelende machtsverhoudingen. 

De overheid is niet transparant genoeg en niet eerlijk genoeg, om vertrouwen bij de burger te vinden, veel politici hebben belangen bij bedrijven en de lobbycratie viert hoogtij. Zelfs de onderwereld is verweven met de politiek en bovenwereld.

Intussen zijn grote bedrijven machtiger dan regeringen en ondermijnen de democratie. Technologie uit Silicon Valley en Chinese laboratoria wordt vooral ingezet om slaafse, consumerende en totaal controleerbare burgers te maken. Bedrijven bepalen ook het digitale domein. Daarmee komt ook de zelfverantwoordelijkheid van het individu in gevaar en dus ook de democratie.

Toch moeten we bovenal positief en optimistisch zijn en blijven. En we moeten creatief blijven werken aan de juiste oplossingen. Op een dag zal heel misschien het licht doorbreken! Een troost is dat de burger in de meeste landen nog zelf haar eigen regering en lokale politici kan kiezen. Helaas is dat ook geen garantie dat de juiste keuzen worden gemaakt. Punt is dat het verduurzamen van de woning de burgers geen tienduizenden euro's mag kosten terwijl ook gelijk belastingen omhoog gaan.

Dit essayistisch klimaatverhaal is bijna ten einde, maar het is geen einde aan het vraagstuk en zeker geen einde aan de wetenschappelijke en politieke strijd, aangestuurd door kapititaalverstrekkers die een bepaalde uitkomst eisen! Wat moet de gewone burger hiervan denken en hoe gaat dit verder?

In deel 7 volgende week, vindt u een kort nawoord en de bronnen die voor deze reeks artikelen over het klimaat en het klimaatakkoord zijn gebruikt.

Lees de delen 1-5 van dit artikel via deze link

Zie voor alle gebruikte bronnen, deel 7

 

Op de tast in het Douanehuis Meer info - Jubileumeditie Kidz for Kidz Survival op 25 januari Meer info - Historisch café over Scouting Kwintsheul Meer info - Hand kwijt na afsteken vuurwerk Meer info - Project Koor Maasdijk op 23 november Meer info - (Junior) Commercieel Medewerker Westland Meer info - Teeltspecialist Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Allround Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Bedrijfsleider Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Ervaren Heftruckchauffeur AGF Westland Meer info - Boxmedewerker Bloemen Westland Meer info - Expeditie Medewerker Westland Meer info - Ingangscontroleur Potplanten Aalsmeer Meer info - Teler Westland Meer info - Panelenbouwer Westland Meer info - Servicemonteur Elektrotechniek Westland Meer info - Allround Medewerker Tomatenkwekerij Westland Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Westland Meer info - (junior) Kassenbouwers / Kassenslopers Westland Meer info - Tekenaar / Werkvoorbereider Westland Meer info - Jr. Logistiek Commercieel Medewerker Westland Meer info - Inkoper / Verkoper AGF (Spaans is een pré) Westland Meer info - Verwarmingsmonteur Westland Meer info - Servicemonteur Westland Meer info - Inschrijving voor Westlandse Ride 2020 is geopend! Meer info - Open dag brandweer Maassluis en veiligheidsmarkt Meer info - Laatste nieuwbouwfase Loofmeesters van start Meer info - Sinterklaasintochten 2019 in regio Westland Meer info - Hyente Watertechniek zoekt versterking van hun team Meer info - De Werkkamer van Sinterklaas in Maassluis Meer info - Nogmaals de Heulse natuur in Meer info - "Keep RAZ Great!" concert Rotterdam aan Zee Meer info - Kringloop Maasdijk doneert t-shirts aan jeugdorkest Meer info - Accountmanagers Snijbloemen Aalsmeer Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Commercieel Medewerker Exoten Westland Meer info - AGRO Merchants Westland zoekt medewerker technische dienst Meer info - Schermvereniging Trefpunt organiseert groot nationaal toernooi Meer info - Stichting Geuzenpenning zoekt donateurs Meer info - Geslaagde Halloween in De Ranken Meer info - Kerstconcert Westlands Mannenkoor met een Pools tintje Meer info - Cáfe van de Mooie Woorden met Haagse inbreng Meer info - De 3e Westlandse Santarun komt eraan! Meer info - Kliederkerk in Naaldwijk over leeuwen die je opeten Meer info - Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker op 12 november Meer info - Boeklezing ‘Tietel’ bij Inloophuis Carma Meer info - "Hondsdagen - Dogdays" in Museum Maassluis. Meer info