Koopoptie voor agrarische bedrijfswoningen

Gemeente Westland

Koopoptie voor agrarische bedrijfswoningen

Westland 01.08.2015 - Gemeente Westland wil het voor haar burgers die een woning hebben met bestemming agrarisch – glastuinbouw,

makkelijker maken om deze te wijzigen naar bestemming wonen. Hiervoor heeft de gemeente in samenwerking met notariskantoor Westland Partners een koopoptie ontworpen.

De bestemmingswijziging heeft betrekking op de omzetting en/of uitplaatsing van agrarische bedrijfswoningen die hun functie ten behoeve van de glastuinbouw hebben verloren. Voor veel eigenaren van agrarische bedrijfswoningen is het niet altijd (direct) mogelijk om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden voor bestemmingswijziging. Om de modernisering van de glastuinbouw in Westland te bevorderen, wordt hier met de koopoptie mogelijk een oplossing voor geboden.

Wijziging bestemming

Gemeente Westland biedt sinds enkele jaren de mogelijkheid om een agrarische bedrijfswoning, die door herstructurering niet meer noodzakelijk is voor het nieuwe glastuinbouwbedrijf, te wijzigen naar een burgerwoning. In de bestemmingsplannen voor het glastuinbouwgebied is daarvoor een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Een van de voorwaarden om deze wijzigingsbevoegdheid te kunnen toepassen is dat de agrarische gronden verkocht moeten zijn ten behoeve van de glastuinbouw. In de huidige economische tijd blijkt het vaak niet mogelijk om de (resterende) gronden te verkopen. Medewerking om de bestemming te wijzigen, moet dan helaas worden geweigerd.

Koopoptie

De koopoptie is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de eigenaar van de agrarische bedrijfswoning met omliggende gronden, waarbij de eigenaar een ‘recht van koop’ aan gemeente verschaft voor die gronden die eigenlijk verkocht hadden moeten zijn ten behoeve van de glastuinbouw. Zodra deze gronden benodigd zijn voor de glastuinbouw, dient een kandidaat- koper zich te melden bij de gemeente. De gronden zijn dan direct, zonder verdere belemmeringen, voor een agrarische prijs beschikbaar. De gemeente draagt bij de koopoptie constructie geen kosten en risico’s. De koopoptie biedt bovendien de mogelijkheid om strijdige bewoning van een agrarische bedrijfswoning bij bedrijfsbeëindiging te voorkomen en om woningen makkelijker uit te plaatsen naar een geschikte locatie.

Voordelen koopoptie

Steeds vaker kan een eigenaar van een agrarische bedrijfswoningen niet aan alle voorwaarden voor bestemmingswijziging voldoen, waardoor een impasse ontstaat. Deze impasse heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de glastuinbouw. Door deze koopoptie wordt de eigenaar alsnog de mogelijkheid geboden de gewenste bestemmingswijziging te verkrijgen. Door in de koopoptie van de gemeente een verplichte verkoop aan een derde op te nemen van de in bezit blijvende gronden, via de gemeente en voor een ‘agrarische prijs’, blijft de grond ‘beschikbaar’ voor de glastuinbouw.. Zodoende wordt de mogelijkheid om obstakels uit het duurzaam glastuinbouwgebied te verwijderen vereenvoudigd en wordt (toekomstige) modernisering van glastuinbouwbedrijven makkelijker.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met het Bedrijven- en Omgevingscontactcentrum.

Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info