Lintjesregen 2023 in gemeente Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 26-04-2023 14:00 - Gewijzigd op 26-04-2023 17:06

Westland 26.04.2023 - Voorafgaande aan koningsdag, heeft burgemeester Arends op woensdag 26 april 20 lintjes uitgereikt aan inwoners van het Westland.


In een feestelijke oranje setting ontvingen de decorandi hun lintjes aan huis.

Traditiegetrouw reikt de burgemeester ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning tijdens de ‘lintjesregen’ Koninklijke onderscheidingen uit aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dit jaar ontvingen 20 personen in de gemeente Westland een Koninklijke onderscheiding.

De volgende zeven personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer F.G.M. (Fred) Berendse uit Wateringen zet zich sinds 1977 in als vrijwilliger bij het Godfried Bomans Genootschap. Hij bekleedde de functie van secretaris van 1986 tot 1989 en is sinds 1989 voorzitter van het genootschap met haar 240 leden. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de omvangrijke, zevendelige Bomansencyclopedie ‘De Werken’. Hierna volgde tientallen Bomanspublicaties van zijn hand, o.a. de (wandel)gids ‘Met Bomans door Haarlem’. Daarnaast is de heer Berendse sinds 2020 vrijwilliger bij het Taalhuis Westland en zet zich in als taalmaatje.

De heer A.J. (Anton) van Delden uit Monster heeft een bijdrage geleverd aan het in stand houden en het verspreiden van kennis ten behoeve van het ambacht van stukadoren. Hij is vanaf 2002 betrokken in verschillende functies bij het Neerlandsch Stucgilde. De heer Van Delden heeft zich van 1992 tot 2017 als docent en leerlingondersteuner ingezet bij ROC Zadkine/Techniek College Rotterdam voor de avondopleiding en praktijkles voor stukadoors. In de periode 1997 tot 2020 was hij lid van de adviesraad van de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), afdeling Zuid-Holland Zuid, een vereniging met 1600 leden die ondernemers in de afbouw verenigt, verbindt en ondersteunt. Ook was Van Delden gedurende 20 jaar docent en examinator voor de Vakopleiding Afbouw en Savantis Exameninstelling en sinds 2017 adviserend bestuurslid van Stichting Stukadoorscentrale Zuid-Holland Zuid.

De heer G.J. (Goos) Hofland uit Naaldwijk was in 1995 medeoprichter en actief lid van Decorum Plants & Flowers, een kwaliteitsmerk van meer dan 50 Nederlandse topkwekers. De heer Hofland was in de periode 1990-2002 en van 2012 tot nu bestuurlijk actief in diverse commissies voor Royal FloraHolland op zowel nationaal als internationaal niveau. In 2002 nam hij als aanspreekpunt namens de bewoners van de Lange Broekweg in Naaldwijk het initiatief tot lokale samenwerking op het gebied van bovenmatige weersomstandigheden in de glastuinbouw. Daarnaast heeft hij zich gedurende meerdere periodes bestuurlijk ingezet als onder andere diaken, ouderling en leiding van de jeugdclub voor de Gereformeerde Kerk en later PKN Naaldwijk. De heer Hofland was van 1980 tot 1998 vrijwilliger (assistent)-trainer en lid van de toestelcommissie bij de Christelijke Gymnastiek en Jazzdans Vereniging D.O.S. Naaldwijk. Sinds 1997 is hij bestuurslid van de Postduivenvereniging De Hoogvliegers te De Lier met haar ca. 20 leden.

De heer P.J. (Peter) Kuijvenhoven uit Naaldwijk is sinds 1982 vrijwilliger bij de Christelijke Gymnastiek en Jazzdans Vereniging D.O.S. Naaldwijk. Hij is actief als gymnastiekdocent van de jongensgroepen en vanaf 2008 ook voor de Stichting Westlandse Gymnastiek Verenigingen (SWGV). Sinds 2003 heeft hij zich in het bijzonder ingezet voor de regionale turnhal, die in 2015 in gebruik werd genomen. De heer Kuijvenhoven is van 2003 tot 2018 landelijk actief geweest bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) als trainer en coördinator, waarbij hij zich ook verdienstelijk heeft gemaakt voor de organisatie van Scala Gymnastica en de Wereld Gymnaestrada. Van 2014 tot 2018 was hij lid van de commissie Denktank Westlandse Sportprijzen bij de gemeente Westland.

Mevrouw M.W.M. (Margreet) Kuijvenhoven-van Staalduinen uit Naaldwijk zet zich sinds 1982 onafgebroken vrijwillig in voor de Christelijke Gymnastiek en Jazzdans Vereniging D.O.S. Naaldwijk. Zij is hoofd van de technische staf en verantwoordelijk voor de technische commissie, demonstraties en turnkampen. Verder verzorgt zij het wedstrijdsecretariaat en maakt zij de wedstrijdschema's. Ook geeft zij trainingen als turn- en acrodocente. Zij was regionaal actief voor de Technische commissie als jurylid, wedstrijdleider en organisator bij regionale wedstrijden. Sinds 2010 is zij tevens jurylid bij nationale wedstrijden en stagebegeleider van turntrainers bij de landelijke opleiding. Momenteel is zij hoofdchoreograaf van de Nederlandse delegatie voor de Wereld Gymnastraeda 2023 in Amsterdam.

Mevrouw I. (Irma) Neijman uit Poeldijk is sinds 2008 vrijwilliger en voorzitter sinds 2012 van de Stichting Second Chance Foundation Nederland (SCFN)/Animal in Need. Deze stichting probeert het dierenwelzijn in een aantal door de stichting ondersteunde asielen in het buitenland te beschermen en de plaatselijke bevolking hiervan bewust te maken. De stichting zet zich specifiek in voor verlaten, ongewenste en mishandelde dieren. Daarnaast organiseerde mevrouw Neijman begin maart 2022 een van de eerste hulpkonvooien met hulpgoederen naar de Oekraïense grens, zorgde zij er mede voor dat tientallen Oekraïense vluchtelingen konden worden opgevangen in Nederland en heeft zij zich het lot van een zwaargewonde 16-jarige Oekraïense jongen aangetrokken en een reddingsplan georganiseerd met hulp van buitenlandse en Nederlandse ziekenhuizen.

De heer A.M. (Albert) van der Zijpp uit ’s-Gravenzande is sinds 1997 vrijwilliger bij het Westlands Mannenkoor. Hij verzorgt de notencursus voor nieuwe leden, zit in de muziekcommissie en organiseert muziekreizen. Bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond vertegenwoordigde hij als secretaris van 2012 tot 2016 de vereniging Holland. Hij begeleidde mannenkoren in de regio en bezocht repetities en optredens. Sinds 2012 is de heer Van der Zijpp vrijwilliger bij de Gevangenenzorg Nederland. Hij brengt bezoeken aan gevangenen ter voorbereiding op hun terugkeer in de maatschappij en zet zich in voor arbeidsbemiddeling. Bovendien is hij actief bij een project om met vrijwilligers hulp en begeleiding te bieden aan gevangenen met een verstandelijke beperking en assisteert hij bij regelzaken rond financiën, wonen en werken. Van 2016 tot 2020 was de heer Van der Zijpp vrijwillig actief bij de Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland als koorbegeleider voor de aangesloten koren en consul voor drie provincies. Verder was hij betrokken bij diverse werkgroepen voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten en zette hij zich in voor de organisatie van een korenfestival.

De volgende dertien personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer D. (Daan) van Aken uit De Lier is vanaf 2006 vrijwillig betrokken in verschillende (bestuurs)functies bij YMCA Schilderskwartier Den Haag. Een organisatie die 5 dagen per week activiteiten organiseert voor bewoners, jeugd en jongeren, waaronder huiswerkbegeleiding, maatschappelijk spreekuur en zwemlessen. Daarnaast was hij coördinator (2009-2015) van het activiteitenprogramma en het zomerkamp (2015-2020), stuurde hij de vrijwilligers aan en hield hij contact met stakeholders, zoals de beheerders van het terrein, de verhuurder en de vervoerders. Sinds 2022 is Van Aken ook regionaal bestuurlijk actief voor YMCA Den Haag e.o., momenteel in de functie van secretaris a.i.. Daarnaast was hij gedurende 12 jaar als technisch vrijwilliger betrokken bij het Residentie Revue Gezelschap, dat meerdere keren per week optrad in verzorgingshuizen in de regio met theater en cabaret.

Mevrouw L.A.M. (Lucia) Bekkers-Jansen uit Poeldijk is ruim 30 jaar vrijwillig actief voor de Poeldijkse samenleving. Ze is in 1991 gestart met haar inzet voor de RK Bartholomeusparochie. Binnen deze kerkelijk gemeenschap heeft mevrouw verschillende (bestuurlijke) functies vervuld. Voor De Zonnebloem afdeling Poeldijk zet zij zich sinds 1995 in als gastvrouw en in de bezoekdienst verricht zij vele hand-en-spandiensten om activiteiten en uitstapjes voor de Zonnebloemleden mogelijk te maken. Daarnaast zet mevrouw Bekkers zich al jarenlang in voor diverse collectes voor minimaal 10 organisaties en was zij 15 jaar betrokken en actief als bestuurslid en lid van het redactieteam van Stichting Dorpsblad De Poeldijker.

De heer J.J. (Hans) Broekhuizen uit De Lier is sinds 1998 voorzitter van de Oranjevereniging en IJsclub Sion in Rijswijk. Hij onderhoudt de contacten met de leveranciers en organiseert mede de activiteiten. Gedurende 20 jaar (2000-2020) was de heer Broekhuizen vrijwilliger bij het Varend Corso Westland en stelde hij zijn boot jaarlijks beschikbaar. In de periode 2002-2015 voer hij zelf mee als schipper. Ook stelde hij zijn boot beschikbaar voor andere activiteiten, zoals de sinterklaasintocht en de jaarlijkse gondelvaart in De Lier. Sinds 2016 is de heer Broekhuizen vrijwilliger bij het Westlands Museum Honselersdijk, waar hij anderen motiveert en zijn kennis doorgeeft om het historisch erfgoed van Westland te behouden.

Mevrouw G.H. (Gezina) de Graaf-van der Gaag uit Honselersdijk is 73 jaar vrijwillig betrokken bij het krenten van de druiven op kwekerij Nieuw Tuinzight in Den Hoorn. Sinds 1999 is zij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in Honselersdijk. Als lid van het contactteam bezoekt mevrouw De Graaf mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor vanwege eenzaamheid of ziekte. Al 25 jaar is zij actief bij De Zonnebloem afdeling Honselersdijk, waar zij zich onder andere bezighoudt met het bezoeken van mensen, het helpen bij activiteiten, de ziekenzondag en de lotenverkoop. Sinds 2010 is zij vrijwilliger bij het Wijkcentrum Hooge Hasta, onderdeel van Vitis Welzijn, waar zij naailes geeft aan dames.

De heer J.A.J. (Jan) Groenewegen uit Naaldwijk werkt al 25 jaar als vrijwilliger in de museumtuin van het Westlands Museum. Daarnaast is hij al meer dan 50 jaar lid van het collectantencollege ‘Sint Franciscus’ van Assisi voor de parochie Sint Adrianus in Naaldwijk. Bij diezelfde parochie is hij al meer dan 20 jaar koster en gastheer, verzorgt hij de jaarlijkse kerkbijdrage en de jaarlijkse lotenverkoop, brengt hij de kerkboekjes rond en verricht hij vele hand-en-spandiensten voor, tijdens en na de bijzondere kerkdiensten.

Mevrouw E. (Els) Hanemaaijer-Vogel uit ’s-Gravenzande begon in 1968 als vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Rood-Wit, het huidige FC 's-Gravenzande. Tot 1991 heeft zij verschillende functies gehad bij de vereniging, zoals redactielid van het clubblad. Voor de openbare Koningin Wilhelmina Basisschool in 's-Gravenzande was mevrouw Hanemaaijer van 1974 tot 1990 actief in meerdere vrijwillige functies, waaronder ouderraadlid, en heeft zij bijgedragen aan het opzetten van de mediatheek. Ze verleende tevens ondersteuning bij onderwijsactiviteiten. Sinds de oprichting van de Westlandse Koorvereniging Musica in 1991 is mevrouw Hanemaaijer betrokken als vrijwilliger en sinds 2010 vervult zij de rol van penningmeester. Voor de Vrijzinnige Protestantse Wijkgemeente Uniekerk heeft mevrouw van 1996 tot 2003 de functie van scriba (secretaris) vervuld en sindsdien verricht zij nog steeds diverse hand- en spandiensten voor deze gemeente.

Mevrouw D.M. (Dea) de Koning-Kuijvenhoven uit Monster is sinds 1999 penningmeester van Stichting de Zaaier. Deze stichting helpt de bevolking in Congo met kleinschalige projecten, waarbij de inzet van inwoners wordt gevraagd. Bij deze stichting verzorgt mevrouw De Koning onder andere de bedankbrieven aan de donateurs en de verzending van de nieuwsbrieven. Sinds 2007 is mevrouw De Koning voorzitter van de Westlandse Koorvereniging Musica. Onder haar leiding is het koor uitgegroeid tot het grootste gemengde koor van Westland met circa 135 leden en kwamen vele regionale concerten en samenwerkingen tot stand.

De heer B.A. (Björn) Langkemper uit Naaldwijk is vanaf 1996 tot heden betrokken in verschillende functies als bestuurslid en vrijwilliger bij de Scouting Rambonnetgroep met haar 170 leden. Bij Stichting Sportcentrum De Pijl in Naaldwijk heeft hij tussen 1998 en 2013 als vrijwilliger een computerprogramma ontwikkeld voor de registratie van de verhuur van de zalen. Gedurende 14 jaar zette de heer Langkemper zich in bij Stichting Avondwandelvierdaagse Naaldwijk en ontwikkelde hij het computerprogramma voor de registratie van de deelnemers. Daarnaast bracht hij de wandelroutes in kaart, fungeerde als verkeersregelaar en wierf nieuwe vrijwilligers. Van 2006 tot 2017 zette de heer Langkemper zich in voor Brandweer Honselersdijk. De eerste periode in de rang hoofdbrandwacht en sinds 2017 als trainer en deeloefencoördinator.

Mevrouw A.J.M. (Andrea) Opstal-van der Wilk uit De Lier was van 1991 tot 2017 vrijwilliger bij sportvereniging Kameleon in Den Haag, een vereniging die zich inzet voor mensen met een beperking. Sinds 2017 is mevrouw Opstal vrijwilliger bij de Lierse fysiotherapeut De Jong bij het therapeutisch zwemmen. Zij geeft begeleiding aan deelnemers en is betrokken bij de inhoud en uitvoering van het programma. Sinds 2017 is zij actief bij het lunchproject van Woonzorgcentrum Florence in Rijswijk. Hier helpt zij bewoners bij de warme maaltijd en geeft zij hen persoonlijke aandacht.

Mevrouw G.H.M. (Gabriëlla) Rijerse-Verschoore uit Kwintsheul verricht sinds 2004 vrijwillige activiteiten voor Stichting Hospice en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Delft. Zij zet zich in voor specifieke (laatste) wensen van bewoners en was medeontwikkelaar van een administratiesysteem dat ook in gebruik is genomen bij andere hospices in Nederland. Vanaf 2014 is mevrouw voorzitter van het rooms-katholieke Middenkoor Esperança in Honselersdijk. Ook is zij organisator van diverse verenigingsactiviteiten van het koor met ca. 40 leden.

De heer P. (Per) Ruinard uit Honselersdijk zette zich 31 jaar (van 1985 tot 2016) in als vrijwilliger bij Samen Op Weg (SOW) Jeugdwerk, onderdeel van de Protestantse Gemeente Honselersdijk. Hij was club- en kampleider, organiseerde sport- en spelactiviteiten en leidde de nieuwe leiding op. Sinds 1995 is de heer Ruinard ook betrokken als vrijwilliger bij Sport Vereniging (SV) Honselersdijk. Hier vormt hij de spin in het web bij de selectie en is hij actief als trainer, coördinator en EHBO'er. Van 2012 tot 2022 was de heer Ruinard voorzitter bij de Show- en Twirlvereniging De Glazen Stad Naaldwijk.

De heer J.P. (Jan) Valstar uit Naaldwijk is sinds 1991 betrokken bij R.K.V.V. Westlandia in Naaldwijk. Ruim 30 jaar heeft hij zich onafgebroken en veelzijdig ingezet voor de voetbalvereniging. Zij inzet varieerde van training en leiding geven aan de jeugd- en keeperstraining, verzorgen tot het organiseren en begeleiden van internationale uitwisseling van jeugdteams en de voorbereiding en begeleiding van de thuiswedstrijden van het eerste team van R.K.V.V. Westlandia. Ook was de heer Valstar gedurende 10 jaar lid van de bouwcommissie, toen er een nieuwe accommodatie werd gebouwd.

De heer A.C.J.M. (André) Vijverberg uit Naaldwijk heeft zich sinds 1992 onbaatzuchtig ingezet voor de Sint Adrianusparochie. Hij coördineert de werkgroep die de ledenadministratie zal overzetten naar een nieuw registratiesysteem. Daarnaast is hij sinds 2002 lid van de commissie van beheer, organiseert hij mede de fancyfair en verkoopt hij de loten. Tevens was hij woordvoerder, onderhield hij de contacten met onder andere de plaatselijke scouting, en coördineerde hij verschillende werkgroepen, zoals de werkgroep die zich bezighoudt met de livestream van de kerkvieringen.

Reacties (3 reacties geplaatst)

Casper wat een lol feliciteer liever deze mensen wie is loe dan iets uit je eigen domme fantasie wereld
Loe had er ook zomaar bij gekund.
Ik mis toch wel Berg in dit rijtje.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Vier leraren zwemmen naar school voor goede doel - Dierenzegen bij Egbertuskerk op dierendag - Sterrenhemel bekijken tot dinsdag 10 oktober - Annie van Antwerpen nieuwe voorzitter Beukenrode - Habbekrats Meezingmiddag op vrijdag 13 oktober - Presentatie over ‘De Eetbare Tuin’ bij Groei & Bloei Westland - Strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit opgevoerd - Productiemedewerker inpakafdeling - Informatiemiddag over Werk en kanker - Geen zin in fileleed tijdens de spits? - Aad van Zeijl:”Scheepmakers, Schippers en Schuiten” - WOP The burlesco 4+ zondag 8 oktober - Zonnepanelen en thuisaccu’s steeds geliefder in het Westland - Workshop ´´Kleurrijke nazomer`` door Tineke Noordzij op zaterdag 4 november - Expositie van Mick Otten over natuurkunst in de Hofboerderij. - Medewerker Verkeersmaatregelen - Film over "De Parachutisten landing " in Mei 1940 op 15 oktober - Medewerker ICT Support - (Junior) HR medewerker - Kinderboekenweekconcert bij muziekvereniging St. Gregorius - Kofferbakverkoop op zaterdag 7 oktober - Twee lange wandeltochten in de Nacht van het Westland - 85 jarig jubileumconcert Honsels Harmonie - Inflatie in augustus gedaald naar 3% - Administratief medewerker logistiek - ZZP Monteur Buitendienst - Commercieel Adviseur Benelux - Projectleider - HR medewerker - Planner/Werkvoorbereider - Marketing Medewerker - (Junior) Recruiter - Project Manager - Technisch Inkoper - Parttime Financieel Medewerker - Monteur buitendienst - Hovenier Tuinaanleg - Productie Planner - Inschrijvingen voor Roparun 2024 zijn geopend - Carma ook dit schooljaar actief met gastlessen - Areaal akkerbouw met ruim 14.000 hectare gegroeid - Overzicht aardgaswinning in Nederland - Receptionist - Vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland afgenomen - Geslaagde Trekkertrek in Midden-Delfland - Een hele boze Amerikaanse rivierkreeft - Spannende kunst in Kunsthalte 6