LPF wil opheldering over ambtenarenbeleid

Geplaatst door Westlanders.nu op 05-12-2012 23:28 - Gewijzigd op 05-12-2012 23:44

Westland 06.12.2012 - Op 5 december jl. hebben wij bericht ontvangen dat bij voorlopige uitspraak van de voorzieningenrechter, het eerder begin oktober jl. op non-actief gestelde afdelingshoofd ROV (Ruimte, Omgeving en Veiligheid)op alle punten in het gelijk is gesteld

en direct door de gemeente in zijn functie dient te worden herplaatst. Een opvallende mededeling, temeer daar dit betreffende afdelingshoofd, waarvan geen bijzondere zaken bekend waren waar het zijn functioneren betrof, plots op non-actief was gesteld. Buiten deze kwestie was het tevens opvallend te noemen dat met lichtsnelheid een dure interim-kracht op de plek van het afdelingshoofd werd gezet. Ook is bekend dat op meerder hoge posten dure interim-krachten werkzaam zijn.

Wat verder opmerkzaam is, is dat wij als raadsleden voor wat de afdeling ROV betreft geen klachten hebben als het gaat om de aangeleverde kwaliteit van stukken of voorstellen. Ook in dat licht is het handelen van de directie en het college opmerkelijk te noemen. Westland staat inmiddels te boek als juridische brekebeen als het gaat om rechtszaken. Ook voor wat de interne verhoudingen betreft worden wij regelmaat geconfronteerd met uitspraken over een chaotische sfeer binnen de ambtelijke organisatie.

Eerder dit jaar in de discussie rondom het nieuwe gemeentehuis mochten we zelf deelgenoot zijn van een andere ambtenaar die in de openbare commissie de wethouder verbaal overvleugelde en ongevraagd in de rede viel. Ook dit afdelingshoofd is inmiddels vetrokken. Naar aanleiding van bovenstaande zaken hebben wij daarvoor de volgende vragen aan het college:

1. Wat is de aanleiding geweest om een op het oog goed functionerend afdelingshoofd
    ROV met onmiddellijke ingang begin oktober jl. op non-actief te stellen?

2. Het afdelingshoofd ROV valt beleidsinhoudelijk onder de wethouder die verantwoordelijk 
    is voor ROV, niet zijnde de wethouder P&O. Is de voor ROV
    verantwoordelijke wethouder geconsulteerd over de aantijgingen die tegen het
    desbetreffende afdelingshoofd zijn gedaan en heeft de wethouder ROV deze
    argumenten onderschreven?

3. Is het college steeds volledig geïnformeerd en ook vooraf over het plan van de directie
    omtrent deze non-actiefstelling, is dit voornemen ook door het college
    onderschreven en is de verantwoordelijk wethouder waaronder ROV valt akkoord
    gegaan met het uiteindelijke besluit?

4. Welke kosten zijn er tot nu toe gemoeid met het inhuren van een interim-manager op
    de post van het naar huis gestuurde afdelingshoofd en voor hoe lang zijn er met deze 
    interim-manager afspraken gemaakt voor de betreffende werkzaamheden ?

5. Hoeveel kosten zijn er in deze collegeperiode (of vanaf 2010) gemoeid met het afscheid
    nemen van afdelingshoofden en teamleiders zoals o.a. de projectleiders van het gemeentehuis?
    Zowel t.a.v. doorbetalingsverplichtingen salaris terwijl men op non actief is gesteld als wel
    andere kosten voor herplaatsing en eventuele juridische kosten/proceskosten?

6. De voorzieningenrechter heeft in voorlopige uitspraak bepaald dat alle punten
    waarvoor het desbetreffend afdelingshoofd is weggestuurd, ten onrechte zijn gesteld.
    Dat is niet een klein beetje miskleunen maar fors. Het komt zelden tot zo’n uitspraak.
    Heeft het college en de verantwoordelijk wethouder P&O niet zelf een inschatting
    kunnen maken op de zwaarte van de aantijgingen en de juiste beargumentering?
    Of is men geheel afgegaan op het advies van de directie ? 

7. Los van de zaak om het op non-actief gezette afdelingshoofd, is in ieder geval door
    onze fractie, maar weten we dat ook van andere raadsleden, geconstateerd dat de
    afgelopen twee jaar de kwaliteit van de organisatie zienderogen achteruit gaat.
    Eerder is de kwaliteit en tijdigheid van aangeleverde stukken voor raadsbesluiten  
    genoemd, maar ook de verhoudingen op de werkvloer zijn ons ter ore gekomen.
    Kan het college aangeven of zij zich herkent in deze geluiden en kan het college
    aangeven wat de reden kan zijn voor onze constateringen en hoe de kwaliteit
    verbetert kan worden op korte  termijn?

8. Onze fractie constateert met regelmaat dat de organisatie zich bezighoud met
    randzaken, zoals bijvoorbeeld rondom de kwestie metropoolregio waarvoor de
    gemeenteraad in ieder geval geen opdracht heeft gegeven en andere bijzaken.
    Verder is eerder al geconstateerd dat er dubieuze sturing is geweest op het dossier
    nieuw gemeentehuis en de daarbij behorende rapporten van DHV. Maar ook de
    kwestie rondom de BTW in het project Nieuwe Water, waar Westland voor 9 miljoen
    euro door de fiscus op de vingers is getikt, is hier een mooi voorbeeld van.
    Is het college van mening dat de competentie en bestuurlijke ervaring van de directie
    op het niveau is van een 100.000 inwoner gemeente en zo ja kan het college dit dan
    voor ons motiveren?

9. Hoe verklaart het college de armoedige juridische beeldvorming die er van onze
    gemeente is? Heeft het college en dan met name de verantwoordelijk wethouder P&O

    voldoende zicht op de omvang en kwaliteit van de juridische afdeling en wat is
    bijvoorbeeld het aannamebeleid van personeel op deze belangrijke afdeling?

Wij verzoeken het college de vragen uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van LPF - Westland,

John Witkamp

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Westlanders uitgenodigd voor Winter Fair Scouting Polanen - De natuur net voor de kerst - Kerstconcert Jaap Kroonenburg in Maassluis - Kerstconcert op 16 december - Culturele raad Wateringen zoekt bestuursleden - Muziek met een verhaal - Lezing in het Streekmuseum Jan Anderson. ‘Sparen heeft weer zin - Bijeenkomst over prostaatkanker met thema ‘Samen beslissen’ - Terugkeer van derdelanders zonder Oekraïense nationaliteit - Kerstfeest in Kwintsheul op zaterdag 17 december - Kerst, kunst en cadeaus in galerie Kunsthalte 6 - Wilgen knotten op 10 december - Bijeenkomst ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ - Commercieel Administratief Medewerker - Reünie TJW & JLTB op 13 januari - Locatiemanager - 35% van de Oekraïense vluchtelingen aan het werk - Marketing & Communications Specialist - Medewerker technische dienst - Aankomend Teeltmanager potplanten - Inzameling kersthuisjes actie - Talentscout zoekt talentscout - Corporate Recruiter - Financieel administratief medewerker - Sportieve prestaties bij ZVVS - Actie Bloembollen voor een bloemrijk voorjaar - Inschrijving Peter Tetteroo Bokaal 2023 geopend! - Dingen die je moet weten voordat je een huis huurt - Stillevens van fijnschilders in Kunsthalte 6 - Orderpicker (geschikt voor alle leeftijden) - Medewerker Servicebalie - Voetbalgekte slaat weer toe - Studenten organiseren foodtour voor Stichting Jarige Job - Verkoop kerststukken voor Carma - Pakje Kunst in het groot - Sheeplightning op zaterdag 17 december - Kerstmarkt in Oude kerk op 9 en 10 december - 110 miljoen om Oekraïne door de winter te helpen - Tarieven hoogheemraadschap Delfland omhoog - Start snertwandeltocht gepland op 7 januari 2023 - Scouting Polanen heeft plek voor bevers - Nederland betaald mee aan T-72 tanks voor Oekraïne - Cijfers coronavirus voor vrijdag 4 november - Front Office Manager - Regeling opvang Oekraïners iets gewijzigd - Belgische klimaatiactivisten maand in de cel - Man overleden bij bedrijfsongeval Europoort - Brand bij stortbunker aan de Elbeweg - Oekraïners moeten zo snel mogelijk een bewijs van verblijf ophalen - Werkvoorbereider