Nieuwe visie centrale gemeentelijke huisvesting

Geplaatst door Westlanders.nu op 29-01-2012 06:43 - Gewijzigd op 29-01-2012 08:12

Naaldwijk 29.01.2012 - Westland Verstandig is voortgekomen uit het verzet tegen het ca.100 miljoen euro kostende nieuwe gemeentehuis/centrumplan aan de Verdilaan te Naaldwijk.

Destijds zijn veel bezwaren geuit zoals te duur, te groot, te laat en onvoldoende informatie van de burger. Fractievoorzitter Peter Duijsens heeft een duidelijke visie hoe Westland Verstandig dit dossier wil oplossen.

Uw speerpunt bij de verkiezingen was; geen duur gemeentehuis! Nu horen we weer geluiden over kostbare plannen en verspilling?


Westland Verstandig is de verkiezingen ingegaan met als speerpunt geen te duur nieuw gemeentehuis op de locatie Verdilaan in Naaldwijk. Wel is in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat wij een functioneel en duurzaam, betaalbaar gemeentehuis/ambtenarengebouw willen, dat goed bereikbaar is vanuit de kernen. En dat over een dergelijk plan de bevolking zich moet kunnen uitspreken.

Ons standpunt heeft er toe geleid dat bij Raadsbesluit van 29 juni 2010 het gemeentehuisproject Verdilaan werd ingetrokken. Daarna heeft de Rekenkamercommissie het onderzoek gedaan genaamd “Streep onder het verleden de toekomst onderstreept”. Dat rapport is in september 2011 uitgebracht. Nu staan we aan de vooravond van een nieuw traject om tot een goede (centrale) huisvesting te komen.

Hebt u zelf ideeën hoe dit probleem kan worden opgelost?


Westland Verstandig is al vanaf het begin bezig om te onderzoeken wat voor Westland en voor de Westlandse burgers de beste optie voor de huisvesting van de gemeentelijke ambtelijke organisatie is. Wij hebben daarbij voor onszelf kaders geformuleerd waaraan voldaan moet worden:

1 Nieuwe huisvesting moet goedkoper zijn dan de bestaande huisvesting in vier à vijf gemeentehuizen. De exploitatielasten van de nieuwe huisvesting ten opzichte van de bestaande huisvesting moeten lager zijn.
2 De nieuwe huisvesting moet op eigen grond van de Gemeente plaats vinden met zo min mogelijk kapitaalvernietiging.
3 Nieuwbouw mag alleen gerealiseerd worden als er voldoende draagvlak bij de burgers is. We merken wel op dat er snel iets moet gebeuren. Ook het in stand houden van de oude gebouwen gaat vele miljoenen kosten.
4 De ambtelijke organisatie mag een nieuwe huisvesting verlangen, maar een centrale huisvesting van ambtenaren moet concrete voordelen en financieel profijt geven.

5 Ook zal rekening gehouden moeten worden met minder ambtenaren, mede door het nieuwe (digitale) werken en het feit dat de ambtenarenorganisatie de komende tijd zal afslanken.
6 En er moet op de ambtelijke organisatie flink bezuinigd worden. Het moet beter, goedkoper en effectiever.

7 Om voldoende draagvlak bij de Westlandse burgers te krijgen, moet er een vorm van volksraadpleging plaatsvinden, waarbij een concreet plan aan de burgers wordt voorgelegd. De burgers kunnen zich dan erover uitlaten of zij achter dat plan gaan staan. Goede voorlichting is hierbij essentieel.

Wat is het standpunt van Westland Verstandig?

Eerst moet duidelijk worden gemaakt dat een nieuwe centrale ambtelijke huisvesting qua exploitatiekosten goedkoper is dan doorgaan met de bestaande vier à vijf gemeentehuizen. De uitkomst van deze vergelijking hangt af van de kosten die realisatie van een centrale huisvesting met zich mee brengt. Daarom moet snel een concreet plan worden aangedragen om zo de afweging “kosten bestaande situatie ten opzichte van de kosten na realisering van de centrale huisvesting” te kunnen maken.

U zegt dat Westland Verstandig een goed plan heeft?

Ja, wij hebben een haalbaar en betaalbaar plan ontwikkeld. Wij willen een splitsing tussen:

a. de huisvesting gemeentelijke organisatie; de ambtenaren en het College, plus een publieksbalie.

b. een politiek centrum; de gemeenteraad, griffie en fractiehuisvesting.

Toelichting op a: Westland Verstandig was eerst geen voorstander van een centrale huisvesting in het centrum van enige kern, maar er zijn goede gronden om daarvan af te wijken, puur vanwege het kostenaspect.


Westland Verstandig zou de centrale gemeentelijke huisvesting graag gerealiseerd zien door verbouwing van het huidige Rabobankgebouw dat eigendom is van de Gemeente. Voordeel is dat de grond (ca  4.500 vierkante meter) in bezit is en dat het bestaande gebouw voor een groot deel hergebruikt kan worden bij nieuwbouw, en we lossen een kostbaar probleem op. Wij denken dat deze wijze van bouw verreweg het goedkoopst is.

Deze nieuwbouw kan gekoppeld worden aan de sloop van het in slechte staat verkerende gemeentehuis Naaldwijk. Het vrijkomende terrein kan dan een (tijdelijke) functie krijgen als een parkeerplein met bomen etc. (ook andere opties hebben wij hiervoor al bedacht)


Een parkeerterrein is hard nodig, maar hoe bedoelt u dit?

1. Dit parkeerterrein kan, eventueel ’s avonds en in het weekend, gebruikt worden voor het centrum van Naaldwijk waardoor het daar bestaande parkeerprobleem, zeker na het autovrij maken van het Wilhelminaplein, wordt opgelost. Wij willen dat ambtenaren zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer komen.

2. Komt het ooit tot een andere invulling van het betreffende gebied, dan kan op een goedkope wijze het parkeerplein herbestemd worden en kan in het kader van een eventueel nieuw plan alsnog een andere parkeervoorziening gecreëerd worden.

U wilt een politiek centrum in ’s-Gravenzande, waarom?

1 Wij willen het bestaande gemeentehuis ’s-Gravenzande in stand houden als politiek centrum en tevens als publieke balie. Dit gebouw is goed ingericht en brengt weinig kosten mee om het up to date te maken.
Eventueel kan daar ook de huisvesting van een andere gemeentedienst plaatsvinden, bijv. de brandweer die nog steeds zoekende is naar een definitieve huisvesting.

U wilt gelijk het probleem van de servicepunten oplossen, hoe?

Westland Verstandig wil gelijktijdig concrete plannen voor gemeentelijke servicepunten/publieksbalies in de grotere Westlandse kernen: Monster/Poeldijk, Wateringen/Kwintsheul, De Lier, Naaldwijk en ’s-Gravenzande. De burgers willen dat graag en ondanks meer digitale service moet voorlopig het loket ook dicht bij de burger blijven, eventueel aangevuld met mobiele service.

En wat gaat u doen met de gemeentelijke panden en het oude Raadhuis in Naaldwijk?

Wij willen nog twee andere zaken realiseren:

Het behoud voor de Gemeente Westland van het historische oude Raadshuis aan het Wilhelminaplein te Naaldwijk. Dit kost geld, maar Westland Verstandig verwacht door haar totaalplannen, de wijze van bouwen van de centrale gemeentelijke huisvesting ten opzichte van wat gereserveerd is, geld over te houden waardoor het oude Raadshuis behouden kan worden voor bijv. de gemeentelijke ontvangst, vergaderingen en eventuele expositieruimte en dat is ook goed voor de cultuur.

En wij willen gelijktijdig een snelle invulling/oplossing, van de bestaande vrijkomende gemeentehuizen in Wateringen, Monster en De Lier. Voorkomen moet worden dat er langdurige leegstand gaat plaatsvinden, wat tot verspilling zal leiden.

Denkt u dat de burgers uw plannen zien zitten?

Westland Verstandig ziet in haar plannen een goede en betaalbare oplossing waar ook de burgers zich in kunnen vinden naar wij verwachten. De verbouwings- en aanpassingskosten van de Rabobank zijn te overzien en vallen, voorzover de eerste berekeningen aangeven, ruim binnen het gereserveerde bedrag.


Wilt u dat de gemeente weer zelf het plan gaat uitvoeren?

Of de Gemeente zelf moet bouwen of dat moet overlaten aan derden en vervolgens het gebouw moet terughuren, is een uitwerkingskwestie. Bezien zal moeten worden wat het beste op korte en lange termijn is en wat financieel het gunstigst is.


Denkt u dat u politieke steun gaat krijgen?

Dit voorstel van Westland Verstandig moet een kans hebben. Wij vinden dat de burgers zo snel mogelijk de gelegenheid moeten krijgen om zich uit te laten over ons voorstel. Na kennisname van de reacties van de burgers kan dan eventueel snel een besluit genomen worden. Mocht er onvoldoende draagvlak zijn, dan zal het plan bijgesteld moeten worden. We zitten dan natuurlijk snel op de lijn dat de bestaande situatie gehandhaafd moet worden, ongeacht de hogere kosten die dat met zich mee zal brengen.

Westland Verstandig meent door deze informatie dat de discussie inzake de nieuwe gemeentelijke huisvesting en de bijkomende belangrijke vraagstukken, een bepaalde concrete richting te geven. Politiek moet blijken of er voldoende draagvlak bij de diverse partijen gevonden kan worden. Per slot moet er een goede oplossing komen voor dit belangrijke probleem.
Wethouder Bogaard laat weten onze gedachten interessant te vinden, ook in financieel opzicht.

Meer info: Westland Verstandig
Bel naar: P. Duijsens 06-53401068

Mail naar: info@westlandverstandig.nl

www.westlandverstandig.nl

 

 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Feestweek Ter Heijde 12-17 juni - Lentefair bij Woutershof op 17 juni - Bunkerdag op zaterdag 3 juni - Burgemeester, kom je buitenspelen? - 10 juni Open dag Stadsarchief Vlaardingen: dubbel feest! - Finale POPIMPULS voor de Westlandse muziekscene! - Interactieve lezing: ‘Leven na kanker, van óverleven naar leven. - Orgelconcert met Adriaan Hoek op 3 juni - Online Marketeer - Groots Benefietconcert Westlands Mannekoor t.b.v. Stichting ALS Westland - Stichting Thuisgekookt helpt de zorgers zorgen tijdens Praatje Pot - Accountmanager Benelux - Sterrenhemel bekijken tot zondag 4 juni - Oekraïense vliegers krijgen opleiding voor F-16 - Synres Almoco zoekt een Operator - Klantenservice Medewerker - Glitter en glamour in Kwintsheul - Zomerwandeling in Staelduinse Bos op 26 juni - Zomeravond bridgen bij Westlandse Bridge Club - Natuurcafé en insecten - Schakels in de Zijderoute: een reisverslag. - OM gaat Rotterdamse agent vervolgen wegens meineed - Open dagen duurzaam crematorium Pax - Rotterdam aan Zee: Avondvullend top entertainment! - Mustang Valley op zondag 4 juni - Wat u moet weten over de kenmerken van Brembo remschijven - Operator/ Productiemedewerker - Box medewerker 3 dagen - Kom samen muziek maken bij het Westlands Leerlingenorkest! - Zaken doen met Westlanders.nu - Bosfestival Westland op verrassing locatie op zaterdagavond 17 juni - Digital Marketeer - Hemato-oncologische lotgenotenbijeenkomsten bij Carma - Logistiek Coördinator - Calculator/ Werkvoorbereider - Financieel Medewerker - Assistent ploegleider Productie - Live webcam beelden A4 en N211 Wippolderlaan - Twee nachtafsluitingen Maassluissedijk in mei en juni - Zwangerschaps Event in het Westland 17 juni - Boxmedewerker - Warehouse medewerker - Recruitment Consultant KGU - Logistieke boxmedewerkers in de sierteelt - Activiteitendag stichting VEME op 11 juni - Programma 30e WESTERPOP bekend! - Bedrijfsleider loonbedrijf