Onderzoek naar gerechtelijke procedures in de gemeente Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/12/2013 17:11 - Gewijzigd op 05/12/2013 17:18

Onderzoek naar gerechtelijke procedures in de gemeente Westland

Westland 05.12.2013 - De Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Westland gaat in 2014 onderzoek doen naar...

de doorlopen gerechtelijke procedures in de periode 2006 tot 2012. Heeft de gemeente Westland voldoende kennis en middelen in huis om bij (dreigende) juridische procedures optimaal te kunnen handelen? De RKC wil hier, voor de Westlandse gemeenteraad, inzicht in verkrijgen.

De aanleiding van dit onderzoek is gelegen in het feit dat de gemeente recentelijk een aantal maal een in het oog springende procedure heeft “verloren”, met als gevolg financiële en imago schade. De RKC zal zich bij haar onderzoek niet specifiek focussen op verloren zaken, maar wil over een langere periode alle verloren en gewonnen zaken beschouwen om na te gaan of er een structureel probleem binnen de organisatie aan ten grondslag ligt.

Bij het onderzoek wordt zowel gekeken naar procedures die de gemeente opstart als procedures die door derden tegen de gemeente worden aangespannen. Het onderzoek bestaat uit een documentenstudie en interviews met betrokken ambtenaren en zo mogelijk ook met externe partijen. De RKC streeft ernaar om het onderzoeksrapport in het tweede kwartaal van 2014 aan de raad van de gemeente Westland aan te bieden.

Over de RKC
De RKC is een onafhankelijke commissie die onderzoekt wat er terecht is gekomen van het beleid dat door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad is vastgesteld. Er wordt gekeken of de doelen zijn bereikt en of het beschikbaar gestelde geld efficiënt is besteed.
De RKC kijkt bij een onderzoek niet alleen naar het verleden, maar geeft ook adviezen aan de raad en het college over hoe het bestuur beter kan.

De opzet van dit onderzoek is te lezen via de website van de gemeente Westland bij de pagina van de RKC.

Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info