Opening Showcase Waterbuffer

Gemeente Westland

Opening Showcase Waterbuffer

's-Gravenzande 28.08.2015 - Al doet het weer de laatste weken anders vermoeden, Nederland kampt met droogte dit jaar. Ook in de toekomst moeten we rekening

houden met nattere winters en drogere zomers. Dat betekent minder zoetwater in de periode dat agrariërs er het meeste behoefte aan hebben. Ondergrondse waterbuffers bieden uitkomst. Diverse nieuwe ondergrondse waterbergingstechnieken worden sinds kort gedemonstreerd in een showcase bij de tomatentelers van Prominent in het Westland.

Opening Showcase Waterbuffer

Kostbare ruimte bovengronds

Zoetwateroverschotten in de winter opslaan en in de zomer aanspreken. Het klinkt eenvoudiger dan het is. Regenwater is ideaal als gietwater vanwege het lage zoutgehalte, maar bovengrondse opslag neemt veel kostbare ruimte in beslag. In het westen wordt daarom als aanvulling vaak brak of zout grondwater via dure omgekeerde osmose van zout ontdaan, waarbij het zoute restwater terug de bodem ingaat. In andere gebieden wordt ook wel zoetwater van elders aangevoerd, wat de druk op beschikbare voorraden vergroot. Toenemende zoetwatertekorten leiden tot productieverliezen voor tuinbouwers, akkerbouwers en fruittelers.

Ondergrondse waterberging

Showcase Waterbuffer is een unieke demonstratie van verschillende technieken voor lokale en regionale ondergrondse waterberging. Een daarvan is een systeem dat overschotten van regenwater opslaat via putten in de watervoerende zandlaag. Zo wordt een zoetwaterbel gecreëerd in zout grondwater. Het opgeslagen water kan naar behoefte worden gebruikt als gietwater. Op deze manier zijn de injectie en onttrekking van zoetwater in balans en ontstaat een robuuste zoetwatervoorziening, zonder de nadelige effecten van een zoute reststroom. Ook worden de kosten van het ontzilten bespaard.  Deze vernieuwende manier van zoetwateropslag kan nationaal en internationaal een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van zoetwatertekorten.

Showcase

Sinds 2012 wordt bij Prominent het opgevangen regenwater van vier tuinders – met in totaal 27 hectare kasdek – ondergronds opgeslagen. Dit proces is nu ingericht als showcase, waarbij alle stappen in het veld worden toegelicht met informatieborden. In een speciale ontvangstruimte komen andere technieken voor waterberging aan bod, die bijvoorbeeld geschikt zijn voor landbouw en fruitteelt. De showcase is mede mogelijk gemaakt door het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water en de Stichting Waterbuffer

Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info