Progressief Westland en het college

Geplaatst door Westlanders.nu op 13-11-2012 07:12 - Gewijzigd op 13-11-2012 07:21

Westland 13.11.2012 - Begin september besloot Westland Verstandig zijn steun aan de coalitie van GBW, CDA en Westland Verstandig op te zeggen.  

Na het aftreden van wethouder Jan Bogaard in oktober hebben de twee coalitiepartijen GBW en CDA onderzocht hoe de resterende collegeperiode tot aan maart 2014 het beste ingevuld kan worden. Door hen zijn daartoe twee oud-raadsleden gevraagd gesprekken te voeren met alle fracties in de raad en met het college. Door deze ‘verkenners’ is aangegeven dat in nagenoeg alle gesprekken gepleit is voor het vormen van een stabiele coalitie om de bestuurlijke continuïteit te borgen.

GBW en CDA beschouwen een coalitie met een meerderheid in de raad de beste voorwaarde om die stabiele coalitie te kunnen vormen en hebben daarom Progressief Westland uitgenodigd ook verantwoordelijkheid te willen dragen als coalitiepartner. In de afgelopen anderhalve week zijn er een aantal gesprekken gevoerd, waaruit bleek dat er voldoende vertrouwen tussen de drie partijen om op een goede en constructieve manier te kunnen samenwerken. Dit was voor ons een voorwaarde. Een raad moet kritisch zijn, maar wel opbouwend.
En vanuit die grondhouding moet ook een college van burgemeester en wethouders kunnen werken. Daarom hebben de betrokken partijen ook nadrukkelijk gesproken over het bereiken van een zo breed mogelijk draagvlak in de raad over te nemen besluiten.
Progressief Westland ziet in Mohamed el Mokaddem een geschikte wethouder en heeft hem inmiddels voorgedragen als kandidaat. Voor zover nu bekend zal er woensdag 14 november as. een extra raadsvergadering worden uitgeschreven waarbij de heer el Mokaddem als kandidaat zal worden voorgedragen.

De drie partijen hebben er voor gekozen geen nieuw coalitieakkoord op te stellen, maar aan te sluiten op het collegewerkprogramma ‘Bouwen, Binden en Bereiken’. Al eerder, bij de presentatie van dit programma, is door ons aangegeven dat dit collegewerkprogramma voor een heel groot deel overeenstemt met de inhoud van het verkiezingsprogramma van Progressief Westland met de titel ‘Samen leven, samen werken, samen doen’. Het collegewerkprogramma wordt door middel van een coalitieverklaring aangevuld met een aantal door Progressief Westland aangedragen accenten, die op hoofdlijnen betrekking hebben op sociaal beleid, duurzaamheid, jeugd en jongerenbeleid en de kwaliteit van de buitenruimte.

De nieuwe coalitiepartijen hebben tegenover elkaar uitgesproken op een solide en constructieve wijze samen te zullen werken, met respect voor elkaars standpunten. Progressief Westland staat al vanaf het begin van haar bestaan voor constructieve, gedegen politiek. Met een open en kritische blik. Ik heb er alle vertrouwen in dat we, ook als lid van de coalitie en met een wethouder in het college die lijn van de afgelopen jaren kunnen en zullen voortzetten.

Het raadslidmaatschap van Mohamed zal worden overgenomen door Nico de Gier. Nico is al enige jaren actief als fractieadviseur/steunraadslid en zal zonder problemen de raadswerkzaamheden over kunnen nemen. Daarnaast zal Rob Noort de fractie verder versterken door de activiteiten van Nico als fractieadviseur over te nemen.

Hou het klein.

Dat was de oproep van Progressief Westland bij de behandeling van de gemeentebegroting.
Bezuinigingen zijn onvermijdelijk. Maar pas op met maatregelen die van invloed zijn op de woonomgeving. Bezuinigingen op het schoon houden van de openbare ruimte is het paard achter de wagen spannen. Vuile, slecht onderhouden wegen geeft mensen een gevoel van onveiligheid. Ze voelen zich dan niet meer op hun gemak. De conclusie is duidelijk. Niet aan beginnen. Progressief Westland pleit er zelfs voor om de inzet van medewerkers van Patijnenburg te vergroten.

Een andere ongewenste maatregel is het niet meer onderhouden van speelwerktuigen. De besparingen zijn gering. De gevolgen desastreus. De raad wil dat er 3% speelruimte is voor kinderen. Een voornemen dat nog lang niet is gerealiseerd. Dan kunnen we niet toestaan dat bestaande speelplekken kale, lege vlakten worden. Daarom vroegen wij het college hier samen met de raad duidelijke afspraken over te maken. Dat gaan we de komende maanden dan ook doen.

Klein houden waar het kan, geldt ook voor de jeugdzorg. Opvoedingsondersteuning geef je daar waar ouders en kinderen van nature komen. In peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen. Niet in een Centrum voor Jeugd en Gezin waar de jeugdhulpverlening zit. En cultuur is voor ons het uitvoeren van leuke, waardevolle activiteiten voor de Westlanders. Elke euro, moet maximaal ten goede komen aan de activiteit waarvoor het is bedoeld. Dus: geen overhead, bureautjes en onderzoeken.

Het voornemen van het college om sterk te bezuinigen op het jeugd- en jongerenwerk is mede door Progressief Westland van de baan. Om voorafgaand aan het vaststellen van de uitgangspunten voor jongerenwerk te bezuinigen is niet logisch. Vandaar dat Progressief Westland, ondersteund door Gemeentebelang Westland, het CDA-Westland, de LPF-Westland, de CU/SGP en LEO 2.0 een motie indiende om in 2013 niet te bezuinigen en in dat jaar eindelijk eens werk te maken van het jeugd- en jongerenwerk. Dit voorstel werd door de gehele raad gesteund en overgenomen door het college.

Progressief Westland is zich bewust van de lastige financiële positie van onze gemeente, maar blijft werken aan een aantrekkelijke gemeente. Veel aandacht voor de woonomgeving is daarbij noodzakelijk. Dat zullen we blijven houden.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Sterrenhemel bekijken tot zondag 3 maart - Vogelexcursies 2024 in Midden Delfland - Magic circus start in Maassluis - Logistiek magazijn medewerker - Duits bluestrio Muddy What? in de Muziekzolder - Musical Madness op 10 maart - 1 maart a.s. start inschrijving A Local Swim Westland - Bijeenkomst Werk en Kanker op 7 maart - Industriedeur Monteur - Lezing over ‘De Geuzen in Vlaardingen’ - Tour de France Femmes 2024 op 12 augustus in de regio - 16 locaties tijdens Museumnacht Kids Den Haag - Presentatie deel 61 Streekmuseum Jan Anderson. - Maaimachinist - Monteur beveiligingstechniek - Duo expositie in Hofboerderij: beelden en schilderijen. - Man vermist na ongeluk Professor Gerbrandyweg - Koffieconcert met celliste Hanneke Rouw op 3 maart - Het belang van effectieve werving en selectie en de rol van account manager jobs - Expositie Johan van der Helm - Neuzelmarkt bij de Vlietwoning - 200 jaar KNRM tentoonstelling door heel het land - ‘Formidable!’ Harmonieorkest van De Phoenix geeft concert met Frans thema - Dit is hoe jouw onderneming succesvol wordt - Facilitair medewerker - Junior Project Manager - Evenementen chauffeur - Goed nieuws voor Westlandse zonnepanelen bezitters: Salderingsregeling blijft! - Allround Monteur - Medewerker riooltechniek - Installatiebedrijf Recharged over behoud salderingsregeling zonnepanelen - Informatieavond over op- en overslag waterstof - Wat zijn de voordelen van beleggen in een ETF ten opzichte van losse aandelen? - Eerste Kamer stemt tegen afbouwen salderingsregeling - Vrachtwagenchauffeur Horti - Kunststof bewerker - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Maasdijk? - Bandenmonteur - Helpende handen gezocht voor Dios Lentefeest - Schoonmaak - Logistiek medewerker - Paniek in de Chocoladefabriek - Logistiek Medewerker afval - Productiemedewerker Planten - Productie medewerker stekwerk - Bedrijfsleider/meewerkend voorman - Meewerkend voorman - Grasverzorger - Presentatie uniek stamboomboek familie Van Buuren - 210 teams aan de start tijdens 33ste Roparun