Samen werken aan schone sloten

Hoogheemraadschap Delfland

Samen werken aan schone sloten

Westlanden 24.02.2014 - Het water in sloten en vaarten moet schoner. Dat geldt voor Europa, voor heel Nederland, en ook voor dit deel van Zuid-Holland.

In de afgelopen jaren is hier al heel wat gedaan om tot schoner water te komen. Maar er is meer nodig. Daarom wordt op 27 februari 2014 het ‘afsprakenkader regionale samenwerking op weg naar emissieloze kas 2027' ondertekend.

In dit afsprakenkader spreken de gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Midden-Delfland, Zuidplas en Waddinxveen, LTO Noord Glaskracht, het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland af dat zij samenwerken bij het realiseren van een goede waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden. Daarmee wordt niet alleen het water in de omgeving schoner (en dus prettiger om op of aan te vertoeven), maar wordt gelijk een bijdrage geleverd aan de doelen die gelden vanuit de Europese regelgeving (KaderRichtlijn Water ofwel KRW).

Belang

Iedereen heeft belang bij schoon water. De burger, omdat het bijdraagt aan een prettiger leefomgeving, de overheden omdat zij aan de lat staan voor het behalen van de gestelde doelen, maar ook de ondernemers in de glastuinbouw. Dat het in het belang van deze sector zelf is om lozingen van verontreinigende stoffen naar sloten en vaarten terug te dringen blijkt bijvoorbeeld uit de discussie over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen: die kun je of verbieden of je kunt er met het terugdringen van de lozingen voor zorgen dat tuinders een werkbaar pakket aan middelen behouden.

Ambities en doelen

De ambities op weg naar schoner water liggen hoog. Vanuit de KRW moet er worden gestreefd naar een goede waterkwaliteit: een (nagenoege) nullozing van mineralen (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen naar water draagt daar fors aan bij.

Deze doelen zijn landelijke bepaald, maar regionale afspraken zijn nodig om het landelijke doel in 2027 te halen. Dat komt doordat unieke kenmerken van de regio (mede) de oplossingsrichtingen bepalen. Een kenmerk voor dit gebied is bijvoorbeeld dat, mede dankzij de inzet van gemeenten en tuinders, (vrijwel) alle glastuinbouw is aangesloten op de riolering.

Het doel van het afsprakenkader is dan ook: het op een zo efficiënt mogelijke manier regionaal samenwerken van waterschappen, gemeenten en glastuinbouw om in 2027 vanuit de glastuinbouw (vrijwel) niets meer te lozen in sloten en vaarten.

Waarom nu?

Overheden en glastuinbouw werken al langer samen aan schoon water. Zo hebben gemeenten in de meeste buitengebieden riolering aangelegd of de riolering aangepast, zodat vervuilende lozingen niet meer in de sloten terecht kwamen, maar bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties, waar ze gezuiverd kunnen worden. Nu is het tijd voor een volgende stap, waarbij ook het terugdringen van overige vervuilende lozingen in de sloot van belang is. Met het afsprakenkader wordt hieraan bijgedragen. Door ook op dit vlak samen te werken, activiteiten op elkaar af te stemmen, gelijk op te trekken en van elkaar te leren, werken we effectief en efficiënt aan gezamenlijke ambitieuze doelstellingen!

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info