Strengere aanpak WW-fraude door arbeidsmigranten

Rijksoverheid

Strengere aanpak WW-fraude door arbeidsmigranten

Westlanden 01.02.2019 - WW-fraude door arbeidsmigranten wordt strenger aangepakt. De maatregelen die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vorig najaar aankondigde zijn vormgegeven en uitgewerkt. Daarnaast is UWV gestart met de onderzoeken naar de cultuur en werkwijze. Ook is de samenwerking tussen het ministerie van SZW en UWV geïntensiveerd ten aanzien van handhaving. Hierdoor is de aanpak van WW-fraude steviger verankerd. WW-fraudeurs kunnen in de toekomst rekenen op een blijvend actieve aanpak, ook als ze hun werkwijze veranderen. Dit staat in de brief Stand van zaken uitkeringsfraude die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Achterstand bij huisvesten statushouders in Westland loopt op

Vorig najaar werd duidelijk dat Poolse arbeidsmigranten in toenemende mate met de WW fraudeerden. Met behulp van tussenpersonen verbleven ze met hun werkloosheidsuitkering in Polen in plaats van op zoek te gaan naar werk in Nederland. Minister Koolmees vindt WW-fraude onacceptabel, het tast het draagvlak onder de sociale zekerheid aan. Hij heeft met UWV afgesproken dat deze fraude intensiever wordt aangepakt.

Zo is inmiddels samen met gemeenten de adrescontrole verscherpt. UWV is bezig met het onderzoeken van adressen waar drie of meer uitkeringen op verstrekt worden, dit kan wijzen op een verblijf in het buitenland van de WW-er. De onderzoeken die hieruit volgen lopen nog. Tegen overtreders wordt meteen opgetreden.

UWV heeft risicoprofielen ontwikkeld om misbruik bij de aanvraag van de WW-uitkering op te sporen. Met behulp van data-analyse en experts heeft UWV haar bestand doorgelicht op verdachte patronen. Ook zijn er risicoprofielen ontwikkeld om te achterhalen of iemand ongeoorloofd in het buitenland verblijft of verwijtbaar werkloos is. De risico-profielen zijn inmiddels getest bij 500 uitkeringsgerechtigden en zullen na verdere verfijning standaard worden toegepast om fraude op een efficiënte manier op te sporen. Om verwijtbare werkloosheid (waarbij geen recht op WW is) verder aan te pakken, is een pilot met de uitzendsector gestart. Daarnaast is begonnen met het registreren van tussenpersonen.

Cultuur en werkwijze
Voor de fraudebestrijding is het belangrijk dat de medewerkers van UWV vermoedens van fraude melden en aangemoedigd worden dat te doen. UWV is gestart met een cultuuronderzoek dat in kaart brengt of alles hiervoor voldoende op groen staat. Dit onderzoek is voor de zomer afgerond. De interne accountantsdienst van UWV onderzoekt momenteel hoe fraudesignalen van binnen en buiten worden opgepakt en afgehandeld. Dit onderzoek verschijnt eveneens voor de zomer.

Risico’s afwegen, samenwerking en informatie
Ook komt er een breed extern onderzoek naar misbruikrisico’s. Dit is na de zomer afgerond. UWV gaat een afwegingskader ontwikkelen om beter te peilen waar de belangrijkste risico’s liggen. Zo kan UWV niet alleen zelf beter wegen waar handhaving nodig is, maar kan daar ook eerder en beter met het ministerie van SZW over in gesprek. Minister Koolmees bespreekt met UWV op welke manier de maatregelen verstevigd kunnen worden met extra middelen en capaciteit.

Het UWV, gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Inspectie SZW bundelen ten slotte hun informatie over fraude in signaleringsbrieven. Deze gaan vanaf juni jaarlijks naar de Tweede Kamer zodat Kamerleden goed zicht krijgen op de gesignaleerde fraude en de keuzes die in de handhaving gemaakt worden.

Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Bibliotheek Westland trapt af met online boekenclub Meer info - Douanehuisje weer open: juni Terug naar '45 Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - Op 10 juni Buitenspeeldag met Jantje Beton Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Inschrijving ADO Den Haag Voetbalkampen zomervakantie geopend! Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - NL-Alert controlebericht 8 juni Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Tentoonstelling Kijk eens naar hommels Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Herinrichting Kloosterslop vanwege overlast jeugd Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info - Groen licht voor nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul Meer info - Provincie ziet ruimte voor zeker 30.000 extra woningen Meer info - Activiteiten van oranjevereniging Maasdijk verplaatst Meer info - Doe mee met de Steenbreektrofee 2020 Meer info - Verhoging verbrandingsbelasting mede oorzaak verandering ophalen huisvuil Meer info - Column; Onwankelbaar! Meer info - A Local Swim Westland wordt verzet naar 2021 Meer info - Honselse feestweek gaat door met coronaproef editie Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Hergebruiken mondkapjes mogelijk na goede sterilisatie Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info - Planken op de planken verplaatst naar juni Meer info