Strijdig gebruik gronden en opstallen Galgeweg 3 beëindigd

Gemeente Westland

Strijdig gebruik gronden en opstallen Galgeweg 3 beëindigd

Naaldwijk 18.05.2018 - De gemeente Westland heeft met de eigenaar van het terrein aan de Galgeweg 3 in Naaldwijk een akkoord bereikt over het beëindigen

van het strijdig gebruik van gronden en opstallen. Hiermee kan een van de langstlopende handhavingsdossiers in Westland worden afgerond. Bovendien wordt een bijdrage geleverd aan het oplossen van een aantal maatschappelijke vraagstukken. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in een brief die vandaag aan de gemeenteraad is gezonden.

Het hoofdlijnenakkoord biedt de mogelijkheid om in een van de laagst gelegen delen van Nederland een waterberging voor calamiteiten te realiseren en de herstructurering van de glastuinbouw te bevorderen. Ook wordt de waterkwaliteit verbeterd en krijgt Westland er een stuk openbaar toegankelijke natuur bij doordat de waterberging op termijn een dubbelfunctie krijgt als park. De schuur die op het terrein staat krijgt een maatschappelijke bestemming, waarbij in beperkte mate ook besloten bijeenkomsten zijn toegestaan.

Eigenaar Jan Olsthoorn heeft er begrip voor dat de gemeente de strijdigheden op zijn percelen wil beëindigen. “Ik heb me altijd gerealiseerd dat het strijdig gebruik moet eindigen en kan mij vinden in deze oplossing. Ik kan hier blijven wonen en goede doelen blijven ondersteunen. Het groen en water dat hier komt past bij mij.”

Als gevolg van een concreet verzoek tot handhaving is het college van burgemeester en wethouders genoodzaakt geweest het traject van juridische handhaving in te zetten. Het heeft echter de nadrukkelijke voorkeur van het college om via de bestuurlijke weg tot een duurzame oplossing te komen.

Het hoofdlijnenakkoord zal op 23 mei worden besproken in de commissie EFO en daarna juridisch worden uitgewerkt. De gemeenteraad zal te zijner tijd besluiten moeten nemen over wijziging van het bestemmingsplan en verwerving van de gronden (3 hectare) met als doel deze in te brengen voor de uitvoering van het Waterplan. De grondprijs die de gemeente en eigenaar zijn overeengekomen zijn volgens het college marktconform, gelet op de ligging en de beoogde bestemming. De gronden zullen worden doorverkocht aan het Hoogheemraadschap van Delfland.

Afscheidsreceptie wethouders Midden Delfland op 30 mei Meer info - Ada van Dijk exposeert in Inloophuis Carma Meer info - Fantasiedier knutselen met littleBits Meer info - Feestelijke opening expositie leerlingen in Bibliotheek Naaldwijk Meer info - Studieseminar over ‘Israël, Jezus en de toekomst’ Meer info - Feestweekend Wateringen voor zowel jong als oud! Meer info - Verkiezing stadsdichter Maassluis op 6 juni Meer info - 70- jarig jubileumshow Meer info - Popkoor Ruby tijdens Midden Delfland Dagen Meer info - Excursie Poelzone op 26 mei Meer info - SBO De Diamant verrast met survivalsportdag Meer info - Historisch café VIOS Wateringen Meer info - Avondvierdaagse Heenweg 4-7 juni Meer info - Autobiografisch schrijven door Paul de Bloois Meer info - Meidentoernooi bij FC ’s-Gravenzande op 2 juni Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Operatie Steenbreek in Maasdijk op 30 mei Meer info - Open dag Scouting Naaldwijk op 26 mei Meer info - Nationale Bunkerdag 2018: Kindercollege Bunkers door Peter de Krom Meer info - Prachtige vogeltekeningen te bewonderen in Bibliotheek ‘s-Gravenzande Meer info - Voorlezen met knutselen in Hoek van Holland Meer info - Moestuincoach en groentecabaretier op GroenteSoiree Meer info - Zomerwandeling in Staelduinse Bos op 10 juni Meer info - Hulpdiensten redden eendjes uit waterzuivering Meer info - Worship Together Westland. Een praise avond voor iedereen! Meer info