Wat is klimaatverandering en hoe komt dat? (4/7)

Aad van Uffelen

Wat is klimaatverandering en hoe komt dat? (4/7)

Westlanden 19.09.2018 - Wat beïnvloed het klimaat en in welke mate? Wat zijn de grootste parameters en zijn die stuurbaar? Wetenschappers noemen  vier grote factoren

die het klimaat beïnvloeden, dat zijn:  geologische, astronomische, atmosferische en incidentele factoren. Nou begin er maar aan, een korte uitleg

1.      Geologische: nog steeds verschuiven de aardplaten, dit schijnt de belangrijkste uitstoot aan C02 te geven. Ook veranderen daardoor de stromingen in de atmosfeer en de oceanen.(als warme en koude golfstromen iets verschuiven heeft dat grote gevolgen. Zo veroorzaakt El Niño tijdelijk een grote weersverandering)

2.      Astronomische: de ruimte en ruimtestraling, de afstand tussen de aarde en de zon fluctueert en de helling van de aardas schijnt ook te schommelen. De hoeveelheid zonlicht is ook niet stabiel en er zijn zonnevlammen die de aarde beïnvloeden.

3.      Atmosferische: de atmosfeer is veranderlijk, soms door vulkanische activiteit. Maar ook de uitstoot (mede veroorzaakt door de mens), door broeikasgassen zoals fijnstof, koolzuurgas (C02) en Methaan, verandert de atmosfeer. Metingen geven aan dat de laatste paar duizend jaar is toegenomen.

4.      Incidentele: de incidentele factoren zoals meteorietinslagen, stof in de atmosfeer door vulkaanuitbarstingen bovengronds of woestijnstof. Ook vulkaanuitbarstingen op de zeebodem beïnvloeden het klimaat (zo is er een kans dat de megavulkanen die bij en onder Napels liggen exploderen. Dat kan tot een nucleaire winter leiden, door fijnstof die de zon verduistert, het kan tot kou leiden en minder plantengroei). (Je zou ook de industriële uitstoot door de mens incidenteel kunnen noemen, deze uitstoot beïnvloedt bodem, water en lucht)

Veel factoren zijn dus zeer veranderlijk en dynamisch en vooral onvoorspelbaar. Het enige waar we invloed op kunnen uitoefenen is de hoeveelheid mensen, het consumptiepatroon en vervuiling door de mens, maar daarmee kan je nog steeds het klimaat niet reguleren. En, als je gaat morrelen aan de motor van de aarde, welke risico's neem je dan?

CO2 of iets anders?

Verschillen in temperatuur, de hoeveelheid C02, de hoeveelheid zuurstof, luchtdruk, de hoeveelheid ijs, het is door de tijd dus heel verschillend geweest en toch blijft het klimaat redelijk stabiel. Wat zijn dan de corrigerende factoren om balans te houden? Hoe doet de aarde dat? Is de zee de stabiliserende factor, of waren dat de oerbossen, de bomen op aarde, of beide, of is er nog iets anders?  Er zijn ook wetenschappers die zeggen dat niet  CO2, maar H2O (water) de grootste klimaatopwarmer is...

Zo werd ook recent bekend dat door de overbevissing van de zee, en nu ook het diepzeevissen, veel bodemleven in de zee afsterft en door ontbinding daarvan komt veel methaan in de lucht.

En door te lage grondwaterstand verteert het veen, zakt de bodem, dat gebeurt ook in moerassen en bij ontbossing zoals om plantages te maken voor palmolie, teelt van mais en soja, vooral voor diervoer. De veestapel verdubbelt tot 2050 en ook die uitstoot van CO2 en Methaan is rampzalig.

Methaan is veel erger dan CO2.

C02 is dus niet de enige boosdoener, er zijn andere, grotere factoren. En de vraag is, hoe willen ze de C02 stabiliseren, kan dat wel? Wat is het gevolg voor het klimaat. Welk gevaar is er als we zo ingrijpen in natuurlijke processen? Ooit was de C02 wel 10 tot 200 keer zo hoog als nu, hoeveel lager moet het dan nu worden? En groeien er dan nog planten, wat voor gevolgen heeft het voor de zee en voor de hoeveelheid zuurstof op aarde?
https://klimaatgek.nl/wordpress/co2/

Door plaattektoniek was er 250 miljoen jaar veel meer C02 uitstoot. De aarde was toen veel warmer, het was de tijd van de dinosaurussen. Door factoren uit de ruimte veranderde het klimaat en ook de aarde. Ook de variatie in de stand van de rotatie-as van de aarde en de vorm en baan van de aarde om de zon hebben invloed op klimaatverandering. Via onderstaande link wordt de Milankovitch-cycli toegelicht:

http://www.weer.nl/nieuws/detail/2014-02-13-ijstijden-en-de-milankovitch-cycli/

Wanneer en hoe gaan ze een nulmeting maken en hoe precies kunnen ze  klimaatveranderingen monitoren? Wat is de invloed van de mens? Hoeveel mensen is de ideale hoeveelheid op aarde?
Welk maximaal consumptiepatroon moet je invoeren, welke economisch systeem is dan nodig en moet economie altijd alleen maar groeien?

Doel is de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen, maar door de snelle groei van de wereldbevolking en de economische groei, lukt dat niet echt. Door veel maatregelen te nemen is hier en daar wel minder toename  te zien, maar in zijn geheel blijft de aarde opwarmen en lijkt, zo zeggen sommige deskundigen, de temperatuur aan het eind van deze eeuw niet maximaal 2 graden, maar wel met ca. 4 graden te stijgen. Het gaat hierbij niet alleen om Nederland, maar om de wereldwijde aanpak van de vervuiling en uitstoot.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk-aan-die-in-1990

http://www.urgenda.nl/ondanks-urgenda-vonnis-en-energieakkoord-uitstoot-co2-niet-gedaald-sinds-1990/

* R. van der Ploeg van de Universiteit Utrecht meent dat Silicaat (zie ook Olivijn) de thermostaat van de aarde kan reguleren door CO2 te onttrekken. Als dat veilig is en goedkoop, waarom doen we het dan niet?

Wat voor klimaat wil je?

Wat voor soort klimaat hebben de politici voor ogen, hoe ziet dat er uit? Is dat het klimaat van 10 jaar geleden, 1000 jaar geleden, 1 miljoen jaar geleden? Wat is het ideale klimaat dat de bedenkers van het klimaatakkoord willen?

Urgenda noemt klimaatverandering, weersverandering, over een periode van 30 jaar, maar op geologische schaal is dat niet eens meetbaar. Urgenda maakt ons bang met doemscenario's.
Niemand weet of we echt iets aan het klimaat kunnen doen. Via het klimaatakkoord zouden we de wereld redden, maar ook dat is een vaag begrip, want de aarde red zich wel, alleen de mens komt in de problemen door de oorzaken als: veel te veel mensen op aarde, vervuiling van de bodem, plundering van de bodemschatten, vervuiling van het water en de lucht en kappen van de oerbossen, mede waardoor de biodiversiteit in gevaar is. De natuurlijke kringloop op aarde is door de mens verstoord, daar doen we niets aan. Urgenda lost dat niet op. Ook niet dat miljarden mensen op verkeerde plekken wonen, in delta's, bij vulkanen en op breuklijnen. Mensen wonen nu eenmaal graag bij de zee, aan rivieren en op  vruchtbare grond en dan wordt je veelal extra geraakt bij een superstorm, tsunami of aardbeving.

De site Worldometers laat visueel zien wat er op aarde gebeurt, verrassend dit te ervaren, eigenlijk is het schrikken te zien hoe snel het aantal mensen toeneemt en andere data zijn ook schokkend. http://www.worldometers.info/nl/

          Ca. 200.000 jaar geleden nam de mens zijn intrede op aarde. 10.000 jaar geleden domestificeerde hij zich door landbouw te gaan bedrijven.

          In het jaar nul waren er 300 miljoen mensen op aarde

          Dit jaar komen er 83 miljoen mensen bij op aarde…

          In 1804: 1 miljard

          1927: 2 miljard

          1960: 3 miljard

          1975: 4 miljard

          1987: 5 miljard

          1999: 6 miljard

          2011: 7 miljard

Sinds 2000 menen prof. Crutzen en anderen dat we in het Antropoceen leven. De mens is daarbij dominant over alles en de mens verandert de aarde in hoog tempo.  Die verandering komt door de explosieve groei van het aantal mensen op aarde, hun toenemende welvaart en de onbelemmerde economische groei, met de daarbij behorende vervuiling, ontbossing en uitputting van de aarde.
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/antropoceen-een-nieuwe-geologische-periode/

Rond 2050 verwacht men ca. 10 miljard mensen op aarde en daarmee komt
het draagvermogen van onze planeet in het geding.  Nederland heeft over 80 jaar 24 miljoen inwoners. Welk klimaatakkoord kan daar tegenop?
https://www.nporadio1.nl/homepage/11457-nederland-verkleurt-apartheid-in-de-polder

Lees verder in deel 5

Hier de link naar deel 1 - 3

Zie voor alle gebruikte bronnen, deel 7

Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info