Wel of geen gemeentehuis in hartje Naaldwijk?

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/05/2012 16:28 - Gewijzigd op 28/07/2013 23:16

Wel of geen gemeentehuis in hartje Naaldwijk?

Westland 20.05.2012 - LPF Westland heeft vandaag gereageerd op een brief/mail die de DNA Project-groep zaterdag naar een aantal gemeenteraadsleden en de pers had gestuurd.

Hier de reactie van LPF Westland, de mening van de DNA Project-groep staat onderaan

In de afgelopen maanden heeft de gemeenteraad een aantal malen vergaderd in commissie en raad over de voortgang van de gemeentelijke huisvesting. Gedurende deze nieuwe start zijn er met enige regelmaat ook particuliere initiatieven gepresenteerd. Eén van die initiatieven betreft die van de DNA-groep die de locatie tegenover de meubelboulevard in Naaldwijk willen gebruiken voor de nieuwbouw van een gemeentehuis. In de commissie bestuur van maart jl. is daarover het een en ander gepresenteerd aan de raad.

Hoewel het plan sympathiek oogt, is het niet levensvatbaar om uiteenlopende redenen. Zo is het geposteerd in duurzaam tuinbouwgebied en voldoet het ook qua ligging niet aan eerder gestelde kaders zoals bij de grote locatiezoektocht uit 2005. In de eerder deze maand gehouden commissievergadering is tevens aangegeven dat er op dit moment voor een meerderheid van de raad slechts één locatie in beeld is (Rabolactie Verdilaan). Afgelopen zaterdag mochten de raadsleden en media een ultieme poging door de DNA-groep ontvangen. Hierin staan echter helaas een aantal feitelijke onjuistheden waardoor wij ons geroepen voelen hierop middels dit persbericht te reageren.

Zo stellen de initiatiefnemers dat de Rabolocatie niet goedkoper is omdat het eigendom is. Verder stelt men de locatie best te willen ruilen. Dat begrijpen wij wel, want de prijs van tuinbouwgrond is nu € 50,- per m2 en de aankoop die we gedaan aan de Verdilaan is € 1.538,- per m2. Als de DNA-groep een ruil van 25.000 m2 aanbied tegen de 4.550 m2 aan de Verdilaan, ontstaat er direct een financieel gat € 5,75 miljoen ten laste van de gemeente. Overigens ontstaat er een soortgelijk gat als er grondruil zou zijn met de locatie ISW/Pieter van Foreest.

Echter deze is ca. € 4 miljoen groot. De DNA-groep stelt verder dat hun locatie als tuinbouwgrond niet verloren gaat omdat er elders genoeg grond voorhanden is. Niet alleen druist dat in tegen het beleid niet meer glas te laten verdwijnen, maar tevens zou een nieuwe locatie zoals tegenover de meubelboulevard alle procedures nog moeten doorlopen. Zowel bestemmingsplantechnisch, stedenbouwkundig alsmede verkeerstechnisch (OV-knooppunt, geplande doelgroepenstrook vrachtverkeer).

Dit in tegenstelling tot de Verdilaan waar alle procedures al afgerond zijn, de bouwhoogte ruim binnen de vastgestelde kaders valt en nieuwbouw snel zou kunnen beginnen. Verder is de situatie met betrekking tot de hoeveelheid werkplekken fors minder als in 2007 toen het volledige Rabopand nog werd gebruikt tezamen met het gemeentehuis. Inmiddels heeft het vertragen van de nieuwbouwplannen al miljoenen gekost de afgelopen twee jaar en komt dat daar komende jaar nog eens een miljoen euro bij vanwege de belabberde staat van de locatie Monster

Ook de redenatie dat alleen bij het plan van de DNA-groep Westlandse bedrijven zouden kunnen worden betrokken, kunnen wij niet plaatsen. De aanbestedingsregels zijn duidelijk en geleden voor iedereen, dus ook voor hen. Daarbij komt dat willekeurig welke aannemer ook een nieuw gemeentehuis gaat realiseren, altijd door de opdrachtgever gestimuleerd kan worden daarbij Westlandse bedrijven te betrekken. Het is zelfs zo dat na een definitieve locatiekeuze Westlandse bedrijven, al dan niet in combinatie, zelf voor de realisatie kunnen inschrijven. Kortom, er schort nogal wat aan het bericht van de DNA-groep als het gaat om feiten en cijfers.

Verder weten wij dat een groot deel van de gemeenteraad op basis van rationele uitgangspunten handelt in plaats van de door hen genoemde emotie. Wat tevens jammer is, is dat dergelijke pogingen, zoals die van gisteren, een verstorend effect krijgen op de lopende besluitvorming en een verstoorde beeldvorming bij de burgers. Dat betreuren wij, want de discussie over de gemeentelijke huisvesting in de gemeente Westland loopt nu al tien jaar en dat is Westland onwaardig. We moeten nu maar eens een keer gaan bouwen.

Hieronder de mening van de DNA Project-groep 

Onderwerp: Gemeentelijke Huisvesting Westland

Geacht fractielid,

Ondanks het feit dat u allen kennis heeft kunnen nemen van ons schrijven van 4 mei (extranet) zijn wij van mening dat, naar aanleiding van de vergadering commissie bestuur van 9 mei jl., het absoluut noodzakelijk is om voor de 22e een aantal punten extra onder uw aandacht te brengen.

Ons plan voor de nieuwe huisvesting van Westland voldoet aan alle vooraf gestelde criteria;

Doelmatig

Duurzaam

Beschikbaar

Bereikbaar

Betaalbaar

Centraal Gelegen

Sober

De reeds aangekochte Rabobank-locatie aan de Verdilaan is een probleem voor de gemeente. Dit realiseren wij ons. Wij begrijpen dat hier op niet al te lange termijn een oplossing voor bedacht dient te worden. Het is in onze ogen echter onbegrijpelijk dat er dan maar voor gekozen wordt om hier het gemeentehuis te realiseren.

Het feit dat het al eigendom is maakt de locatie niet goedkoper, de locatie is te klein en veel te duur voor een gemeentehuis. Keuze voor deze locatie maken het plan voor de nieuwe huisvesting uiterst complex en ook duurder! De emotie ‘eigen grond is goedkoper’ is dan ook ongegrond en ondoordacht en niet in belang van Westland.

Eenzelfde emotie speelt voor de locatie Tiendweg. Beide locaties lenen zich zowel ruimtelijk, steden- bouwkundig als ook prijstechnisch beter voor een ontwikkeling anders dan een gemeentehuis.

In de overtuiging dat wij op de locatie Rabobank een haalbaar plan kunnen realiseren dat recht doet aan de ligging en passend op een locatie in het centrum zijn wij bereid om de locatie Rabobank te ruilen tegen onze locatie aan de Burgemeester Elsenweg.

Op deze manier werken wij mee aan het oplossen aan het probleem Rabobank dat een zwaarwegend punt is in de discussie rond de locatiekeuze van de nieuwe gemeentelijke huisvesting.

Bij de invulling denken wij aan het volgende en proberen hierbij in te spelen op de behoeftes die thans spelen binnen de gemeente:

1. Slopen van de opstallen en het realiseren van parkeren voor de bebouwing en het centrum.

2. Begane grond en eerste verdieping: Medische voorzieningen zijnde dagbehandeling (Low Care), polikliniek, nierdialyse, specialisten spreekuur. 3. Overige verdiepingen: Starters-/Jongerenhuisvesting, zijnde casco woningen tussen de € 150.000 - € 160.000 v.o.n. Mogelijk middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Het idee om een onafhankelijk derde (DHV) te vragen om de beschikbare locaties/initiatieven te onderzoeken, te toetsen op haalbaarheid en te vergelijken juichen wij toe. Het is echter in onze ogen onbegrijpelijk en naar de inwoners van Westland onverkoopbaar dat een locatie die in een eerder intern onderzoek van de gemeente (locatieonderzoek centrale huisvesting) als geschikte, goed bereik- bare en ook als goedkoopste locatie wordt aangemerkt mogelijk niet zal worden meegenomen in het onderzoek. Dit in tegenstelling tot de twee overige locaties waarvan bekend is dat ze duur zijn, moeilijk inpasbaar en slecht bereikbaar.

Het lijkt ons dan ook in het belang van Westland en haar inwoners dat, om tot een goed en eerlijk en open vergelijk te komen, alle locaties/initiatieven worden meegenomen in het DHV onderzoek. Voor de kosten van het onderzoek zal dit geen groot verschil maken, voor de uitkomst waarschijnlijk wel! Wij verzoeken u dan ook te pleiten voor de opname van ons plan in het onderzoek zodat ook deze meegewogen kan worden en er uiteindelijk voor de beste locatie gekozen zal worden zonder dat de vraag blijft rijzen over een mogelijk beter en goedkoper alternatief. Daarnaast is er nog de discussie rond het al dan niet verdwijnen van glas tbv de gemeentelijke huisvesting.

Door stagnatie van de ontwikkeling van de Westlandse Zoom en het wegvallen van deelprojecten binnen de Westlandse Zoom neemt het glasareaal toe. In Kwintsheul wordt (tussen de Bovendijk en de Heulweg) 25 ha, opgenomen in de plannen voor de Westlandse Zoom teruggegeven aan het glas! Ook zullen de meters van Van den Bos niet verloren gaan voor het Areaal, deze worden elders weer ingevuld!

 Wellicht ten overvloede nodigen wij u hierbij als fractielid nogmaals uit voor een bezoek aan de nieuwbouwlocatie van het gemeentehuis Lansingerland alwaar onze architect Dhr. Hans van Heeswijk u graag uit voor een rondleiding zal geven. Hier zult u een helder beeld krijgen van de schaalgrootte en de sfeer van een nieuw en transparant gemeentekantoor wat veel raakvlakken heeft met ons plan aan de Burgemeester Elsenweg.

U kunt u interesse in deelname aan de rondleiding kenbaar maken via: info@gemeentekantoorwestland.nl

Bij voldoende aanmeldingen zullen wij een dag en tijdstip bepalen.

Met vriendelijke groet,

De DNA-Projectgroep

Ronald Hoogenboom,

Theo van der Helm

Jan Willem van Mierlo

Clarens van der Hout

Willem van Mierlo

Contactinformatie:

www.dinkq.nl

www.antwood.nl 

Carnaval in het Kabbelgat op 22 februari Meer info - Bijzondere Viering in de Poeldijkse Bartholomeuskerk Meer info - Avonddienst 1 maart in Oude Kerk Meer info - Lezing Leven in de Bodem op 21 februari Meer info - 3.000 werkbezoeken van vmbo’ers bij Westlandse bedrijven Meer info - ICT Medewerker Lansingerland Meer info - Productiemedewerkers Westland Meer info - Assistent Locatiemanager Westland Meer info - Wandeltocht: Stappen voor Albanië, zaterdag 7 maart Meer info - Annejet van der Zijl presenteert Boekenweekgeschenk in Monster Meer info - Bescheiden Rotterdams Zomercarnaval 2020 Meer info - Hoek in Zicht: Henk van der Lucht over Het loodswezen Meer info - Er is een nieuwe studiegroep Korstmossen! Meer info - Op de tast en Museum Maassluis slaan de handen ineen! Meer info - Onings Holland zoekt allround logistiek medewerker Meer info - Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker op 20 februari Meer info - Scouting Graaf Floris collecteert voor de kinderen in uw buurt Meer info - Teeltspecialist Siergewassen Westland Meer info - Teeltspecialist Potplanten Westland Meer info - Vrachtwagenchauffeur Westland Meer info - Accountmanager Duitsland Westland Meer info - Interessante middag voor senioren die meer uitdaging zoeken! Meer info - Informatieavond over Smaakverandering bij kanker Meer info - Opvoeden in de 21e eeuw: samengestelde gezinnen, een uitdaging! Meer info - Kiemkamp, al 50 jaar een zinderend succes!’ Meer info - ‘Westland Onderneemt’ op maandag 9 maart Meer info - Monteur Irrigatietechniek regio Gouda Meer info - Junior Magazijnmedewerker / Heftruckchauffeur Westland Meer info - Binnenmelder Planten Westland Meer info - Verkoper Kassenbouw Internationaal Meer info - Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Assistent Teeltmanager Westland Meer info - Verkoper Binnendienst regio Gouda Meer info - Klimaat Calculator/Tekenaar Westland Meer info - Greenhouse Engineer Westland Meer info - 1e automonteur (met APK) Westland Meer info - Timmerman of afbouwer op zoek naar een nieuwe uitdaging Westland Meer info - Johan de Heer zangavond in Poeldijk Meer info - Meer aandacht voor chronische spijbelaars Meer info - Woningcorporaties maken bouwambities niet waar Meer info - I love my job Meer info - Assistent Teamleider Operations Westland Meer info - Westlandse Halve editie op 21 maart Meer info - Bloemige paasdecoraties door Bianca Vreugdenhil Meer info - Lezing Stop insectensterfte door professor Dave Goulson Meer info - Junior Verkoper Frankrijk Westland Meer info - Teeltspecialist Westland Meer info - Naaldwijkse peuters mopperen Meer info - Column: Toekomst Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info