Westlands nieuws rond de jaarwisseling

Geplaatst door Westlanders.nu op 15-12-2010 17:10 - Gewijzigd op 15-12-2010 20:17

Westland 15/12/2010 - Er kan veel in de gemeente Westland tijdens de jaarwisseling, maar er zijn vooral ook grenzen. Deze grenzen zijn er niet voor niets. Ze zijn bedoeld om een leuke en veilige jaarwisseling in Westland mogelijk te maken.

De burgemeester heeft samen met politie, het OM en andere hulpdiensten, zoals de brandweer, een pakket maatregelen vastgesteld voor Westland om de jaarwisseling in goede en veilige banen te leiden. Wij verwachten dat ook onze inwoners hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Vreugdevuren niet toegestaan

Vreugdevuren worden in Westland niet getolereerd. Politie, brandweer en de gemeente treden gezamenlijk op tegen vreugdevuren. Vuurkorven en vuurmanden mogen wel, tenzij politie of brandweer ter plaatse beoordelen dat de veiligheid in het geding is of er schade kan ontstaan.

Uiteraard moeten er bij het gebruik van vuurkorven of -manden maatregelen worden getroffen om schade aan bijvoorbeeld wegdek te voorkomen. In de voorbereiding op de jaarwisseling wordt uw medewerking verzocht bij het opsporen en tegengaan van vreugdevuren. Voor meldingen kunt u contact opnemen met de politie.

Schade wordt verhaald op dader

Vandalisme is jaarlijks een enorme kostenpost. Ook Westland heeft te maken met vandalisme in de nieuwjaarsnacht. Ingegooide ruiten, kapotte bushokjes of opgeblazen containers kosten de gemeente Westland en daarmee u als inwoner veel geld. Dit is pure verspilling van belastinggeld. Het geld dat nu besteed wordt aan herstelwerkzaamheden en vervanging van straatmeubilair had ook een andere bestemming kunnen krijgen.

 

De gemeente verhaalt na uitspraak van de rechter alle kosten van schade in de openbare ruimte direct op de daders. Bij minderjarige daders wordt de schade op de ouders verhaald.

Verwijderen brandbaar materiaal

De afdeling Beheer Openbare Ruimte haalt in de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling vuilnis, papiercontainers en brandbaar materiaal al zo veel mogelijk op. Wij verzoeken ook u om uw verantwoordelijkheid te nemen en brandbaar materiaal te verwijderen of veilig op te slaan.

Maatregelen door bedrijven en ondernemers

Voor de komende jaarwisseling doen wij een dringend beroep op u geen pallets of ander bedrijfsafval  voor de vreugdevuren beschikbaar te stellen. Wanneer de politie constateert dat vanuit uw bedrijf toch brandbaar materiaal wordt verstrekt, zal hiervan proces-verbaal worden opgemaakt. Het personeel van het Regiokorps Haaglanden houdt hierop dit jaar extra toezicht.

Sluit (bouw)terreinen goed af

Bouwterreinen moeten het hele jaar goed zijn afgesloten. Maar juist ten tijde van de jaarwisseling roepen wij ondernemers op om hun terrein goed af te schermen. Dit voorkomt vandalisme en brandstichting. Het is zeer aan te bevelen om brandbare materialen - tijdelijk - af te voeren of op te slaan in goed afgesloten stalen containers. 


Oud en Nieuwfeesten

 

Ook tijdens de komende jaarwisseling zijn er in Westland genoeg plekken om feest te vieren:

’s-Gravenzande

 • Oud & Nieuwfeest in Racket- en Partycentrum te ’s-Gravenzande

De Lier

 • Oud- en Nieuwfeest in Sporthal Vreeloo te De Lier

Naaldwijk

 • Oud & Nieuwfeest in de Westlandiahal te Naaldwijk

Wateringen

 • Oud & Nieuwfeest in de Velohal te Wateringen

Monster

 • Oud & Nieuwfeest in Sporthal de Wielepet in Monster

 Afwijkende sluitingstijden horeca Westland

Naast de genoemde jaarwisselingsfeesten heeft burgemeester Van der Tak de Westlandse horecaondernemers de mogelijkheid geboden om, speciaal voor deze jaarwisseling, de horecabedrijven geopend te hebben tot 05.00 uur op 1 januari 2011.


 

Vuurwerk afsteken is een serieuze zaak

Om ongevallen te voorkomen bij het afsteken van vuurwerk, de volgende tips:

Voorbereiding

-      Maak nooit zelf vuurwerk! Meestal explodeert dit onverwacht en op het verkeerde moment. Laat het maken van vuurwerk aan de experts over. Koop dus alleen legaal vuurwerk bij officieel erkende verkooppunten op woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 december 2010.

-      Vuurwerk mag nooit gebundeld of uit elkaar gehaald worden: experimenteren met vuurwerk is levensgevaarlijk!

-      Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen en nooit in broek- of jaszak.

-      Lees de gebruiksaanwijzing: zo weet u van tevoren hoe het vuurwerk veilig afgestoken kan worden en hoeft u het niet meer op nieuwjaarsavond te doen.

-      Bereid u goed voor, zorg dat u vuurwerk op de juiste manier kunt afsteken. Zorg dat u iets hebt om vuurpijlen in te zetten of om potten stabiel neer te zetten.

 

Tijdens het afsteken (op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur)

-     Steek vuurwerk altijd buiten af, nooit binnen.

-      Draag geen synthetische kleding of een capuchon.

-      Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af.

-      Steek geen vuurwerk uit eigen hand af.

-      Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond.

-      Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand of water. Vuurwerk dat de lucht inschiet veroorzaakt namelijk vaak ongelukken omdat het een andere koers volgt dan de bedoeling was. Vuurwerk dat zichzelf voortbeweegt en daarbij met opzet een grillige baan volgt (voetzoekers, gillende keukenmeiden, luchthuilers) is officieel verboden.

-      Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond.

-      Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen.

-      Let op omstanders (mens en dier).

-      Sterretjes zijn alles behalve 'koud vuur': ze zijn namelijk 1500 graden, dus gevaarlijk!

-      Let op de windrichting.

-      Houd vuurwerk buiten het bereik van kinderen.

-      Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar.

-      Neem voldoende afstand, minstens 6 meter.

-      Wil je zeker zijn dat er geen vuurwerk in je ogen komt? Zet dan een veiligheidsbril op!

Na het afsteken

-     Houd brandwonden minstens tien minuten onder koel, zacht stromend water.

-      Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan: de lont kan al zover zijn opgebrand dat het vuurwerk bij een hernieuwde poging direct explodeert.

-      Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen.

-      Ruim vuurwerkafval, nadat het afval onschadelijk is gemaakt, door het in water te dompelen, meteen op. U kunt het gewoon bij het huisvuil in de grijze container doen.

Halt of een boete?

Wanneer u in het bezit bent van illegaal vuurwerk of vuurwerk afsteekt buiten de toegestane tijd bent u in overtreding. U bent ook strafbaar als: u in het bezit bent van vuurwerk buiten de periode dat vuurwerk verkocht mag worden en als u in het bezit bent van meer dan 10 kg vuurwerk in de periode dat vuurwerk wel verkocht mag worden. Wanneer je 12 tot en met 17 jaar bent, zal je een HALT-afdoening worden aangeboden. De overtreder moet dan de aangebrachte schade zoveel mogelijk herstellen en/of een (deel van) het schadebedrag terugbetalen. Bij jongeren van 12 en 13 jaar, die niet wettelijk aansprakelijk zijn voor schade, wordt geprobeerd om buiten de Halt-procedure om met de ouders tot een schaderegeling te komen.


Afvalcontainers rond de jaarwisseling

Om zoveel mogelijk schade en vernieling rond de jaarwisseling te voorkomen, treft de gemeente een aantal voorzorgsmaatregelen. Dit kan enkele kleine ongemakken tot gevolg hebben. Tijdens en rond de overgang van 2010 naar 2011 kunt u geen gebruik maken van praktische openbare voorzieningen zoals afvalbakken, verzamelcontainers, milieueilanden, hondenpoepbakken en dispensers voor (hondenpoep)zakjes.

De maatregelen:

 • Vanaf half december zijn er al veel afval- en hondenpoepbakken verwijderd of afgesloten op plaatsen die gevoelig zijn voor vandalisme. Hiervoor in de plaats worden afvalzakken opgehangen. Wij verzoeken u afval en de uitwerpselen van uw trouwe viervoeter tijdelijk thuis in de minicontainer te deponeren of in de afvalzakken die ter plaatse zijn opgehangen.
 • In de periode van dinsdag 28 tot en met vrijdag 31 december 2010 worden

-       boven- en ondergrondse wijkcontainers voor rest- en GFT-afval  - die niet voorzien zijn van een slot  - afgesloten;

-       boven- en ondergrondse glas-, kunststof-, textiel- en papiercontainers weggehaald of afgesloten.

Alle containers worden zo snel mogelijk na 1 januari weer opengesteld of teruggeplaatst.

Verzoek

Wij verzoeken u geen afval bij de gesloten of verwijderde containers neer te zetten en dit tijdelijk thuis te verzamelen. Wij beseffen dat deze maatregelen ongemak kunnen veroorzaken en vragen uw begrip hiervoor.

Tip

U bent zelf verantwoordelijk voor uw minicontainers. Om calamiteiten en onnodige kosten te voorkomen adviseren wij u, uw minicontainer zoveel mogelijk op uw werf of in de schuur te zetten, zodat niemand er bij kan. Haal de minicontainers zo snel mogelijk na lediging weer terug van het verzamelpunt.

Meldingen

U kunt uw vragen of meldingen met betrekking tot afvalcontainers of eventuele calamiteiten gedurende de periode van de jaarwisseling doorgeven aan het Meldpunt Leefomgeving, www.gemeentewestland.nl of per telefoon (0174) 673 499.


 

Veilige feestdagen

De laatste week van december zit vol feestelijke gebeurtenissen. Maar het is die dagen ook oppassen geblazen. Onvoorzichtigheid met kerstbomen, kaarsen of vuurwerk kan een gezellig avondje ernstig verstoren. Helaas vinden er talloze kleine en grote ongevallen plaats rond de feestdagen.

Om u te helpen deze dagen niet alleen feestelijk maar ook veilig te vieren, willen we u graag een aantal tips geven om het oude jaar zo veilig mogelijk af te sluiten en het nieuwe jaar zo goed mogelijk te beginnen.

 
Kerstboom

 • Koop een boom die niet te groot is voor uw kamer.
 • Zet hem niet te dicht bij gordijnen of andere makkelijk brandbare spullen.
 • Zorg ervoor dat de boom goed stevig staat, zodat hij niet omver gelopen kan worden.
 • Plaats de boom bij voorkeur in een speciaal met water gevulde kerstboomstandaard. Hierdoor droogt de boom niet zo snel uit, waardoor het brandgevaar minder wordt.
 • Gebruik nooit echte kaarsjes in de boom. Een moment van onoplettendheid kan uw boom in een fakkel doen veranderen.
 • Controleer de bedrading van de elektrische kerstboomverlichting op beschadigingen en probeer de installatie eerst uit door de lampjes voor het ophangen eerst een tijdje te laten branden.
 • Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg dat zo neer dat niemand erover kan struikelen. Indien u een haspel gebruikt rol deze dan helemaal uit.
 • Doe de verlichting uit als u gaat slapen of het huis verlaat.
 • Uitdoen door de stekker eruit te trekken en niet door een lampje los te draaien.
 • De kerstboom niet in de buurt van de uitgang plaatsen.


 Kaarsen

 • Zet de kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond.
 • Gebruik geen kandelaar die gemaakt is van brandbaar materiaal, zoals plastic, hout e.d.
 • Decoratieringen voor kaarsen zijn sfeervol, maar ook zeer brandbaar.
 • Steek kaarsen in kerststukjes liever niet aan.
 • Zet kaarsen en kerststukjes op plaatsen waar u ze altijd kunt zien en niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare voorwerpen.
 • Laat kleine kinderen nooit alleen met brandende kaarsen, ook niet voor een paar minuten.
 • Zet waxinelichtjes altijd in een houder, het aluminiumbakje waar het lichtje in zit kan heet genoeg worden om hout te laten branden. Zeker als er meerdere bij elkaar worden gezet.

Gourmetten en Fonduen

 • Gebruik geen kerstkleed/tafelkleed tijdens het gourmetten.
 • Zet het gourmetstel op een stevige vlakke ondergrond.
 • Plaats een elektrisch gourmetstel zo dicht mogelijk bij het stopcontact.
 • Vul een spiritusbrander nooit in de buurt van vuur.
 • Vul een spiritusbrander alleen als hij helemaal is afgekoeld.
 • Bij fonduen bestaat de kans op een vlam in de pan. Leg daarom een goed passende deksel op tafel om adequaat te kunnen reageren.
 • Handel als volgt als de vlam in de pan slaat.
 • Schuif de klaargelegde deksel van u afgericht over de pan.
 • Zet de warmtebron uit en laat de deksel op de pan liggen. 
 • Ga niet met de pan lopen.
 • Deze brand nooit met water blussen!

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Persoon te water aan de Professor Gerbrandyweg - Het belang van effectieve werving en selectie en de rol van account manager jobs - Chinees Nieuwjaar weer in Chinatown Den Haag - Expositie Johan van der Helm - Sterrenhemel bekijken tot maandag 26 februari - Neuzelmarkt bij de Vlietwoning - 200 jaar KNRM tentoonstelling door heel het land - ‘Formidable!’ Harmonieorkest van De Phoenix geeft concert met Frans thema - '5 dagen' vanuit Westland over toekomst glastuinbouw - Dit is hoe jouw onderneming succesvol wordt - Facilitair medewerker - Praten over borstkanker bij Carma - Junior Project Manager - Evenementen chauffeur - Goed nieuws voor Westlandse zonnepanelen bezitters: Salderingsregeling blijft! - Allround Monteur - Medewerker riooltechniek - Installatiebedrijf Recharged over behoud salderingsregeling zonnepanelen - Informatieavond over op- en overslag waterstof - Wat zijn de voordelen van beleggen in een ETF ten opzichte van losse aandelen? - Eerste Kamer stemt tegen afbouwen salderingsregeling - Vrachtwagenchauffeur Horti - Leren omgaan met angst bij of na kanker - Kunststof bewerker - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Maasdijk? - Bandenmonteur - Helpende handen gezocht voor Dios Lentefeest - Schoonmaak - Logistiek medewerker - Paniek in de Chocoladefabriek - Logistiek Medewerker afval - Productiemedewerker Planten - Productie medewerker stekwerk - Bedrijfsleider/meewerkend voorman - Meewerkend voorman - Grasverzorger - Presentatie uniek stamboomboek familie Van Buuren - 210 teams aan de start tijdens 33ste Roparun - Rotterdam Unlimited Zomercarnaval 2024 - Laadstation voor elektrische voertuigen: Wat u moet weten voordat u overstapt op elektriciteit - Struintochten in Van Dixhoorndriehoek in 2024 - Douwe Bob en Niels Geusebroek op Blue Light United Event - Het verhaal van Nederland- Oranje Nassau - Administratief facilitair medewerker - Bak-challenge WestlandOntmoet: doe mee en maak iemand blij - Tentoonstelling Klederdracht in Streekmuseum Jan Anderson - Foto-expositie (Over)leven toont de mens achter de dialysepatiënt - Lezing door Aad van Zeijl: Scheepmakers,Schippers en Schuiten - Productiemedewerker tuinbouw - Receptie medewerker