WV; verzet tegen gemeentehuizen gaat door

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/12/2012 18:15 - Gewijzigd op 20/12/2012 18:22

WV; verzet tegen gemeentehuizen gaat door

Naaldwijk 20.12.2012 - Op 19 december 2012 hebben 23 Raadsleden ja gezegd tegen het belachelijke plan om twee halve nieuwe gemeentehuizen te bouwen. Volgens burgemeester Van der Tak de duurste oplossing.

Het kan niet anders, volgens hem, vanwege het politieke gekibbel tussen CDA en GBW. In deze tijd van crisis, bezuinigen en financiële nood schuwen CDA/GBW het niet om dit “offer” te brengen. Van der Tak moedigt dat foute gedrag aan door allerlei misplaatste complimenten te geven tijdens de Raadsdebatten op 18 en 19 december 2012. Dat de prestige van CDA/GBW en een aantal kleinere partijen op het spel stond en zij daardoor niet of nauwelijks in staat zijn rationeel te denken, vergeet hij.

Immers voor eind 2012 moest en zou er een gemeentehuisplan komen. Wat er ligt, is een in haast opgemaakt plan bestaande uit twee halve gemeentehuizen. Hoe het er komt uit te zien, wat het kost, hoe groot de twee gebouwen moeten zijn, hoe ze ingericht moeten worden, hoe de verhouding in ambtenarenbezetting moet zijn tussen de twee gebouwen, is allemaal niet duidelijk. Ook niet nodig zei de burgemeester. Immers de rest regelt hij even met zijn vriendjes van de Rijksgebouwendienst.

Vaststaat in ieder geval door vragen die wij gesteld hebben, dat de gebouwen Europees aanbesteed moeten gaan worden en dat de uitwerking 12 tot 18 maanden zal gaan duren. Wij vrezen dat dat nog een te korte tijdsinschatting is. Er zullen uiteraard, en dat verwachten wij van dit College, meerdere strapatsen uitgehaald gaan worden voordat het zover is. Westland Verstandig zal waakzaam zijn en zal hetgeen de burgemeester de afgelopen dagen allemaal heeft gezegd, goed opslaan en wij zullen de burgemeester en ook het College aan het gezegde houden.

Wij zullen geen enkel middel schuwen om als blijkt dat een onjuiste voorstelling van zaken gegeven is, een en ander aan te pakken. Wij hebben dat overigens al voordat het besluit genomen werd aangegeven zodat deze aankondiging niet nieuw is en ook niet komt omdat wij verongelijkt zijn omdat we niet onze zin gekregen hebben. Onze inzet is erop gericht het belang van Westland en haar inwoners te behartigen en daarvoor de beste besluiten te nemen. Dit is uiteraard geen goed besluit.

Westland Verstandig gaat dan ook door met haar verzet tegen de bouw van twee halve gemeentehuizen. Doorgaan in de oude drie à vier gebouwen is goedkoper, betekent geen financiële en andere risico’s en is goed voor de kernen.

Burgemeester Van der Tak is portefeuillehouder van het gemeentehuis tot aan de verkiezingen. Blijkbaar durfde geen van de coalitiepartijen het aan om deze klus te klaren.

 

Op 18 december 2012 heeft Westland Verstandig gedurende ruim drie uur een debat gevoerd met de burgemeester. Tijdens dat debat bleek nogmaals dat de burgemeester vanaf het begin nieuwbouw wenste. Dit was nodig volgens hem voor het aanzien van de Gemeente en de gemeenteraad. Dat in ongeveer anderhalf jaar op een groot aantal punten een 180 graden draai gemaakt is, poetst hij weg. Hetzelfde deed hij met het vaststaande gegeven dat twee halve gemeentehuizen duurder is en betekent dat ook voor de langere duur er geen reële oplossing wordt aangedragen. Hetgeen de burgemeester gezegd heeft kan beluisterd worden op de website van de Gemeente. Wij zullen op korte termijn een weergave geven van hetgeen hij op 18 en 19 december allemaal gezegd heeft.

 

In de komende tijd zullen wij het College en de burgemeester blijven bevragen en zolang de Raad geen definitief besluit genomen heeft voor de bouw, is er natuurlijk nog alles mogelijk. Wat het kost weten we pas na de Europese aanbesteding en die zal pas kunnen plaatsvinden nadat verdere uitwerking van de plannen heeft plaatsgevonden. Voorts zal er nog een vergunningentraject moeten worden afgelegd.

 

Wij hebben de burgemeester nog gevraagd om eerst draagkracht bij de bevolking te krijgen en daarna pas een plan te maken. De burgemeester gaf onomwonden aan dat hij de inwoners van Westland weliswaar wil laten meepraten, doch dan pas nadat het plan door de Raad is vastgesteld. Eerst een besluit nemen en dan pas draagkracht zien te krijgen. Dit is natuurlijk de verkeerde volgorde. Dat dit heel veel extra geld kost, laat de burgemeester allemaal onbesproken. Geld wat beter gebruikt kan worden voor zinvolle zaken.

 

Westland Verstandig heeft ook besloten om door te gaan met de handtekeningenactie. Op dit moment zijn er meer dan 7.000 meldingen binnen. Blijkbaar is er nog meer nodig om de grote politieke partijen tot inkeer te doen komen.

 

 

Winterverkoop van uitgelezen boeken vanaf 19 november Meer info - De Jong Verpakking zoekt Assistent Planner Meer info - Sinterklaasactiviteit bij Young Carma Meer info - Informatiemarkt over hersenletsel op 19 november Meer info - Natuur en onderwaterfilmers donderdag 22 november in OCKADEMIE Meer info - Help de wilgen knotten in De Lier Meer info - Strong man handbal battle bij HV DIOS Meer info - Ruim 7500 woningen door transformatie van gebouwen Meer info - Snertweer? We gaan Snertfietsen! Meer info - Forever Young dienst op 18 november Meer info - Commercieel medewerker Meer info - Call Agents Meer info - Koffieconcert 18 november: Duo Toetsen en Fluiten Meer info - Workshop ‘maak het jezelf gemakkelijk’ van Camilla Beijersbergen Meer info - Sinterklaas intocht in Midden Delfland en Delft Meer info - Bijzondere versperplusdienst\' hoe te leven.\' Meer info - Op en top Hollands feestje in de Wielepet Meer info - "De Elementen" concert Rotterdam aan Zee Meer info - Bibliotheek Honselersdijk zoekt versterking voor het team! Meer info - Aftrap CLUB 3 bij WPC Nederland 3 Meer info - St. Maarten of een gewone zondag? Meer info - Informatieavond over reflexzonetherapie en kanker Meer info - Café ‘Mooie Woorden’ op 15 november Meer info - Medewerker Kerstmarkt Meer info - Sinterklaas bij Het Blauwe Hek op 24 november Meer info